Två nya fonder till mitt barnspar

Så gör jag Efter sommarens ledighet passar jag på att se över barnens fondval. Senast jag gjorde fondbyten var vid årsskiftet. Nu byter jag ut två av åtta fonder.

Som vanligt blev något fondval mindre lyckat och något riktigt bra. Sedan årsskiftet har barnspars-portföljen avkastat 9,2 procent. Den har hållit stången mot Stockholmsbörsens utveckling. Stockholmsbörsen har gått riktigt bra i sommar och har en avkastning sedan årsskiftet på 8,7 procent, inklusive årets utdelningar.

Globalt aktieindex har avkastat hela 13 procent sedan årsskiftet. Alltså klart bättre än både Stockholmsbörsen och barnspars-portföljen. Men det är tydligt att utan den starka amerikanska dollar hade globalt aktieindex haft en klart modest uppgång. Stora delar av avkastningen kommer från just dollarförstärkning. Den amerikanska dollarn har stärkts med drygt 11 procent mot kronan sedan årsskiftet. Euron har inte stärkts lika mycket. Den har en 6-procentig ökning mot kronan.  

Två fonder sticker ut med riktigt bra avkastning och en fond har haft det blytung i år. De två tillväxtorienterade teknikbolagsfonderna Lannebo Vision och Swedbank Robur Ny teknik har tagit täten. De har uppgångar norr om 20 procent sedan årsskiftet. Samtidigt har SEB Östeuropa Småbolag haft flera motgångar under året, vilket gjort att fonden backat drygt 8 procent.

I stort är det amerikanska utökade sanktioner mot Ryssland som påverkat fonden negativt. Det har skett i två omgångar först i april och nu senast förra veckan. Ryska tillgångar i fonden utgör runt 50 procent. Och som inte det räckte så slår förra veckans Turkiet turbulensen mot fonden.  Totalt är knappt 17 procent investerat där.

Det är både gungor och karuseller i fondvalen. Men jag är trots allt nöjd med fondens avkastning sett till den låga volatilitet på under 8 procent. Det är lägre än både globalt aktieindex och Stockholmsbörsen.

Jag tar nya tag med barnens fondportfölj inför skolstarten och hösten. Barnens sparande har en lång tidshorisont, vilket gör att jag är villig att ta större risker för att öka chansen till en rejäl avkastning - inga räntefonder utan 100 procent aktiefonder är det som gäller.

Totalt månadssparar jag i åtta fonder och jag fortsätter med det. Riskspridning mellan olika regioner, länder och valutor är viktigt. Jag väljer att lyfta in två nya aktiefonder.

Jag börjar med ett småbolagsbyte. Blysänket SEB Östeuropa Småbolag åker ut till fördel för spetsfonden Handelsbanken Amerika Småbolag. Kanske i senaste laget att ta ut SEB-fonden men jag tror på USA. Den amerikanska rapportperioden har varit bra, bolagen drar fördel av en fortsatt stark konjunktur och tydliga fördelar av den sänkta bolagsskatten. Amerikanska små- och medelstora bolag påverkas mindre av ett handelskrig och en stark dollar.

De amerikanska småbolagen är relativt högt värderade, men vi tycker att de positiva fördelarna överväger.

Handelsbanken Amerika Småbolag är en aktivt förvaltad fond som har ett koncentrerat antal innehav och gör skäl för namnet småbolagsfond. Förvaltarna Joakim By och Ulrika Orstadius investerar i bolag efter ett antal långsiktiga teman. Ett tema är ett avgränsat område som förväntas ha en högre avkastning än börsen som helhet. Och teman drivs ofta av en förändring och har långsiktiga trender.

Det största temat förvaltarna investerar efter är produktivitetstemat med robotisering, automatiseringsprocesser, säkerhet och digitalisering. Det utgör drygt 40 procent av fondens värde. Andra viktiga teman är demografitemat med större andel åldrande befolkning.

Förvaltarna föredrar bolag med starka kassaflöden och stabila balansräkningar som skapas av bra vinstmarginaler. Bolagen ska gärna ha tydliga inträdesbarriärer för konkurrerande bolag. Innehaven ska uppfylla Handelsbankens hållarhetsanalys.

Den andra fonden jag byter ut är SPP Tillväxtmarknad Plus, och satsar på en bredare globalfond. spetsfonden Storebrand Global Multifactor har en systematisk modellbaserad förvaltning. Fonden sköts i Oslo av Storebrands team för systematisk modellbaserad förvaltning. Som brukligt är när det gäller systematisk förvaltning hittar här man fler förvaltare med doktorsexamen och ingenjörsexamen än ekonomer.

Storebrand Global multifactors egenutvecklade modell har lyckats identifiera företag som förväntas överträffa världsindex. Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Faktorerna fonden investerar efter är värde, storlek, momentum och bolag med låga risk.

Den egenutvecklade modellen tar ut de bolag som uppfyller modellens kriterium bäst inom varje faktor. Fonden investerar sedan i mellan 250 och 370 medelstora och stora företag över hela världen. Var och en av de fyra faktorerna står för en fjärdedel – enkelt och transparent.

Fonden tar många små bet, inget innehav väger med är 1,2 procent. De tio största innehaven väger 10,4 procent. Det är en väl diversifierad portfölj med bra riskspridning.

Jag har valt att ha kvar övriga fonder i barnens portfölj. För den som vill läsa mer om de övriga fonderna som är med sedan tidigare i barnens fondval, läs gärna nedan:

Tanken med barnens fondval är att jag har försökt att hitta en mix av bra aktivt förvaltade fonder tillsammans med billiga och bra indexfonder. Månadssparandet sker till lika stor del i varje fond och jag passar nu på att re-balanserar portföljen vid till lika stora fonddelar.

Det finns flera faktorer som talar för Europafonder och jag gillar AMF Aktiefond Europa som har ett fokus på stabila bolag med bra intjäning. Fonden förvaltas av erfarne Anders Fagerlund och den årliga förvaltningsavgift är låg, på 0,4 procent, vilket är lägst i klassen för aktivt förvaltade Europafonder.

Jag tycker om att satsa på sol, vatten och vind som energikällor. Förnyelsebar energi har goda långsiktiga strukturella tillväxtutsikter. Det blev tydligt vid miljökonferensen i Paris där världens ledare enades om koldioxidreducerande mål.

CB Save Earth Fund är en aktivt förvaltad miljöfond som erbjuder investerarna en bra riskspridning genom att placera globalt i tre miljöområden med starka trender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering.

Swedbank Robur Ny teknik placerar i innovativa bolag inom sektorerna teknologi, media, telekom och hälsovård. Fonden har fokus på snabbväxande nordiska småbolag.

Förvaltarna av Swedbank Robur Ny Teknik Erik Sprinchorn och Carl Armfelt, har tillsammans hand om sammanlagt fyra fonder. De två har jobbat ihop sedan maj 2014, vilket borgar för kontinuitet och stor kännedom om det investerings-univers det rör sig inom.

Investeringsprocessen är analysdriven och teambaserad. Fokus är på mindre nordiska bolag med en hög grad av affärsinnovation. Förvaltningen är långsiktig och fokuserar på bolag som växer med god lönsamhet och har attraktiv branschställning.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag, ett unikt bra alternativ för oss som vill ha en passivt förvaltad svensk aktieindexfond. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, som indirekt är delägare i mer än 75 börsnoterade bolag  - och flera onoterade innehav som en extra krydda. Fonden har gått betydligt bättre än Stockholmsbörsens index sedan starten 2012, till en förvaltningsavgift på låga 0,2 procent per år.

Spiltans globala variant på samma tema är Spiltan Globalfond Investmentbolag. Den passar bra i barnens portfölj. Den investerar i globala investmentbolag bland annat i Warren Buffetts Berkshire Hathaway som är fondens största innehav på 8 procent. Totalt är fonden ägare i 27 investmentbolag som ger en exponering mot underliggande 300–500 bolag. Det räcker för att sprida risken globalt och jag gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,5 procent.

Den tekniska utvecklingen fortsätter skapa bra tillväxtmöjligheter för innovativa och välskötta bolag över hela världen. Barnportföljens sista placering är Lannebo Vision, en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i tillväxtbranscher som teknologi, telekom och hälsovård. Investeringsprocessen är analysdriven och tonvikten ligger på USA.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Aktiefond Europa Köp 199,73 -
CB Save Earth Fund RC Köp 178,09 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 2 556,36 -
Swedbank Robur Ny Teknik A Köp 914,00 -
Lannebo Teknik Köp 8,52 -
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Köp 323,57 -
Spiltan Globalfond Investmentbolag Köp 129,35 -
Köp 881,29 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -