Bottenfiske och smink: Elva köpvärda aktier

Köptips Placera prövar bottenmete i en sjunken byggaktie. Listan breddas också med ett högutdelande sminkbolag.

Det breda indexet OMXSGI har under april rört sig snabbt mot nya rekord. Påeldat av stark kursutveckling i H&M och Ericsson blev april en bra börsmånad även för ett sen länge haltande storbolagsindex (OMXS30).

USA-börsens teknikbolag har spänt musklerna. Rapporterna från senaste kvartalet har varit bra och rallyt har tagit ny fart.

Apples vinst per aktie steg med 30 procent. Bolaget ökade omsättningen i alla geografiska regioner och med mer än 20 procent i Kina och Japan. Kassaflödet översteg 15 miljarder dollar. Styrelsen har givits mandat att köpa tillbaka aktier för ytterligare 100 miljarder dollar och den kvartalsvis utväxlade utdelningen höjs med 16 procent.

Politisk oro och handelskrig väger negativ i vågskålen. Oron för stigande långräntor i USA spökar när 10-åringen stigit till drygt 3 procent. Men kanske har vi tidigare missbedömt varit i börscykeln vi befinner oss. Räntan ska i samklang med börsen stiga högre mot slutet av uppgången.

Tidigare har vi spekulerat i att toppen redan varit nådd. Av kvartalsresultaten att döma finns mer att hämta. Men alla som någon gång försökt tajma börsen med precision vet att det är en svår uppgift.

Utfallet på listan över köpvärda aktier är mycket bra. Det vi tappat under mars och mycket mer därtill har vunnits tillbaka. Dessutom har utdelningarna börjat trillat in och mer kommer under maj.

Nu förväntar vi oss mindre hajpad maj-börs. Men de goda rapportutfallen har botat i alla fall vår värsta skepsis för Stockholmsbörsen som helhet. En försvagad krona kan hjälpa exportbolagen på traven kommande kvartal.

De mest intensiva dagarna i rapportperioden ligger bakom oss. Resultaten har överlag varit bra men högt ställda förväntningar knölar till det på aktiemarknaden. Analytikerna vittrar svaghet likt blodhundar och anmärker på avvikelser där de funnits att hitta.

Kursreaktionerna har därför varit mer blandade trots överlag starka rapporter. Ungefär 7 av 10 bolag har levererat vinstökningar och försäljningen har i median stigit med cirka 10 procent. Det är bättre än avslutningen på 2017.

En bra rapport från Volvo sågades. Urstark orderingång (+29 procent inom lastbilar) och bättre på nästan alla punkter sänktes av marginalpress. Bolagets flaskhalsar oroar. Om Volvo inte kan göra bättre ifrån sig under gynnsamma förhållande - vad händer när vinden vänder?

Belackarna hittar alltid något att slå ned på. Placeras Per Ericsson valde i alla fall att upprepa sin köprekommendation. Flaskhalsar märks på flera ställen och är inget unikt för Volvo. Lösningen bör vara prishöjningar för att nå jämnvikt mellan utbud och efterfrågan.

Aktien är givet konsensusprognosen inte dyr (värdering: p/e 12 på 2018). I viss mån är jag dock beredd att hålla med skeptikerna. Med start 2017 har Volvo-aktien redan stigit cirka 60 procent och vinsthemtagningar nu är inte orimligt.

Svagheten i bostadssektorn bekräftas av domedagsstämning bland bostadsutvecklarna. Kanske är detta årtiondets köpläge. I alla fall om man tror på en stabilisering. Rapportläsningen skedde med skräckblandad förtjusning.

Tobin Properties sålde bostäder för 13 Mkr i kvartalet, motsvarande ett intäktsfall på 98 procent. Bonavas försäljning föll 70 procent och lyxbolaget Oscar Properties sålde 12 bostäder i perioden.

Ett styrketecken (om man vill) var att Oscar mäklade sin dyraste lägenhet hittills. Ett penthouse i projektet Norra tornen i Stockholm köptes för hissnande 66 Mkr. Men det var sannolikt inte till en köpare påverkad av utökade amorteringskrav och bolånetak. Norska bostadspriser har vänt upp och för fjärde kvartalet i rad stiger priserna.

I Sverige behöver det värsta inte vara taget. Här är bostadsprisfallet ungt och räntan fortsatt negativ. Då är en återhämtning för bostadsutvecklarna på börsen mycket att drömma om.  Vårt mod är inte stort nog att doppa kroppen i de värsta stålbaden. Men en byggare har blivit för billig för att inte ta chansen.

NCC har dragits med återkommande nedskrivningar i pågående projekt under flera kvartal. I samband med att förra vd Peter Wågström lämnade bolaget ifjol rensades det rejält i balansräkningen, vilket lede till en vinstvarning.

Första kvartalet är fritt från nya avskrivningar även om olönsamma projekt måste jobbas igenom. Bostadsbyggandet är en viktig komponent för NCC men bara en del av helheten. Efterfrågan i övriga segment är god. Justerat för en skuldfri balansräkning värderas rörelsen till 7,8 gånger 2019-års väntade rörelseresultat. Det är billigt i absoluta tal så väl som relativt konkurrenterna.

Ytterligare en aktie ska in på listan. Sminkbolaget Oriflame växer snabbt i Asien och nästan hela försäljningen har flyttat ut på nätet. Vinsten per aktie ska öka med 30 procent under 2018, enligt konsensus från Factset. Omsättningen väntas växa med 10 procent.

Aktien köps till p/e 20. I relation till försäljningen betalar vi 1,5 gånger för bolaget. I maj delar bolaget ut 14,52 kronor per aktie. Sen ytterligare 4,15 kronor per aktie kommer i november. Det motsvarar en direktavkastning på 4,4 procent.

Nibe är bästa aktien denna månad. Aktien har stigit med 17 procent sedan publicering. Näst bäst var Bufab som stigit 16 procent. Sämst i urvalet var Vitec som backat 1,7 procent.

Här är Placeras köpvärda aktier:

Spets-val

NCC – Billig byggare värd en chansning

Byggbolaget NCC är billigt både i relation till konkurrenterna och i absoluta tal. På nästa års vinst värderas verksamheten till 7,8 rörelseresultatet. Men nedskrivningar i pågående projekt har förföljt bolaget. En storstädning har gjorts vilket gör att vi vågar oss på en chansning i aktien. Dessutom är direktavkastningen 5,6 procent men hälften är redan taget. Nästa kupong kommer i november.

Oriflame – Vinsttillväxten blir hög

Oriflame har flyttat ut på nätet och breddat sitt utbud. Analytikerna förväntar kraftiga vinstökningar och aktien lämnar en hög direktavkastning. Därför platsar den på listan över köpvärda aktier.

Autoliv – Sämre än väntat i första kvartalet men avknoppning väntar

Den långa sidoförflyttningen i Autoliv-aktien har fått ett slut. Aktien var nyligen uppe och nosade på en ny rekordhögstanivå men den senaste kvartalsrapporten har pressat priset.

Omsättningen steg 7,8 procent i kvartalet. Justerat för kostnader för kartellutredningar och kapacitetssänkningar blev rörelseresultatet 247 miljoner dollar, väntat var 250 miljoner dollar.

Enligt, Royal Bank of Canada var resultatet av låg kvalitet. Det justerade rörelseresultatet har dopats av en upplöst tilläggsköpeskilling avsett ett förvärv från 2015. Egentligen var missen mot estimaten alltså större än presenterat.

Men vårt fokus ligger på den kommande avknoppningen av aktiv säkerhet. Den återstående del av Autoliv, passiv säkerhet, förväntas växa med 10 procent organiskt under året. Electronics, den aktiva säkerhetsdelen, ska knoppas av. Electronics motsvarar 20 procent av omsättningen men bara 5 procent av resultaten.

Bolaget har investerat för en ny tillväxtfas och den globala marknadsandelen har vuxit från 40 procent till närmare 50 procent. Flera nya bilmodeller som inkluderat Autolivs produkter är på väg ut.

Den 22 maj handlas Autoliv utan utdelning, vilken motsvarar knappt 5 kronor per aktie.

Volvo – Stark orderingång och konjunkturexponering

Maskin- och fordonsbolaget Volvo inledde 2018 med en välfylld orderbok. På det stora hela var det ett starkt första kvartal som bolaget presenterade den 24 april.

Orderingången på lastbilssidan steg med 29 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Det var den nordamerikanska marknaden som var starkast. Prognosen höjs till 300 000 sålda lastbilar på helåret, vilket är 23 procent bättre än i fjol.

Men på en springande punkt underlevererade bolaget. Lönsamheten pressas och delvis beskyller Volvo på flaskhalsar hos underleverantörerna. Rörelsemarginalen i kvartalet var 9,3 procent och väntat var 9,5 procent.

Analytikerna tror att marginalen på helåret ska landa på 9,7 procent, enligt SME Direkt. Det är bättre än i fjol men det är ett orostecken att bolaget inte lyckas prestera bättre givet närmast perfekt marknadsförutsättningar. På rådande estimat värderas Volvo till P/e 12 på årets prognos och p/e 11 på 2019. Det är billigt i verkstadssektorn.

Volvo handlades den 6 april utan rätt till utdelningen 4,25 kronor per aktie.

MTG – Spännande satsningar på E-sport och uppdelning sannolik

MTG ska sannolikt delas i två. Nordic Entertainment, vilket är den traditionella TV-verksamheten delas ut till ägarna. Kvarvarande delen rymmer e-sport och digitalt videoinnehåll. Beslutet förväntas tas vid en extrastämma under andra halvan av 2018.

Det är det främsta motivet att äga aktien enligt oss. Delarna kommer sannolikt värderas högre än helheten. På en uppumpad börs kan E-sportdelen sannolikt handlas med en väl tilltagen vinstmultipel. Högre än marknadens värdering av totalen. I skrivande stund värderas hela MTG till p/e 23.

Aktien handlas utan rätt till utdelning om 12,50 kronor per aktie per den 23 maj.

Vitec – it-bolag som växer genom förvärv

It-bolaget Vitec gjorde bra ifrån sig under 2017 och för sextonde året i rad höjde bolaget utdelningen. Bolaget växer närmast uteslutande genom förvärv. Under första kvartalet i år genomfördes två mindre bolagsköp. Svenska PP7 (omsättning 8 Mkr) och norska Agrando (omsättning 42 Mkr) blir snart den del av koncernen.

Placera efterlyser fortfarande fler förvärv och gärna bolag med högre lönsamhet än den befintliga gruppen. Aktien handlades utan rätt till utdelningen om 1,10 kronor per aktie den 24 april

Nibe – Ett kvalitetsbolag som levererar värmepumpar

Värmeproduktbolaget Nibe är en klassisk förvärvare på börsen med en uttalad ambition att fortsätta köpa bolag i många år till. Omsättningsmål är satt till 20 miljarder kronor år 2020 och mycket sannolikt kommer bolaget slå detta i förtid. När det skett blir nästa mål 40 miljarder kronor i omsättning, enligt storägaren och vd Gerteric Lindquist.

På börsen har Nibe-aktien gjort en rejäl come back. I skrivande stund handlas bolaget på en ny rekordhögsta nivå.

Nibe är ett av de äldsta förslagen på Placeras lista över köpvärda aktier och ett bolag vi känner varmt för. Bolagsledningen är tungt investerade i verksamheten och driver bolaget med tydligt fokus på kostnadseffektivt, vilket maximerar aktieägarvärdet.

På årets prognos handlas kvalitetsbolaget till p/e 24, enligt SME Direkt. Den 17 maj handlas aktien utan rätt till utdelning om 1,05 kronor per aktie.

Bufab – Ägarfamiljen ökar, aktien på All time High

Familjen Liljedahl fortsätter att köpa in sig i fästelementstillverkaren Bufab. Verksamheten ångar på. Första kvartalet var starkt och aktien har stigit till en ny rekordhögsta nivå.

Organiskt växte omsättningen med 9 procent och inklusive förvärv växte försäljningen med 16 procent.

Bruttomarginalen var oförändrad (29 procent) i kvartalet, vilket är ett styrketecken givet ökade råvarukostnader.

Sedan den 27 april handlas aktien utan rätt till utdelningen på 2,25 kronor per aktie.

Bas-val

Lifco – Miss i första kvartalet, men vi tror på investment långsiktigt

Insiders har ökat sitt ägande i konglomeratet Lifco. Här har finansmannen Carl Bennet samlar en spretig men lönsam skara bolag under samma tak. Konjunkturstabila intäkter motiverar en premievärdering jämte börsens andra förvärvsdrivna verksamheter.

Nyligen tangerade aktien ett nytt rekord och ägarna belönades den 25 april med rätten till 4,00 kronor per aktie i utdelning.

Tyvärr var första kvartalsrapporten en besvikelse. Organiskt krympte omsättningen med 0,6 procent och ebitda-marignalen backade till 15,6 procent (15,9 procent). Vårt engagemang är dock mer långsiktigt och historiken visar att Lifco varit en utmärkt värdeskapare över tid.

Investor – Bra grundsten i en svensk aktieportfölj. Köper automationskonsult.

Investors noterade portfölj rymmer elva kvalitetsbolag. Därutöver ryms en rad välskötta onoterade tillgångar. Baserat på en marknadsvärdering av dessa handlas aktien med en 23-procentig substansrabatt.

Långsiktigt har Investor många kvaliteter och kan liknas vid en bättre Sverigefond. En stor del av totalavkastningen kommer ifrån utdelningen som vardera ägare kan välja att återinvestera eller köpa annat för. Den 9 maj handlas aktien utan rätt till 8 kronor per aktie i utdelning. I november kommer ytterligare 4 kronor till ägarna.

I kvartalet genomförde investmentbolaget ett intressant förvärv. Piab som tillverkar automationslösningar köptes av EQT för 7 miljarder kronor. Bolaget omsatte i fjol 1,2 miljarder kronor och generade en ebitda-marginal på strax under 30 procent. Sedan 2013 har omsättningen vuxit med cirka 20 procent årligen i snitt. Detta är ett mycket intressant tillskott i ett redan välfylld investeringsportfölj.

Kinnevik – En het blandning av digitala tillväxtsatsningar

Kinnevik har en god finansiell ställning och spännande exponering mot digitala tillväxtmarknader. Dessutom har bolaget äntligen fått en ny vd. Basen utgörs av tre stora, noterade innehav som tillsammans står för lejonparten av börsvärdet. Dessa är modehuset Zalando och telekombolagen Millicom samt Tele2. Den senare har gjort bra ifrån sig på senare tid.

Substansrabatten har samtidigt krympt. I dagsläget är den cirka 6,4 procent. Den 24 maj handlas aktien utan rätt till utdelning på 8,25 kronor per aktie.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NCC B Köp 155,30 -
Köp 417,20 -
Autoliv SDB Köp 1 225,50 -
Volvo B Köp 152,90 -
Modern Times Group B Köp 354,60 -
Vitec Software Group B Köp 81,00 -
NIBE Industrier B Köp 91,22 -
Bufab Köp 122,20 -
Lifco B Köp 320,50 -
Investor B Köp 384,60 -
Kinnevik B Köp 317,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -