Optifreeze: Stora möjligheter för Optiflower

CISION PROMOTED Spotlightlistade Optifreeze deklarerade i mitten av november att bolaget skiftar fokus mot applikationsområdet Optiflower. Bolagets vd Eda Demir Westman berättar i en intervju om bakgrunden till skiftet och bolagets möjligheter inom segmentet och på blomstermarknaden.

Eda Demir Westman. (Källa: Optifreeze)

I en statusuppdatering tidigare i november uppger ni att verksamhetens fokus skiftar mot segmentet Optiflower. Vill du beskriva segmentet och anledningen bakom skiftet?

– Vi har idag fyra applikationsområden där Optiflower är ett av dem. Den primära anledningen till skiftet var på grund av den snabba och positiva respons vi fick från bolag inom blomsterindustrin, där dem uppvisade stort intresse och förståelse för vad vår teknik kan åstadkomma. Det finns ett uppenbart behov hos företagen av vår produkt, vilket jag tror är en anledning till den positiva respons vi fick. En annan anledning till skiftet är att blommor och blomstersticklingar är, i jämförelse med livsmedel, en lättare marknad ur regleringshänsyn.

 

Eda Demir nämner att flera bolag inom blomsterindustrin har arbetat med syftet att förlänga livstiden för blomstersticklingar, men med andra tekniker. Vidare nämner hon att skörden ofta sker i Afrika eller Sydamerika, för att därefter skeppas till Europa eller USA och sedermera ut på slutkundsmarknaden. Detta menar Eda Demir Westman skapar en skör värdekedja, vilket inte sällan leder till svinn, i synnerhet med tanke på att livslängden för vissa sticklingar endast är fyra dagar. Optiflowertekniken väntas öka livslängden med 14 dagar, eventuellt längre, säger Eda Demir Westman.

Under tester med sticklingar hittade ni nya underapplikationer. Vilka möjligheter skapar de nya upptäckterna?

– Vi har genomfört flera tester med ett fokus på att öka livslängden på sticklingar. I takt med testerna och samtal med vår kund såg vi att tekniken dessutom kunde förbättra och påskynda förökningsprocessen, genom att tillsätta olika substanser. Vi tror oss även kunna applicera vår teknik på snittblommor och andra typer av sticklingar utöver blomster.

 

Ni mottog er första order inom Optiflowersegmentet i september och meddelade i samband med detta att ni avser att leverera Opticeptlinjen i januari 2019. Går allting som planerat?

– Processen går som planerat och allting är i linje med våra förväntningar. Vi kommer att hålla vår deadline och i januari skeppas maskinen härifrån till kundens plantage i Kenya.

 

Optifreeze väntas nå breakeven 2020 och realisera en EBIT-marginal på 25 procent samt nettoomsättning om 12 miljoner kronor år 2022. Vad krävs för att ni ska uppnå målen?

– Vi har inte ändrat våra mål och vi är övertygade om att vi kommer att möta dem. Vi är däremot ganska nya inom blomsterindustrin och försöker fortfarande arbeta fram estimat om framtida omsättning och resultat. Som det ser ut i dagsläget har vi förtroende för vår förmåga att nå våra uttalade estimat.

 

Varje år säljs 2,5 miljarder blomstersticklingar globalt. Vad har ni för möjligheter till nå ut till denna marknad?

– Det finns stora andelar att hämta från denna marknad och vi arbetar i dag med en av de fem största aktörerna inom blomsterindustrin. Vårt mål är att täcka hela marknaden för blomstersticklingar, och vi arbetar idag med vår kund för att kunna täcka deras marknadsandelar med vår produkt, och i förlängningen täcka en större del av marknaden genom att nå ut till flera aktörer. Vi avser att nå hela marknaden för blomstersticklingar i framtiden genom vår produkt.

 

Ni förväntar er erhålla ett bruttoresultat på mellan 7,5 till 15 miljoner per Opticeptinstallation och femårsperiod. Vidare estimerar ni att ni kommer att genomföra tio installationer inom Optiflowersegmentet de kommande tre åren. Med hänsyn till det breda intervallet, vilka marginaler har gett upphov till era prognoser?

– Mervärdet per stickling kan skilja sig beroende på vilken typ det är, vilket gör marginalestimaten mindre precisa. Mervärdet per stickling kommer att delas med kunden. Vidare kommer våra intäkter att genereras av installationer av Opticeptlinjer, tillsatser i form av Opticap samt genom licensavgifter per behandlad stickling. En precis siffra på försäljningsmarginalerna blir ganska svårestimerad och till följd blir estimatet ganska brett då detta beror på sticklingen och vad maskinen används för.

 

Finns det några intressanta händelser framöver för Optifreeze i allmänhet och Optiflower i synnerhet?

– Vi jobbar nu med att nå ett djupare samarbetsavtal med vår kund inom Optiflowersegmentet, där vi skrivit under en avsiktsförklaring vilket kommer att tydliggöra för vår projektering. Vi samtalar även med flera potentiella kunder om projektupplägg. För andra delar i verksamheter såsom Optidry väntar vi att nå ett samarbete under det kommande året och generera resultat av vårt arbete. För segmentet Optifreeze bedömer vi att det kommer att ta längre tid att nå samarbeten, men vi för dialog med flera olika potentiella kunder där vi kontinuerligt försöker nå ut med vårt budskap. Fokus ligger avseende Optifreeze på att marknadsföra och sälja in applikationen. För verksamheten i sin helhet ligger fokus på, som tidigare nämnt, segmentet Optiflower.

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -