Placera sänker aktierisken

Vår marknadssyn Osäkerhet kring Italien och fortsatt gnissel i handelsfrågorna gör att vi drar ner på risken i juni. Vad Federal Reserve och ECB levererar för budskap på sina junimöten lär dessutom betyda en hel del för riskaptiten framöver.

Det politiska kaoset i Italien bidrog starkt till att majbörsen fick en lite trist avslutning med breda nedgångar över stora delar av världen. Även i mitten av månaden var det lite turbulent när de amerikanska räntorna steg kraftigt och tioårsräntan under en kort tid handlades över den viktiga 3-procentnivån.

Men när månaden summeras landar ändå den svenska börsen runt nollan medan USA-börsen mäktat med en uppgång på lite drygt 3 procent. Sämre ser det dessvärre ut i EMU-området och i de flesta tillväxtekonomier.

Oljepriset var uppe och snuddade 80-dollarsstrecket men har efter att Saudiarabien och Ryssland aviserat produktionsökningar under andra halvåret åter vänt ner och handlas nu kring 77,50 dollar per fat (Brent). Osäkerheten kring den framtida oljeproduktionen gör att vi drar ner vår allokering till råvaror från 10 till 5 procent i juni.

Annars finns det faktiskt en hel del faktorer som tala i favör för fortsatt höga oljepriser. Dit hör exempelvis låga lagernivåer, oron kring Iran och lite försiktigare amerikanska producenter, så en högre råvaruandel kan säkert återvända även om vi tycker att prisläget på just olja ser lite mer osäkert ut just nu.

Den finansiella oron kring Italien kommer säkert att fortsätta även om det ser ut att bli lite lugnare nu när Lega och Femstjärnerörelsen fått ytterligare tid på sig för att bilda en regering. Det är dock värt att ha i åtanke att en sådan regering egentligen inte bådar särskilt gott för eurosamarbetet framöver och att de mer kontroversiella ekonomiska förslagen sannolikt finns kvar på deras agenda. Det här lär bidra till att vi får se stökiga perioder även framöver och att euron fortsätter att tappa mark mot den amerikanska dollarn.

Hur ECB kommer att agera vid sitt penningpolitiska möte den 14 juni kommer att betyda mycket för hur finansmarknaden reagerar framöver. Lugnande besked från ECB-chefen Mario Draghi - med det underliggande budskapet att banken kommer att göra vad som krävs för att hålla ihop eurosamarbetet - kan säkert bidra till ett litet lättnadsrally på de europeiska marknaderna.

Tanken var väl annars att ECB på junimötet skulle börja kratta i manegen inför en tänkt avslutning av obligationsköpen senare i höst. Ett besked som troligen finns kvar på agendan och givet det känsliga läget kan ge finansmarknaden lite skrämselhicka.

Det politiska och finansiella stöket i EMU-området kommer dessutom vid en lite olycklig tidpunkt eftersom även konjunkturen ser ut att mattas. Inte så att det är någon lågkonjunktur i vardande men tillväxttakten ser ut att försvagas och företagens framtidsförväntningar har dämpats ytterligare. En stabil sysselsättningstillväxt och hyggligt låg arbetslöshet, i alla fall med EMU-mått, bidrar i sin tur till att hålla hjulen i rullning.

I USA ser det betydligt ljusare ut. Ränteoron har kommit av sig och tioårsräntan handlas numera kring 2,85 procent.

Dessutom har konjunkturindikatorerna visat tecken på att vända upp och hushållshumöret är på topp. En stark rapportperiod bidrog dessutom till att börserna fick förnyad fart. Det som ändå är lite oroande är att det underliggande inflationstrycket ser ut att stiga och att Federal Reserve sannolikt kommer att höja räntan vid sitt junimöte.

Dessutom presenteras nya ränteprognoser vid detta möte och i samband med det kan säkert en viss ränteoro återvända. En allt starkare dollar talar dock mot ett sådant scenario och enligt investerarkollektivet är det först vid en räntenivå kring 3,5 - 3,6 procent som ränteplaceringar blir ett ordentligt alternativ till aktiemarknaden.

Ett globalt orosmoln är dessutom de tullar och handelshinder som president Donald Trump hotar med. Siktet är dessutom inställt på både Kina och EU. Att Kina och USA sitter i förhandlingar är visserligen positivt men vi tror fortfarande att Kina och USA har helt skilda uppfattningar kring tidshorisonten på eventuella åtgärder. Att Trump vill se tydliga resultat inför det viktiga mellanårsvalet i november gör att vi befarar större kontroverser kring handelsfrågorna redan i närtid. Något som tidvis kommer att dämpa investerarnas riskaptit.

Geopolitiskt ser det annars lite ljusare ut om/när toppmötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un blir av. Däremot lär slitningarna kring det uppsagda Iran-avtalet fortsätta att spöka. För även om övriga länder håller fast vid avtalet så har den amerikanska uppsägningen inneburit en större osäkerhet för de europeiska företagen som riskerar att drabbas av sanktioner om de fortsätter att handla med Iran.

Vi har dessutom en normalt sett lite svagare säsongsmässig börsperiod framför oss och när vi väger samman alla faktorer så landar vi i slutsatsen att skruva ner aktieandelen i vårt allokeringsförslag för juni från 50 till 45 procent. En lite försiktigare hållning tycker vi är på sin plats med så många osäkerhetsmoment framför oss.  

Två viktiga datum i närtid är de båda centralbanksmötena den 13 (Federal Reserve) respektive 14 juni (ECB). Om de planerade åtstramningarna av penningpolitiken ligger fast kan det få negativa återverkningar på finansmarknaden. Hur finansmarknadens aktörer reagerar på budskapet från dessa två möten lär betyda en hel del för börshumöret under sommaren och kan få oss att omvärdera vår aktiesyn.

Vårt allokeringsförlag för juni blir därmed 45 procent aktier, 30 procent räntor och kassa, 5 procent råvaror och 20 procent alternativa placeringar.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -