Efter raset - köp Husqvarna

Aktieanalys Husqvarnas beslut att ge upp Consumer Brands ökar osäkerheten på kort sikt. Den torra sommaren är ett annat orosmoln. Kursraset kompenserar dock mer än så.

Husqvarna-aktien föll som en sten efter bolagets halvårsrapport i förra veckan. Resultatet i det andra kvartalet var 9 procent lägre än sittprognosen inför rapporten enligt SME Direkt.

Den stora nyheten var att Husqvarna nu ger upp hoppet om divisionen Consumer Brands. Den ska lösas upp och merparten av produkterna kommer att sluta tillverkas under de kommande åren.

Consumer Brands har redan från början varit lite av en slasktratt där lågprismärkena hamnade när Husqvarna valde att satsa fullt ut på premiummärkena inom divisonerna Husqvarna och Gardena. Consumer Brands säljer huvudsakligen till konsumenter i USA där konkurrensen är hård och stora volymer krävs för rimlig lönsamhet.

Målsättningen för Consumer Brands var tidigare att kunna nå 5 procents rörelsemarginal innevarande räkenskapsår. Halvvägs in på året är dock marginalen  minus 1,7 procent. Den svaga lönsamheten i Consumer Brands påverkar hela Husqvarna extra mycket i och med att dollarn är så stark. Det blåser upp lågmarginalverksamheten inom Consumer Brands som kommer att utgöra en större del av totalen.

Att Consumer Brands avvecklas är i sig inte något som sörjs på aktiemarknaden. Förutsättningarna för att nå rimlig lönsamhet var uppenbarligen dåliga och när Consumer Brands väl fasas ut kommer marginalerna att lyfta och Husqvarna kan helhjärtat ägna sig åt att utveckla premiumprodukter och serviceerbjudandet kring dessa.

Kanske hade någon hoppats på att åtminstone delar av Consumer Brands skulle gå att sälja. Bidragande till den kraftigt negativa kursreaktionen var sannolikt också en allmän oro för att upplösningen av divisionen de närmaste åren kommer att ta tid och kraft från ledningen och leda till oförutsedda kostnader.

Consumer Brands underliggande tillväxt blev -2 procent i det andra kvartalet. Rörelseresultatet blev -37 Mkr, ned från en vinst på 86 Mkr för ett år sedan. Svag efterfrågan och ökade råmaterialkostnader anges som skäl till det försämrade resultatet.

Allt var dock inte frid och fröjd utanför Consumer Brands i Husqvarnas halvårsrapport. Alla tre av bolagets övriga divisioner rapporterade försämrad lönsamhet i andra kvartalet. Försäljningen ökade starkt för samtliga områden men det har delvis tillåtits ske på bekostnad av marginalerna.

De övriga tre divisionerna i koncernen är Husqvarna, Gardena och Construction. Divisionen Husqvarna säljer skogs och trädgårdsmaskiner och Gardena bevattningsprodukter. Construction tillverkar utrustning för att kapa, slipa och behandla hårda material som betong och stål. Försäljningen riktar sig helt till professionella kunder i byggsektorn.

Husqvarna-divisionen är i kraft av hög omsättning och bra lönsamhet den klara vinstmotorn i koncernen. Räknat bara på de tre lönsamma divisionerna har Husqvarna svarat för två tredjedelar av rörelseresultatet de senaste tolv månaderna.

Husqvarna-divisionen rapporterade en underliggande tillväxt på 6 procent i det andra kvartalet med en rörelsemarginal på 17,9 procent, ned från 19,1 i fjol. Bolaget förklarar lönsamhetstappet med mixeffekter och kostnader för tillväxtinitiativ.

Samma faktorer tyngde även divisionen Gardenas rörelsemarginal som backade till 21,1 procent från 24,3 för ett år sedan. Gardena har även haft problem med flaskhalsar i leverantörskedjan. Omsättningen ökade med hela 19 procent i det andra kvartalet, varav 12 procent organiskt.

Även Construction ökade omsättningen med 19 procent i det andra kvartalet. I deras fall bidrog även ett förvärv med 8 procents tillväxt. Förvärvet bidrog däremot negativt till lönsamheten då det köpta bolaget har något lägre marginaler.

Sammantaget rapporterade Husqvarna-koncernen 7 procents organisk tillväxt och en rörelsemarginal på 13,5 procent, ned från 15,3 för ett år sedan. Utfallet var sämre än väntat på de flesta punkter. Analytikerna hade bland annat i snitt väntat sig en marginal på 15,4 procent.

Snittprognoserna för Husqvarnas vinst per aktie 2019 och 2020 ligger enligt SME Direkt på 5,50 kronor respektive 6,10 kronor. Beskedet att Consumer Brands ska lösas upp kommer att påverka estimaten för omsättning och marginaler men sannolikt inte vinstprognoserna särskilt mycket om vi kikar något år in i framtiden. Consumer Brands går med förlust idag och förväntningarna på framtiden var sannolikt lågt ställda.

P/e-talen för 2019 och 2020 ligger i dagsläget på 12,5 respektive 11,2. Direktavkastningen i aktien väntas de närmaste åren landa på 3,5 procent respektive 3,8 procent.

  2018 2019 2020
Omsättning, Mkr 40 770 43 033 44 727
Rörelsemarg., % 9,9 10,5 10,9
Vinst/aktie, sek 4,73 5,50 6,10
Utdelning, sek 2,39 2,62 2,91
       
Källa: SME Direkt    

Husqvarna-aktien riskerar att tyngas av osäkerhet fram tills vi får mer klara besked om vilka kostnader och effekter som beslutet att lösa upp Consumer Brands väntas medföra. Bolaget utlovade att återkomma senast i nästa kvartalsrapport. Risken för oförutsedda utgifter ökar också de kommande åren. I grunden är det dock olönsam och lågt prioriterad verksamhet som ska rensas bort.

Aktiemarknaden brukar ha kort minne när det gäller den här typen av situationer. Verksamheter under avveckling hamnar i en egen post, jämförelsetalen justeras och fokus hamnar snabbt på kärnverksamheten. Den är trots allt fortfarande stark och har långsiktigt bra utsikter.

Husqvarnas B-aktie står i skrivande stund cirka 20 procent lägre än före halvårsrapporten. Det är en våldsamt negativ reaktion. Efter en sådan här stjärnsmäll är aktien känslig och vi kan inte låta bli att oroas lite inför det tredje kvartalet. Rekordvärmen och torkan i stora delar av Europa är sannolikt inte bra för Husqvarna. Många har helt gett upp sina trädgårdar i år.

Å andra sidan är 2018 redan ett resultatmässigt förlorat år för Husqvarna i och med de stora engångsposter som väntar under andra halvåret.

En femtedel av börsvärdet har kapats bort och det kompenserar för mycket risk och osäkerhet. Vi landar i aktien är fortsatt köpvärd på dagens nivåer.

 

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Husqvarna B Köp 68,02 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -