Köpvärda aktier - det stora dilemmat

Köptips Efter en snabb uppgång och mitt i rapportperioden är läget knappast optimalt för att välja mer aktier. De mesta av rapportperioden kvarstår och bolagen måste leda vägen om uppgången ska fortsätta.

Stockholmsbörsen har stigit snabbt och i samklang med övriga västvärldens börser under januari. Uppgången är drygt 8 procent för Storbolagsindex. Mönstret känns igen från fjolårets starka start.

Nu förtäljer inte historien vart börsen ska ta vägen denna gång. Men jag tror det kommer krävas mer än det vi sett hittills av rapportperioden för att lyfta börsen märkbart högre, i alla fall i samma tempo som under januari. Ungefär hälften av rapportreaktionerna har varit positiva.

Men uppgångarna i de fall som siffrorna varit bättre än väntat har också varit högst kontrollerade. Mest positiv har kursutvecklingen varit för bolagen där det förväntats dåliga tider, men utfallet inte blivit så dåligt som man trott på förhand. Men än är det många bolagsrapporter kvar att plöja igenom.

Makroutsikterna är högst osäkra, det vet vi. Att tillväxten blir lugnare under 2019 det är närmast redan konstaterat. Om en mjuk inbromsning i den globala ekonomin utvecklas till en panikartad handbromssladd kommer att avgöras av en lång rad svåranalyserade parametrar.

Bland dem tror jag att Centralbankernas tänkta åtstramningar är det mest kritiska momentet. Effekten av en minskad likviditet i marknaden är svår att parera.

Den globala börsnedgången innan januari har skett i takt med att de stora centralbankerna på allvar reducerat och börjat dra tillbaka sina QE-program, vilket jag skrev om i senaste Utblicks-kommentaren.

Men redan i december så ökade dock de globala centralbankerna återigen på sina balansräkningar. Samtidigt vände aktiemarknaderna uppåt. Kina har varit ute officiellt och bekräftat nya stimulanser.

I onsdags talade amerikanska centralbanken Federal Reserve inför marknaden. USA-börsen rusade på beskedet att det sannolikt blir färre räntehöjningar än väntat. Då såg vi tydligt vad som främst styr finansmarknaden.

Detta väcker en del tankar. Lika enkelt som centralbankerna, och då kanske framförallt Federal Reserve, valt att rulla tillbaka sina marknadsstimulanser så kan de trycka igång dem igen.

Inget hindrar dem från att istället genomföra flera nya QE-program, vilket på samma sätt som tidigare skulle pressa upp priserna på alla tillgångspriser – aktier likväl som fastigheter.

I Placerapodden diskuterade vi just detta med CTA-förvaltaren Mikael Stenbom från RPM. Både han och jag hade fastnat för den amerikanska podcasten Macro Voices och intervjun med volatilitetsexperten Chris Cole på Artemis Capital Management.

Chris Cole

Cole menar att nya QE-program skulle komma med ett högt pris. Klyftorna i samhället är redan rekordstora och att ytterligare elda på dessa skillnader genom att från centralbankernas håll inflatera tillgångspriser skulle göra de rika ännu rikare.

Och redan nu ser vi tydliga tecken på polarisering, ökade uppror och protektionism. Både i Europa och USA. Vilket pris som politikerna, förlåt, centralbankerna är beredda att betala för att hålla finansmarknaderna i schack återstår att se.

Helst ska börsbolagen nu leda vägen. De svenska verkstadsrapporter vi hunnit se har det heller inte varit något större fel på. Men osäkerheten lyser fortfarande igenom. Låt oss titta på två aktuella storbolag som redan lämnat rapport. De får fungera som temperaturmätare för hela sektorn.

Atlas Copco kom i måndags. Det anses av många vara ett av Stockholmsbörsens bästa bolag. Fjärde kvartalet var också bättre än väntat resultatmässigt trots svårigheter i vissa segment.

Orderingången växte 1 procent organiskt. Det var vakuumdelen som pressade orderboken. Här föll bokningarna med hela 17 procent. Men analytikerna hade förväntat ännu sämre siffror. Framförallt var det tillverkarna av halvledare och bildskärmar i Sydkorea som slutat köpa. Det går i linje med utvecklingen i tredje kvartalet.

Ledningen menar att dessa kunderna inte kan hålla på sina investeringar för länge, då riskerar de bli omsprungna av kinesiska konkurrenter. Men exakt när efterfrågan kommer tillbaka det vet ingen.

Bolaget värderas relativt högt kring p/e 18 på årets förväntade vinst. Då ligger det i korten att omsättningen blir marginellt lägre och vinsten krymper från 13,45 kronor per aktie till 12,23 kronor per aktie under 2019, enligt SME Direkt. De estimaten kan dock komma att justeras något efter att sifforna kommit in från fjärde kvartalet.

För att aktien som bäst ska bli något annat än rimligt värderad krävs att bolaget fortsätter överträffar prognoserna i kommande kvartal. Och för att våga tro på det måste ens världsbilden vara en annan än analytikernas.

Fordonsbolaget Volvo har stigit ungefär 10 procent sen årsskiftet. Deras rapport kom i onsdags morse och innehöll flera positiva besked men var inte utan frågetecken.

Rörelseresultat var marginellt högre än väntat. Det var också omsättningen, enligt SME Direkt. Återigen var det Nordamerika som stack ut mest positivt. Efterfrågan där väntas bestå men Europa tros backa med 6 procent under 2019.

Utdelningen höjdes från 4,25 kronor till 5 kronor och dessutom föreslås en extra kontantutväxling på 5 kronor per aktie. Gott så kan tyckas.

Följdfrågan är varför bolaget inte anser sig ha viktiga investeringar att göra för framtiden, snarare än att kortsiktigt berika sina ägare med en engångsutdelning. Även om bolaget har en sund ekonomisk situation.

Volvo har varit nära sitt kapacitetstak. I sista kvartalet föll orderintaget i lastbilssegmentet i de flesta regioner, vilket ytterligare spär på oron för konjunkturen och att Volvo möjligtvis handlas till toppvinster för den här konjunkturcykeln. Är så inte fallet är aktien billig men det måste bolaget bevisa i kommande kvartal.

Den amerikanska Volvo-konkurrenten Caterpillar missade däremot förväntningarna på grund av sämre kinesisk efterfrågan. Missen var den största på ett decennium.

Inom anläggningsmaskiner står Kina för 10–15 procent av omsättningen. Den enorma tillväxten i Kina under tidigare år trots inte upprepas under 2019.

Att Volvo lyckas så väl är ett styrketecken men jag kan inte hjälpa att undra om inte de svenska bolagen kommer gå samma öde till mötes men med viss eftersläpning.

Nu har vi varit inne och grottat i bolagsspecifika siffror för Volvo och Atlas Copco. Men på det hela taget säger detaljerna en hel del om hela verkstadssektorn. Sammanfattningsvis märks inga akuta svagheter i fjärde kvartalet. Men osäkerheten kring framtiden och konjunkturen består.

Till februari hör ett investeringsdilemma som också leder oss in på tidigare aktieval till listan. Kontentan av dessa funderingar är att jag ångrar ett tidigare aktieförslag redan två månader efter att det fattats.

Defensiva verksamheter är önskvärd i bistra och volatila tider på börsen. De ska enligt skolboken ge ett skydd på nedsidan om börsen surnar.

Men vilka karakteristika ett stabilt bolag böra ha är inte helt självklart. Jag har heller inte säker på att strategin med defensiva placeringar har en tillräckligt stor uppsida överhuvudtaget. Alternativet är färre aktier i starka bolag och en större kontantandel.

Aktievalet som jag tänker på är Cloetta. Efter att ha läst deras senaste kvartalsrapport trillade polletten ned för mig att detta inte är någon säker investering. Även om godis högst sannolikt kommer att konsumeras i stor omfattning under en överskådlig framtid. Den analysen var allt för enkel. Diskussionen tog jag med min kollega Pär Ståhl och samtalet avslutades i ett rungande koncensus.

Ett producerande bolag som säljer emot konsument, är exponerade mot marknadsprissatta råvaror, nya skatter, risken för produktionsstopp, som är beroende av externa distributionspartners och dessutom har relativt låga barriärer mot konkurrenterna, kan inte klassas som en säker investering.

Organiskt minskade omsättningen för Cloetta i kvartalet med 3 procent. Rörelseresultatet sjönk med 7 procent, vilket är klart sämre än väntat. Detta innebär att lönsamhetstrenden över rullande tolv månader vikt nedåt igen, efter att ha varit positiv under ett par kvartal.

På sikt får bolaget kanske styrfart på sin verksamhet och lyckas då vinna tillbaka mer på rörelsemarginalen. Det menar ledningen och så trodde Placeras analytiker Per Ericson också efter tredje kvartalet.

På längre sikt behöver aktien inte vara en dålig placering. Men när den valdes till listan var det för att få en mer defensiv profil till listan med Placeras köpvärda aktier.  Tror man på bättre lönsamhet och är beredd att vänta flera kvartal på att de kanske sker. Då är caset snarare en turn-around än en säker utdelningsinvestering. Därför väljer jag att skrota aktien från listan Placeras köpvärda aktier.

I den miljö som råder är det extra noga med aktievalen. En exceptionell marknad där så kallad stockpickning kommer till sin rätt.

Mitt i rapportperioden är det dock tajmningmässigt inte särskilt angenämt att fatta nya investeringsbeslut. Glöm inte heller att året är långt. Ha ingen ångest om portföljen underpresterat i årets första 20 handelsdagar.

Utan någon större övertygelse om vad som vore ett bra val till Placeras lista över köpvärda aktier presenteras därför inget nytt köpförslag.

Trots det hoppas jag ni har nytta av mina tankegångar kring februaribörsen. Även efter att Cloetta sorterats ut rymmer listan med Placeras köpvärda aktier åtta stycken bolag.

Placeras köpvärda aktier har utvecklats väl senaste månaden. Med undantaget Cloetta som backat marginellt.

Bas-valet Investor innebär dessutom ett indirekt ägande i ABB, Astrazeneca, Atlas Copco, Electrolux, Epiroc, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB och Sobi. Så helt utanför börsen står du aldrig med aktien i portföljen.

Hexagon och Autoliv är de mest konjunkturberoende förslagen på listan. Autoliv är billigt men exponeringen mot fordonssektorn är trots prislappen en risk. Aktien kan alltså mycket väl bli billigare. I relation till fordonsbolagen (som också värderas lågt) är priset snarare, relativt sett, mer rimligt. Men den är inget dåligt köp på dessa nivåer.

Sensorbolaget Hexagon har istället en premiumvärdering. Men utsikterna är goda och marginalerna höga. Bolaget har ett finger med i spelet kring många framtidstrenden – automation, internet of things och självkörande fordon.

Spets-val

Fastighetsbolaget Balder – minskad ränteoro och Erik Selin

Styrkan i bolagets kassaflöden ger flexibilitet att välja rätt tid och projekt. Vd och grundaren Erik Selin är en mycket skicklig affärsman och den främsta anledningen till varför vi gillar Balder bäst i sektorn.

Balder äger fastigheter till ett bokfört värde på 114,5 miljarder kronor per den 30 september. Bolaget har en relativt hög andel bostäder, ungefär 60 procent, 16 procent är kontor och 11 procent handelslokaler. I övrigt äger bolaget en del hotellfastigheter.

Som alla fastighetsbolag är Balder räntekänsligt. Givet bolagets egen analys skulle en 1 procentenhet högre ränta resultera i ett resultatbortfall på 270 Mkr, enligt senaste årsredovisningen. I fjol uppgick förvaltningsresultatet till 2 804 Mkr. Nästa kvartalsrapport kommer den 27 februari.

Hexagon – Tillväxtresan fortsätter

Industrieffektivisering, AI, Internet of things och självkörande bilar är heta trender som gynnar Hexagon. Bolaget levererar scanners, kameror och sensorer för utvärdering och förbättring av industrin. Storägare i bolaget med 46 procent av kapitalet är investmentbolaget Melker Schörling. Rapporten kommer den 6 februari.

Autoliv – billigt utan Veoneer

Krockkuddar, säkerhetsbälten och rattar. Utan Veoneer återstår i Autoliv vad som tidigare var affärsområdet passiv säkerhet.

Oron i hela fordonssektorn har pressat branschen i botten, det gäller underleverantörer som Autoliv likväl som fordonstillverkare som BMW och VW. Autoliv har nu en prislapp kring p/e 10 på 2019. Rapporten kom den 29 januari och både omsättning och rörelseresultatet var något lägre än väntat.

MTG – Spännande satsningar på E-sport

Vi gillar MTG för att bolaget ska delas i två. Nordic Entertainment, vilket är den traditionella TV-verksamheten delas ut till ägarna. Kvarvarande delen rymmer e-sport och digitalt videoinnehåll. Rapporten kommer den 5 februari.

Nibe – Ett kvalitetsbolag som levererar värmepumpar

Värmeproduktbolaget Nibe är en klassisk förvärvare med en uttalad ambition att fortsätta köpa bolag i många år till. Aktien har stigit 16 procent sedan årsskiftet.

Omsättningsmålet är satt till 20 miljarder kronor år 2020 och mycket sannolikt kommer bolaget slå detta redan i år. När det skett blir nästa mål 40 miljarder kronor i omsättning, enligt storägaren och vd Gerteric Lindquist.

Nibe är ett av de äldsta förslagen på Placeras lista över köpvärda aktier och ett bolag vi känner varmt för.

Bas-val

Microsoft – It som håller över tid

Microsoft är det enda bolaget som kvarstår som ett av världens tio största bolag mätt som börsvärde från 2007 och innan finanskrisen. Det säger mycket om kvalitén. Under tech-pressen i november har aktien stått stadigt.

För att vara ett it-bolag är Microsoft relativt gammalt. Office-paketet har ställt om till att vara en abonnemangstjänst.  Över åren har bolaget lyckats med flera nya satsningar, som spelkonsolen Xbox (e-sport), köpet av Minecraft och etableringen av molntjänsten Azure.

Aktien är såklart inte billig. Men bolagets vinst väntas öka årligen med mellan 10–17 procent under de kommande tre åren.  Avkastningen på eget kapital ligger konstant över 30 procent.

Rapporten från fjärde kvartalet kom efter USA-börsens stängning i onsdags. Aktien steg inför rapporten men väntas falla efter att resultaten kommit in marginellt svagare än väntat. Sekventiellt var tillväxttakten för molntjänsten Azure 76 procent, vilket inte innebär någon ökning.

Lifco – dyrbar stabilitet, volatil aktie

Insiders har ökat i Lifco efter tredje kvartalet. I Lifco har finansmannen Carl Bennet samlat en spretig men lönsam skara bolag under samma tak. Konjunkturstabila intäkter motiverar en premievärdering jämte börsens andra förvärvsdrivna verksamheter. Aktien har ståt emot nedgången mycket bra och hängt med uppåt under januari. Rapporten kommer den 6 februari.

Investor – Bra grundsten i en svensk aktieportfölj

Investors noterade portfölj rymmer ungefär tio kvalitetsbolag. Därutöver ryms en rad välskötta onoterade tillgångar. Baserat på en marknadsvärdering av dessa handlas aktien med en substansrabatt kring 21 procent.

Långsiktigt har Investor många kvaliteter och kan liknas vid en bättre Sverigefond. En stor del av totalavkastningen kommer ifrån utdelningen som vardera ägaren kan välja att återinvestera eller köpa annat för.

Rapporten kom den 24 januari och bolaget höjde utdelningen till 13,00 kronor, vilket delas ut i två delar.

Februariutgåvan av Placeras Strategidokument

Finns det kraft kvar i börsen?

Tio köpvärda fonder i februari

Köpvärda aktier - det stora dilemmat

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Investor B Köp 396,80 -
Lifco B Köp 363,50 -
Microsoft Köp 106,38 -
NIBE Industrier B Köp 103,50 -
Hexagon B Köp 445,40 -
Modern Times Group B Köp 309,00 -
Autoliv SDB Köp 707,00 -
Fast. Balder B Köp 286,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -