Trump hotar ett strålande vinstår

Vår marknadssyn Starka rapporter och robusta konjunktursignaler har bidragit till en lysande börssommar och kan bidra till fortsatt börsoptimism. Men det saknas inte risker inför hösten vilket ändå gör oss lite försiktiga.

Det har varit en stekhet börssommar och den svenska börsen har mäktat med en uppgång på lite drygt 7 procent under perioden juli – augusti. Därmed placerar den sig högt upp på världens börslistor och vår förhållandevis försiktiga börsstrategi för sommaren har därmed varit fel – det är bara att lägga sig platt inför detta faktum.

Att börserna, inte bara i Sverige utan även bland större delen av mer utvecklade ekonomier (Developed Markets) utvecklas positivt har flera orsaker men framför allt måste den starka rapportperioden framhållas som den viktigaste triggern bakom börslyften.

Det gäller för Sverige men också för USA där uppemot 90 procent av företagen på S&P500 slog förväntningarna när rapporterna för det andra kvartalet presenterades. 2018 ser därmed ut att bli ett lysande vinstår för börsföretagen i stort, vilket i sin tur kan bidra till ytterligare börslyft framöver. Det vankas säkert både större utdelningar och stora återköp av aktier framöver.

Till optimismen har dessutom fortsatt hyggliga konjunktursignaler bidragit, samtidigt som det faktiskt varit förhållandevis lugnt på finansmarknaderna i övrigt. Undantaget är delar av tillväxtekonomierna som drabbats av frossa i samband med starkare dollar, Turkiet-kris och något svagare konjunktursignaler från Kina.

Vi kan också notera att den ränteoro gällande långa amerikanska marknadsräntor, som tidvis dämpat riskaptiten påtagligt, i alla fall för tillfället gett med sig. Den amerikanska tioårsräntan handlas numera kring 2,9 procent, vilket är en bra bit under de nivåer kring 3,5 procent som analytikerna tror kan bli riktigt besvärlig för börsen.

Att aptiten på amerikanska tillgångar är stor, vilket både lägre marknadsräntor och starkare dollar är tecken på, väcker också förhoppningar om att de stora emissioner av amerikanska statspapper som är aktuella under hösten ska kunna genomföras utan större ränteuppgångar. Den amerikanska centralbanken lär däremot leverera nya räntehöjningar i närtid som ändå kan bidra till att det blir en del oro kring räntemarknad och börs framöver.

Risken för ett eskalerande handelskrig fortsätter däremot att spöka men har långt ifrån tagit den tribut av riskaptiten som vi befarade inför sommaren. Tvärtom tycks marknadsreaktionen varit att börsen visserligen regerat negativt på signaler om tuffare tag men tagit tillbaka den nedgången, och mer därtill, när det börjat vankas förhandlingar.

I september finns dock risken att Donald Trump gör verklighet av sitt hot att lansera nya tullar mot Kina. Den här gången på varor omfattande 200 miljarder dollar. Det skulle betyda en rejäl upptrappning av handelskonflikten mellan länderna och sannolikt ge börser världen över en törn.

Att handelskonflikten riskerar att eskalera samtidigt som den kinesiska ekonomin visar vissa tecken på att svalna av gör också att vi överger vår allokering till råvaror för den här gången. Kina är trots allt den stora importören av råvaror och de företag som drabbas av tullar lär också sätta press på sina underleverantörer att ta en del av den smällen. En svagare kinesiska yuan kan också bidra till nedåtpress på råvarupriserna.

I Europa är det kanske främst fortsatt osäkerheten kring Brexit-förhandlingarna och oro kring vad den kontroversiella regeringen i Italien ska hitta på i samband med sitt budgetförslag som kan lägga lite sordin på börsstämningen. Däremot bör en svagare euro kunna bidra till fortsatt börsoptimism.

Risken finns väl också att sommarens kraftiga börsuppgång lockar till vinsthemtagningar om det av någon orsak börjar se lite stökigare ut på finansmarknaden.

I Sverige har vi dessutom ett val som av allt att döma kommer att resultera i en mycket komplicerad regeringsbildning. Historiskt sett har dock svenska val inte haft så stort genomslag på finansmarknaden även om det den här gången riskerar att bidra till en ännu svagare krona. En större risk, enligt oss på Placera, är att bostadsmarknaden visar förnyad tecken på att svalna av. Något som skulle kunna skrämma både inhemska och utländska placerare.

Sammantaget är ändå vår syn att en robust konjunktur och fortsatta vinstökningar bildar en krockkudde mot större börsfall. Det saknas dock inte varningar för att vi har ett större börsfall framför oss även om olyckskorparna tvekar om tidpunkt och dessutom haft fel ganska länge nu.

Vi väljer ändå, mot bakgrund av sommarens kursrusning, att bara göra en försiktig höjning av aktieandelen i vårt allokeringsförslag för september från 40 till 50 procent.

Vårt allokeringsförlag för september blir därmed 50 procent aktier, 30 procent räntor eller kassa, 0 procent råvaror och 20 procent alternativa placeringar. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -