Det är hög tid att dra ned på risken

Vår marknadssyn Stegrad konjunkturoro har fått räntorna på fall och risken är att det också ger mer märkbara effekter på aktiemarknaden framöver. Vi väljer därför att ta ner risken i väntan på att politiska knutar ska lösas och stabilare konjunkturindikatorer.

Efter den urstarka starten på börsåret har marsbörsen varit betydligt svalare. Den svenska börsen parkerar runt nollan för månaden och ungefär likadant ser det ut på flera håll i världen. Så ändå långt ifrån någon katastrofutveckling och det var väl också lite väntat att börsuppgångarna från inledningen av året inte kunde fortsätta i samma takt. Vi talar ändå fortsatt om en av de bästa börsstarterna i modern tid.

räntemarknaden är dramatiken desto större. Den viktiga amerikanska tioårsräntan har på kort tid sjunkit kraftigt och handlas nu under 2,40 procent. Så sent som i slutet av förra året var ju annars det stora hotet på finansmarknaden att den amerikanska tioåringen skulle börja röra sig upp mot 3,5 procent och bli ett reellt bekymmer för aktiemarknaden.

Dessutom har den tyska motsvarigheten åter sjunkit ner under nollstrecket och den svenska ligger och skvalpar kring 0,25 procent. Både de snabba räntenedgångar och räntenivåer skvallrar om att konjunkturoron börjar ta ett allt stadigare grepp om investerarna.

I den korta änden av räntekurvan är också dramatiken stor, framför allt i USA. Den amerikanska centralbanken har redan strukit de två räntehöjningar under 2019 som tidigare ingick i deras planer och på räntemarknaden har man dessutom redan börjat prisa in en amerikansk räntesänkning mot slutet av 2019. Här kan man verkligen tala om en stor omställning i räntesynen på mycket kort tid. Så snabba förändringar brukar annars bara ske i samband men någon sorts chocker i ekonomin.

För svenskt vidkommande kan konstateras att inflationsutfall långt under Riksbankens egna prognoser och en vikande konjunkturkurva gör det osannolikt med en ny, svensk räntehöjning. Även om delar av direktionen vidhåller att en räntehöjning under senare delen av året fortfarande ingår i planerna.

Det som föranlett den stora omställningen på räntemarknaden är framför allt en stigande oro kring den globala konjunkturutvecklingen. Den stabilisering av konjunkturindikatorerna som många på marknaden gått och väntat på, efter att tillfälliga faktorer pressade tillväxten mot slutet av förra året, har uteblivit.

Den riktigt stora konjunkturchocken kom när de preliminära inköpschefsindexen för industrin i mars rullades ut.

Det tyska industriindexet sjönk ner till nivåer som senaste sågs i samband men eurokrisens dagar, men även i Japan och USA landade inköpschefsindexen för industrin under förväntningarna. Att industritunga Tyskland och Japan, inte minst viktiga när det gäller investeringsvaror, går svagt väcker en hel del frågor kring utvecklingen för världshandeln och företagens investeringsvilja.

räckte det inte att inköpschefsindexen för tjänstesektorn visade på en fortsatt stabil utveckling och att arbetsmarknaden på många håll är hyggligt stark.

Så egentligen är inte den generella konjunkturbilden överdrivet svag och de stora, internationella prognosmakarna, som exempelvis centralbanker och IMF, räknar fortfarande med att den djupare konjunktursvacka ska kunna undvikas. Men den nedåtgående konjunkturtrenden skrämmer ändå många investerare. Fortfarande finns dock möjligheten att konjunkturoptimismen kan räddas men då krävs också indikatorerna, framför allt för industrin, snart vänder upp.

Den svenska konjunkturbilden går lite mot strömmen. Här fortsätter industrin att utvecklas hyggligt medan tjänstesektorn utvecklats överraskande svagt och hushållen år påfallande pessimistiska kring den framtida utvecklingen. Att den svenska kronan är fortsatt svag och visar få tecken på att återhämta sig i närtid ger den svenska exportindustrin lite extra draghjälp.

På det globala planet oroar dessutom kaoset kring Brexit, lite tröga handelsförhandlingar mellan Kina och USA (trots Donald Trumps uppmuntrande twittrande) och svaghetstecken i den kinesiska ekonomin.

När det gäller Brexit så är förvirring numera så stor att investerare och företag snart måste börja ta höjd för risken att Storbritannien kraschar ut ur EU, även om det inte är något huvudscenario.

Annars skulle just en lösning av Brexit-frågan och framgångar i handelsförhandlingarna kunna vara det som kunde gjuta nytt mod i såväl industriföretag som investerare. Dessutom hoppas många på att tidigare, och troligtvis kommande, kinesiska stimulanser ska börja ge positiv effekt. Att det kinesiska kommunistpartiet i år firar 70-årsjubliem av utropandet av Folkrepubliken Kina framhålls av många som ett skäl till att den politiska ledningen kommer att göra allt i sin makt för att undvika en djupare ekonomisk svacka.

Lite längre fram på det här året väntar också en lite lättare penningpolitik när Federal Reserve avslutar sin bantning av obligationsportföljen, ECB erbjuder europeiska banker nya generösa lån och Bank of Japan fortsätter att köpa upp finansiella tillgångar.

Så underliggande finns det trots allt hopp om en fortsatt god riskaptit bland investerare.

I det korta perspektivet är det dock konjunkturoron som tagit ett tydligt grepp om marknaden och det omslag som redan skett på räntemarknaden riskerar givetvis att spilla över på aktiemarknaden. Det finns därför skäl att vara lite försiktig i väntan på att konjunkturbilden ska klarna, förhoppningsvis till det bättre.  

Vi väljer därför att göra en nedjustering av aktieandelen i vårt allokeringsförslag för april. En snabb, och gynnsam, lösning på de politiska oroshärdarna skulle kunna få oss att återigen gå på offensiven. Annars är det just en stabilisering av konjunkturindikatorerna som vi främst går och väntar på.  

Vårt allokeringsförlag för april blir därmed 40 procent aktier och 60 procent räntor eller kassa.

Aprilutgåvan av Placeras Strategidokument

Placeras köpvärda aktier i april

Placeras köpvärda fonder i april

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -