Köpvärda fonder i november

Köptips Med bara två månader kvar på 2018 kan vi konstatera att börsåret hittills präglats av politisk oro, geopolitiska spänningar och stigande amerikanska räntor. Faktorer som bidragit till svängiga börser som eskalerat den senaste månaden. Jag vilar inte på hanen.

Årets tvära kast på börserna ser ut att fortsätta. Globalt aktieindex som under året hade en 15 procentig avkastning som bäst i somras, har under oktober sjunkit till mer modesta 5 procents avkastning. Samtidigt som Stockholmsbörsen positiv avkastning till stora delar försvunnit i oktober.

USA-börserna som varit dragloket för världens börser i år har inte varit förskonade från oktoberraset. Trots det är ledande amerikanska aktieindex upp drygt 11 procent i år, mätt i svenska kronor. Den största delen av globalfonder och USA-fondernas avkastning har inte kommit av underliggande aktieuppgång.

SIX Return Index i år

Avkastningen kommer till huvuddelen från en stark amerikansk dollar. Den amerikanska dollarn har stärkt med drygt 12 procent mot kronan i år. Vilket innebär att det varit en valutadriven uppgång för många utländska investeringar.

USD/SEK i år

Finansmarknaderna har allt mer börjat oroa sig för stigande amerikanska räntor. Särskilt oroligt har det varit när den amerikanska 10-åringen stigit snabbt över 3 procentsnivån. Makrostatstiken har varit blandad och mindre övertygande kanske har världsekonomin toppat för den här gången.

För den som vill läsa mer om resonemangen på finansmarknaderna hänvisar jag till Placeras makrostrateg Pekka Kääntäs Marknadssyn för november.  Pekka höjer aktieandelen från 50 till 60 procent inför november, trots det riktigt sura börsklimatet i oktober, eller snarare därför.

Jag passar på att göra ett fondbyte inför november och tar ut Spetsfonden MS INVF Global Opportunity. Och jag in tar spetsfonden UB Infra som investerar i stabila Infrastrukturbolag. Fonden har över tid avkastat som en globalfond till lägre risk. Även om börserna landar på plus i november, så tror jag att vi får fortsatt svängiga börser i vinter. Och då kan UB Infra vara ett stabilare och mer defensivt val.

Fonden förvaltas sedan 2007 av Pekka Niemelä på finska United Bankers. Han förvaltar två fonder, en med tillväxtmarknadsfokus och UB Infra A som investerar i globalt i börsnoterade infrastrukturbolag från OECD-länderna, alltså 36 medlemsländer som har ett ekonomiskt utvecklingssamarbete.

Pekka Niemelä

Investeringsprocessen är analysdriven. Pekka Niemelä föredrar bolag som är verksamma på en marknad med naturligt monopol. Investeringar sker företrädesvis i kvalitetsbolag som i grunden har en stark affärsmodell med bra bolagsledning, höga inträdesbarriärer och bra prissättningsförmåga. Bolagen är i huvudsak verksamma inom eldistribution, flygplatser, hamnar, vägtullar, gas-distribution och vattenförsörjning.

Fonden placerar långsiktigt i börsnoterade infrastrukturbolag och målsättningen är att få en väldiversifierad portfölj. Investeringar görs i likvida aktier och de har en lägre risk än aktiemarknaden i genomsnitt.

Investeringarna är koncentrerade till ett relativt litet antal aktier, totalt 71 stycken. Inget innehav väger mer än 2,1 procent. Man har ett lika-vikt-tänk i fonden vilket innebär att man investerar maximalt 2 procent i ett bolag och det ger en övervikt av små- och medelstora bolag jämfört med jämförelseindex. När bolag når sin maxgräns sker rebalansering av innehaven.

Nordamerikanska bolag utgör knappt 41 procent, varav amerikanska bolag står för 35 procent och resterande del är kanadensiska. Europas andel är knappt 50 procent. Frankrike står för 12,3 procent och Storbritannien för 11 procent. Nio procent är investerat i Asien och Australien.

De tre senaste åren har UB Infra A levererat en bra riskjusterad avkastning och avkastat bättre än både kategorisnittet av liknande fonder och jämförbart index. Den har belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

Vi tror att fonden har bra förutsättningar att gå bättre än kategorisnittet av liknande fonder och globalt aktieindex vid fortsatt svängigt börsklimat.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

Den som tror att aktiemarknaderna vänder upp och vill ta mer risk hänvisar vi till våra fyra andra fonder inom hög och högre risk segmenten.

För den som vill ha lägre risk i sitt fondsparande hänvisar vi till fonderna med låg risk och medelriskfonder.

I medelrisksegmentet finns Sensor Sverige Select, indexblandfonden Swedbank Robur Access Mix och den aktivt förvaltade blandfonden Carnegie Strategifond.

Lågriskfonderna utgörs av lågriskhedgefonden Atlant Stability och räntefonden Spiltan räntefond Sverige. Båda har klarat den senaste månadens oro med bravur och levererat små men stabila kursuppgångar.

HÖGRE RISK

Spetsfonder

UB Infra A: Aktivt förvaltad infrastrukturfond som placerar i stabila infrastrukturaktier som el-, gas- och vattenbolag, företrädesvis i OECD-länderna.

Handelsbanken Amerikanska Småbolag: Förvaltarna letar små och medelstora amerikanska bolag utifrån ett antal långsiktiga teman.

Jupiter European Growth: Alexander Darwall letar investeringar fritt utan påverkan av index och bolagsstorlek med en analysdriven och strukturerad investeringsprocess. 

Handelsbanken Nordiska Småbolag: En nordisk småbolagsfond som avkastat betydligt bättre än index och fondkategorin de senaste åren.

Norron Active RC: Aktiv förvaltning som letar investeringar fritt från påverkan av index. Fonden har klarat sig väldigt bra riskjusterat och levererar en väldigt hög avkastning sett till den risk man tar.

MEDELRISK

Basfond

Swedbank Robur Access Mix: En billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper.

Spetsfonder

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. 

Sensor Sverige Selecta: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Lars Lönnquist på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

Atlant StabilityFonden strävar efter att vara marknadsneutral, vilket innebär att den har liten samverkan med aktie- och räntemarknadens utveckling.

Våra tips på tio köpvärda fonder kan ses antingen som en helhet eller som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

 

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
UB Infra A Köp 1 479,45 -
Köp 832,66 -
Jupiter European Growth L EUR Acc Köp 349,61 -
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) Köp 1 074,19 -
Norron Active RC SEK Köp 329,37 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 268,87 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 268,20 -
Sensor Sverige Select A Köp 233,68 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 121,89 -
Atlant Stability Köp 1 366,05 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -