Tio köpvärda fonder i maj

Köptips April var en rapportintensiv månad och det bjöds på blandade resultat men det har varit övervägande positiva bolagsrapporter. Tillsammans med mindre geopolitisk oro har det lyft stora delar världens börser under april.

Den senaste månaden har varit fördel Europa efter en tung inledning på året. Enligt Morningstar visar alla globala regioner plusavkastning under månaden, mätt i svenska kronor. Bästa region är Västeuropa med en knappt 8-procentig uppgång. Det positiva Europasentimentet har dragit med sig Stockholmsbörsen som har haft sin bästa månad på länge.

Man kan snabbt konstatera att de marknader som är i bråk eller konflikt med den amerikanska presidenten har haft det tuffare under månaden. Särskilt blodigt har det varit för Moskvabörsen efter utökade sanktioner från just USA. Rysslandsfonder har in genomsnitt backat med drygt 2 procent. De har dock återhämtat sig betydligt från botten i mitten på månaden. Det har gjort att Östeuropafonder också haft en riktig kräftgång då de oftast består med runt 50 procent ryska aktier.

Det sura Rysslandsklimatet har påverkat Placeras rekommenderade fonder. Alla fonder förutom SEB Östeuropafond är på plus i april. Men vi väljer att ha fonden kvar då vi tror att den kommer att fortsätta sin återhämtning sedan mitten på april. Då den var ner nästan 10 procent som mest men aprils nedgång stannade på knappt 1 procent.

Placeras strateg Pekka Kääntä sänker allokeringen till 50 procent aktier. Han ser ökad konjunktur- och ränteoro som triggers för att dra ner risken. Jag passar på att ta ner risken i fondvalen genom att ta ut en aktiefond i segmentet högst risk och lägga till en aktiefond i segmentet högre risk.

Jag tar ut Länsförsäkringar Tillväxtmarknad indexnära till fördel för spetsfonden Handelsbanken Nordiska Småbolag. De nordiska länderna har en stabil tillväxt, och genom att investera på de nordiska börserna får vi en jämn och bra fördelning mellan olika sektorer. Norden har historiskt varit en mycket dynamisk och tillväxtvänlig region. Att diversifiera på övriga nordiska börser de senaste åren har hjälp till att öka avkastningen då Stockholmsbörsen har haft en svag period.

Handelsbanken Nordiska Småbolag har historiskt lyckats bättre än både index och kategorisnittet av liknande fonder när marknaden är slagig. Fonden tillhör kategorin aktiefonder norden.

Fonden förvaltas sedan 2008 av Tore Marken. Till sin hjälp har han teamet för nordisk aktieförvaltning på totalt sex personer. Fonden är aktivt förvaltad och placerar i mindre och medelstora företag i Norden. Investeringsprocessen följer Handelsbankens framgångsrika strategi med en strukturerad och disciplinerad analys med god riskkontroll. Fokus ligger på att tidigt identifiera förändringar som påverkar avkastningen positivt.

Tore Marken

Det läggs särskild vikt vid att företagets produkter har en bra marknadsposition, gärna marknadsledande i kombination med en unik affärsmodell. Det är också viktigt med stabila finanser och en bolagsledning som tillvaratar aktieägarnas intresse och har ett bra track-record. Därefter värderas företagets nyckeltal och trenden på bolagens vinstprognoser.

Av fondens investeringar är 57 procent i medelstora bolag och 43 procent i småbolag. Fonden är en verkligen en fond som verkligen lever upp till begreppet småbolagsfond.

Genom att fonden investerar en stor del i riktigt små bolag har man många små innehav för att minska likviditetsrisken, alltså för att minska risken med att det är tunn handel i aktien. Fonden har normalt fler innehav än genomsnittet av småbolagsfonder och består för närvarande av 213 bolag.

Förvaltarna har lyckats riktigt bra och fonden har avkastat 55 procent de senaste tre åren – betydligt mer än kategorisnittet för likande fonder. Fonden har även utklassat Stockholmsbörsens 18 procentiga uppgång, inklusive utdelningar. Även i år har fonden avkastat mer än Stockholmsbörsen. Den har belönats med fem stjärnor av Morningstar.

Vi tror att fonden har bra förutsättningar att gå bättre än kategorisnittet av liknande fonder och de nordiskabörserna vid fortsatt börsoro.

För den som vill ha lägre risk i sitt fondsparande hänvisar vi till fonderna med låg risk och medelriskfonder. Bland medelriskfonder finns indexblandfonden Swedbank Robur Access Mix och den aktivt förvaltade blandfonden Carnegie Strategifond. De räknas båda som balanserade blandfonder. Den tredje blandfonden Sensor Sverige Select hör till blandfonder aggressiv, och har lite högre risk.

Lågriskfonderna utgörs av hedgefonden Atlant Stability och räntefonden Spiltan räntefond Sverige. Båda har klarat de senaste månadernas börsturbulens bra med små men stabila kursuppgångar.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

Den som tror att aktiemarknaderna fortsätter upp och vill ta mer risk hänvisar vi till våra fyra andra fonder inom hög och högre risk segmenten.

HÖGST RISK

Spetsfond

Länsförsäkringar Japan indexnära: Den följer de 320 största bolagen som ingår MSCI Japan index. Andelen stora bolag är knappt 93 procent och medelstora bolag utgör 7 procent. Bolagen i fonden har i genomsnitt ett börsvärde på 83 miljarder kronor.

SEB Östeuropa Småbolag: investerar i mindre bolag med ett marknadsvärde på högst 5 miljarder kronor, med bra förutsättningar för en tydlig vinsttillväxt. Fonden föredrar välskötta bolag med en inte allt för hög värdering.

HÖGRE RISK   

Spetsfonder

Storebrand Global MultifaktorFondens egenutvecklade modell har lyckats identifiera företag som förväntas överträffa världsindex. Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

Handelsbanken Nordiska Småbolag: En nordisk småbolagsfond som avkastat betydligt bättre än index och fondkategorin de senaste åren.

Swedbank Robur Ny teknik: investerar i innovativa bolag inom sektorerna teknologi, media, telekom och hälsovård. Fonden placerar minst 70 procent i små- och medelstora bolag i Norden. Små- och medelstora innovationsdrivna bolag ger möjligheter att öka bolagens vinster snabbare än ekonomin som helhet.

MEDELRISK

Basfond

Swedbank Robur Access MixEn billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper.

Spetsfonder

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. 

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Lars Lönnquist på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

Atlant Stability: Fonden strävar efter att vara marknadsneutral, vilket innebär att den har liten samverkan med aktie- och räntemarknadens utveckling.

Våra tips på tio köpvärda fonder kan ses antingen som en helhet eller som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Läs också utvärderingen: Köpvärda fonder i november - så gick det

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) Köp 1 081,80 -
Länsförsäkringar Japan Index Köp 121,01 -
SEB Östeur S&M Bolag ex Ryss C EUR Lux Köp 47,79 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 2 411,12 -
Swedbank Robur Ny Teknik A Köp 784,04 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 270,72 -
Sensor Sverige Select A Köp 238,51 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 285,99 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 121,46 -
Atlant Stability Köp 1 361,39 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -