Placera tar ner risknivån i maj

Vår marknadssyn En stark rapportperiod och minskade politiska risker har bidragit till en hygglig aprilbörs. Men stigande konjunktur- och ränteoro bidrar till av vi tar ner risknivån ett snäpp inför maj.

Efter några turbulenta månader har det varit lite lugnare på världens börser under april och den svenska börsen har mäktat med en uppgång på lite drygt 4 procent. Genomsnittsbörsen i EMU-området har gått upp ungefär lika mycket medan det varit lite svalare på börserna i USA och bland tillväxtekonomierna.

En hygglig rapportskörd har bidragit till att avslutningen på börsmånaden blev stark men till det mer generella lugnet bidrog också att risken för ett regelrätt handelskrig mellan USA och Kina minskat och att de geopolitiska spänningarna minskat, inte minst vad gäller Nordkorea.

Risken för ökade konflikter kring handelsfrågorna ligger dock fortfarande och puttrar under ytan och de egentliga förhandlingarna mellan USA och Kina är först nu på väg att inledas. Skillnaden mellan vad en högst otålig Donald Trump och en mer försiktig general som president Xi Jinping väntar sig av dessa tror vi på Placera är mycket stor så det lutar åt perioder med rejält gnissel även framöver. Tidvis kan det här komma att påverka börsklimatet negativt.  

Spänningarna mellan Ryssland och stora delar av västvärlden riskerar dessutom att eskalera ytterligare och att Donald Trump lutar åt att säga upp Iran-avtalet kan också komma att skapa perioder av turbulens. Och även i maj lär ett eller annat Trump-twitter ge investerare skrämselhicka.  

Men det här är inte de egentliga skälen till att vi drar ner aktieandelen i vårt allokeringsförslag för maj till 50 procent av portföljen. Den nedjusteringen från april månads 60 procent beror istället på två andra, delvis motsägelsefulla, faktorer.

Det första skälet är att det finns en del tecken på att den globala konjunkturen är på väg att toppa ur.  Den mycket påtagliga konjunkturoptimism som präglade inledningen av 2018 har i alla fall definitivt fått sig en törn när inkommande makrodata tenderat att överraska på nedsidan, framför allt i Europa. Visserligen är den globala tillväxten både robust och bred, vilket även IMF poängterade när de presenterade sin färska prognos och ännu en gång justerade upp sin tillväxtprognos, men tecken finns på att tillväxttoppen kan vara passerad för den här gången. En allt starkare global konjunkturen har ju annars alltid varit den trygga faktorn att luta sig mot när annat skakat till.

Ett tecken på att en viss konjunkturoro börjat smyga sig in i investerarledet tycker vi är de ganska ljumma reaktioner på en överlag positiv rapportskörd. Inte minst gäller det i USA där cirka 80 procent av företagen slagit vinstestimaten, dessutom med ovanligt hög marginal, men börsen bara mäktat med en uppgång på några få procent under april.

Men med relativt höga värderingar i utgångsläget krävs också att vinsterna fortsätter att stiga även framöver. Den övertygelsen tycks inte längre vara lika stor i investerarkollektivet och därför blir också börsen extra känslig för negativa konjunkturöverraskningar. Så i väntan på att dimmorna kring den globala konjunkturutvecklingen skingras kan det vara på sin plats med en lite försiktigare investeringsstrategi.     

En faktor som gjort comeback som mörkt moln på investerarhimlen är dessutom ränteutvecklingen, framför allt då den amerikanska. Stigande långräntor och risken för att den amerikanska centralbanken skulle tvingas gå fram snabbare än väntat med sina räntehöjningar gav finansmarknaden ordentlig skrämselhicka i februari.

Nu ligger den amerikanska tioårsräntan och tickar runt 3 procent, vilket är en bit över nivåerna som fick investerarna att dra i nödbromsen den gången. Skulle de amerikanska räntorna stiga ytterligare kan det säkerligen bidra till en ny säljvåg på de flesta av världens börser.

I Sverige är den inhemska ränteutvecklingen däremot knappast något problem eftersom vi har en Riksbank som med en dåres envishet tänker fortsätta köra vidare med sin extrema penningpolitik. Något som dessutom bidrar till fortsatt svag krona. En möjlig positiv faktor för den svenska börsen.

Det är heller inget ovanligt fenomen att inflationen börjar ticka uppåt ganska sent i konjunkturcykeln och återigen ligger det huvudsakliga fokuset på USA. Resursutnyttjandet blir allt högre och det finns tecken på ett ökat kostnadstryck i ekonomin. Den underliggande inflationen, där effekten av volatila energi- och livsmedelspriser räknas av, steg i mars till 2,1 procent och det bredare inflationsmåttet, KPI, landade på 2,4 procent. Väl över bankens inflationsmål.

Skulle nu dessutom löneökningarna visa tecken på att ta fart lär spekulationerna om att Federal Reserve måste gå fram med snabbare räntehöjningar än väntat ta förnyad fart. Ungefär som de gjorde efter överraskande höga löneökningar i januarimätningen och som kraftigt bidrog till februaripaniken på börsen. Viktiga i det här sammanhanget blir Federal Reserve penningpolitiska möte den 2 maj, sysselsättningsrapporten den 4 maj och den amerikanska inflationssiffran den 10 maj. Alla med potential att både hjälpa och stjälpa börsutvecklingen.

När det gäller vår råvaruallokering på 10 procent av portföljen så har den åter börjat betala sig under april. Oljeprisuppgången har fortsatt samtidigt som sanktionerna mot Ryssland gett metallpriserna en skjuts uppåt. I det senare fallet har dock priserna åter börjat sjunka tillbaka. Vi har tidigare sagt att vi har ett mer långsiktigt perspektiv på den investeringen och det har vi även fortsättningsvis. En robust konjunkturutveckling och ett OPEC som strävar efter balans på oljemarknaden gör att vi håller fast vid vår allokering även i maj.

Vi håller också fast vid vår allokering på 20 procent till alternativa placeringar medan den minskade aktieandelen gör att ränte- och kassadelen stiger från 10 till 20 procent.

Vårt allokeringsförlag för maj blir därmed 50 procent aktier, 20 procent räntor, 10 procent råvaror och 20 procent alternativa placeringar.  

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -