Placeras köpvärda fonder i april

Köptips Efter två månaders urstark börs har den senaste månaden bjudet på mer modest avkastning. Jag passar på att göra ett fondbyte inför april.

Efter några riktigt fina solskensmånader har nu marknaden de senaste dagarna börjat få en förnyad tillväxtoro. Och tillsammans med handelsavtalsförhandlingar och en Brexit-förhandling som sakta segar sig framåt har marknaden svårt att välja fot – ska börserna fortsätt upp eller ska de rent av backa?

Det var särskilt tydligt i den senaste månadens globala investerarenkät från Bofa Merrill Lynch. Den signalerar att investerarna har hopp och tro på fortsatt global tillväxt. Samtidigt har de en försiktig inställning till aktier och är fortsatt avvaktande till mer aktieköp.

Det som vi vet är att den amerikanska långräntan har börjat sjunka igen och närmar sig nu den korta amerikanska räntenivån, vilket igen tenderar att skapa oro bland finansmarknadens aktörer. Och ser man på den senaste månadens globala avkastning ser vi att det nu återigen börjar bli större variation i avkastning mellan sämsta och bästa region.

För den som vill fördjupa sig i vad som händer på de globala finansmarknaderna hänvisar jag till Placeras makrostrateg Pekka Kääntäs tankar inför april månad. Han väljer att ta ner risken i sparandet inför april och aktiedelen landar på 40 procent mot tidigare 50 procent.

Inför april väljer jag att ta hem vinsten i Sverigefonden Norron Active.

Det nya fondvalet blir en aktivt förvaltad småbolagsfond med fokus på mindre och medelstora svenska bolag som gynnas av långsiktiga strukturella trender.

Det finns flera faktorer som talat för små- och medelstora bolag. De är mindre exponerade mot den globala konjunkturen än de stora svenska exportbolagen. Det finns oftast ett tydligt entreprenörskap och det är inte ovanligt att grundare och ägarfamiljen fortfarande är aktiv.

Små- och medelstora bolag har oftast ett tydligare fokus och en mer renodlad verksamhet och är oftast mer innovativa. Det är lättare att växa från en liten bas vilket ger högre tillväxt för bolagen. Letar man inte bland de absolut minsta småbolagen så är det tydligt att bolagen lyckats överleva de första tuffaste åren, och skapat en bra marknadsposition inom i vissa fall en ganska small nisch som man ha fullt fokus på att göra bra.

Små- och medelstora bolag har färre analytiker som följer bolaget – lättare för en bra fondförvaltare att hitta undervärderade bolag. Historiskt har det varit ganska många uppköp eller strategiska affärer för just små- och medelstora bolag, vilket gett en bra avkastning.

Och inte minst i dessa penningtvättsdagar får vi inte in några svenska storbanker i småbolagsfonderna. De hör hemma i Sverigefonder med storbolagsfokus.

Jag väljer att ta in C Worldwide Sweden Small cap 1A. Fonden leds av den erfarne förvaltaren Henrik Söderberg som har förvaltat fonden framgångsrikt sedan februari 2010, och lyckats avkasta betydligt bättre än sitt jämförelseindex och kategorisnittet. Risken in fonden är klart lägre än fondkategorins snitt, vilket gör det till en imponerande prestation.

Henrik Söderberg

Henrik Söderberg kombinerar en aktiv förvaltning med långsiktiga investeringar. Grunden är en aktiv förvaltningsstrategi med fokus på bolag med långsiktiga trender och teman. En strukturell underliggande marknadstillväxt underlättar för bolag som vill skapa lönsam tillväxt. Han får hjälp att hitta globala långsiktiga trender från hela C Worldwides förvaltningsorganisation.

Fokus är att hitta mindre bolag med en långsiktig strukturell tillväxt oberoende av konjunktur. Investeringshorisonten sträcker sig oftast mellan tre och fem år. Det vittnar den mycket låga omsättningshastigheten om, och det har betalat sig över tid.

Den har under det senaste året haft mellan 30–35 aktier. Relativt få bolag i fonderna bör öka den bolagsspecifika kunskapen, vilket Placera värdesätter hos en aktiv förvaltare.

De fem största innehaven väger tillsammans mindre än en fjärdedel av fondens värde. De två största innehaven är teknikbolaget Mycronic följt av fastighetsbolaget Castellum. Inget innehav väger mer än 5,1 procent. Det ger en bra riskspridning vilket givit avtryck i fondens låga standardavvikelse.

Fondens fjärde största innehav Mips (4,4 procent) är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och att skydda hjärnan, och har avkastat hela 158 procent det senaste året. Den är fondens absolut högsta avkastande innehav det senaste året. Fonden har varit investerad i Mips-aktien sedan bolaget börsintroduktion för två år sedan – som sagt en långsiktig investeringshorisont.

Fonden har en tydlig vinkling mot tillväxtbolag inom teknik, cykliska konsumtionsbolag och hälsovårdsbolag. Det är en tydlig avvikelse från jämförelseindex och kategorisnittet.

Fonden har under Henrik Söderberg förvaltning, levererat den högsta avkastningen i kategorin Sverige, små-/medelstora bolag. De senaste fem åren fonden stigit i värde med 145 procent, vilket är mycket bra. Kategorisnittet för svenska småbolagsfonder har i genomsnitt stigit med 100 procent. Det som imponerar med avkastningen är att risken i fonden hör till de absolut lägsta i fondkategorin. Historiskt har förvaltaren lyckats balansera mellan upp- och nedgångarna på ett mycket bra sätt.

Jag tror att förvaltaren Henrik Söderberg kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning. Det motiverar prislappen på förvaltningen som landar på 1,7 procent per år. Värt att nämna är att fonden nyligen fick pris av Morningstar som bästa småbolagsfond.

Efter en så enorm stark inledning på året så borde jag sannolikt gjort ett fondbyte som tar ner risken betydligt. Men jag tycker inte det behövs då de som vill minska risken och följa Pekkas råd kan med fördel kan välja någon av de fyra fonder i medelrisksegmentet eller de två fondvalen i låg riskfonderna.

Här finns den billiga indexblandfonden Swedbank Robur Access Mix. Vi erbjuder två bra aktivt förvaltade blandfonder. Carnegie Strategifond som letar investeringar bland välskötta värdebolag och klassas som en balanserad blandfond.

För den som vill ta mer risk är valet Sensor Sverige Select. En aggressiv blandfond som har tillväxtaktier i fokus och en aktiv förvaltning av fördelningen mellan aktier och ränteinvesteringar.

Atlant Opportunity är det fjärde och sista fondvalet i medelrisksegmentet. Fonden är marknadsneutral vilket gör att den har möjlighet att leverera positiv avkastning även under sämre börsklimat. Vilken den har bevisat under de tre senaste åren.

Lågriskfonderna utgörs förutom IKC Avkastningsfond av räntefonden Spiltan räntefond Sverige. Värt att notera är att IKC Avkastningsfond nyligen blev utsedd till bästa företagsobligationsfond av Morningstar.

Den som tror att den senaste månadens sidledes börser bara är en kraftsamling för att aktiemarknaderna ska fortsätta upp och vill ta mer risk, hänvisar vi till någon av våra fyra fonder inom hög och högre risk segmenten.

HÖGST RISK

Basfonder

Swedbank Robur Access Asien: Det är en indexfond som ska efterlikna indexet MSCI Asia exklusive Japan. Det omfattar totalt tio länder, varav sex har tillväxtmarknadsstatus.

Öhman Etisk Emerging Market: En indexnära fond som investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete. Fonden följer utvecklingen för de största bolagen tillväxtmarknaderna. Fonden består normalt mellan 200 till 400 bolag. Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets.

 

HÖGRE RISK

Spetsfonder

UB Infra A: Aktivt förvaltad infrastrukturfond som placerar i stabila infrastrukturaktier som el-, gas- och vattenbolag, företrädesvis i OECD-länderna.

C Worldwide Sweden Small cap 1A: En småbolagsfond med relativt låg risk och fondkategorins högsta avkastning. Fonden har ett tydligt fokus på mindre bolag som växer med en långsiktig strukturell tillväxt oberoende av konjunktur.

MEDELRISK

Basfonder

Swedbank Robur Access Mix: En billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper.

Spetsfonder

Atlant Opportunity: Är en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktie-, ränte- och derivatstrategier. Som har lyckats balansera börsens upp och nedgångar på ett förträffligt sätt.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. 

Sensor Sverige Selecta: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Lars Lönnquist på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev nyligen utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på tio köpvärda fonder kan ses antingen som en helhet eller som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Aprilutgåvan av Placeras Strategidokument

Placeras köpvärda aktier i april

Det är hög tid att dra ned på risken

 

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Access Asien A Köp 253,32 -
Öhman Emerging Markets A Köp 192,20 -
UB Infra A Köp 1 628,42 -
C Worldwide Sweden Small Cap 1A Köp 413,15 -
Atlant Opportunity Köp 1 202,45 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 328,56 -
Sensor Sverige Select A Köp 246,77 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 122,12 -
IKC Avkastningsfond Köp 118,17 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 276,57 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -