Placeras köpvärda fonder i maj

Köptips Efter första kvartalets rekordstarka aktiemarknader var det få som trodde att avkastningen skulle växla upp i april. Men vilken börsmånad april blev! Stockholmsbörsen har haft en av sina högsta månadsavkastningar på länge. Placera passar på att göra ett fondbyte inför maj.

Fondåret 2019 har varit ovanligt starkt. Globalfonderna är upp 21 procent i svenska kronor och Sverigefonder ligger hack i häl med en 20 procentig uppgång. Men det är lätt att förledas. Kronans kräftgång mot den amerikanska dollarn stökar till det. Efter Riksbankens senaste utspel har kronan lyckats med konststycket att fortsätta tappa i värde.

Det har gjort att den amerikanska dollar har stigit med drygt 7 procent i värde sedan årsskiftet. Värdet på utländska tillgångar speglar inte den underliggande utvecklingen, då mycket av avkastningen som en svensk sparare har fått är ren valutaavkastning.

Årets vinnare hittar vi bland de fonder som är investerar i kinesiska A-aktier. Fondkategorin Kinesiska A-aktier har i genomsnitt avkastat 38 procent i år i kronor. Det stora kapitalflödet till kinesiska A-aktier är inte drivet av bolagens underliggande tillväxt, utan av index och flöden.

I februari kablade den globala indexberäknaren MSCI ut nyheten att de skyndar på inkluderingstakten av Kinesiska A-aktier i fler av sina flaggskeppsindex. Ett beslut som allokerat om mycket kapital från investerare i väst till kinesiska A-aktier. Det finns uppskattningar på finansmarknaden om att nettoflödet till kinesiska A-aktier i år är hela 30 miljarder dollar.

Andra tydliga fondvinnare i år är globala teknikfonder som i genomsnitt stigit med 34 procent i kronor. Teknikfonderna har haft en stark avkastning under först kvartalet mycket beroende på att många teknikbolag hade en extremt svag avkastning under det fjärde kvartalet i fjol och nu studsat tillbaka.

Det är också tydligt att många av teknikbolagen har lämnat starka rapporter för helåret 2018. Och inte minst har flera stora amerikanska teknikjättar klått marknadens förväntningar under rådande rapportperiod. Något som gett fortsatt bränsle till aktiekursernas uppgång.

Jag passar på att göra ett fondbyte inför maj och tar ut den defensiva infrastrukturfonden UB Infra och tar in den aktivt förvaltade Spetsfonden MS INVF Global Opportunities. Det är en fond som brukar gå bättre än marknaden när den går upp och sidledes men tar stryk i nedgång.

Fonden förvaltas sedan november 2010 av Kristian Heugh som till sin hjälp har Morgan Stanley Investment Managements globala tillväxtmarknadsteam. De har lyckats historiskt att leverera en bra riskjusterad avkastning. Fonden hör hemma i fondkategorin globala tillväxtbolag. I år är fonden i den absoluta toppen av fondkategorin med en nästa 30 procentig uppgång. Men samtidigt har den högre risk än fondkategorin.

Kristian Heugh

Fokus är att hitta lönsamma företag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna. Man föredrar bolag med en ökande vinsttillväxt och en övertygande och unik affärsmodell.

Aktierna ska vara lågt värderade relativt utsikterna för det hållbara resultatet, och med en god tillväxt för kassaflödet. Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i bolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

Förvaltaren jobbar med en koncentrerad portfölj på totalt 36 innehav. Att fonden investerar i de riktigt stora tillväxtbolagen är tydligt de utgör hela 80 procent. Medelstora bolag har en andel på 18 procent. Man tar gärna stora bett i de bolag man tror på, de fem största innehaven utgör drygt 32 procent av fondens värde.

Den globala spridningen är tydlig och man letar även investeringar på tillväxtmarknader som utgör 20 procent av fondens investeringar. Amerikanska bolag väger 56 procent följt av kinesiska bolag med 15 procent. De två största sektorerna fonden investerat i är teknikbolag på knappt en tredjedel och cykliska konsumentbolag på 23 procent.

Kristian Heugh har lyckats riktigt bra med förvaltningen och fonden har avkastat 99 procent de senaste tre åren – betydligt mer än kategorisnittet för likande fonder som avkastat 58 procent. Fonden har även utklassat globalt aktieindex. Även i år har fonden avkastat mer än kategorisnittet. Den har belönats med fem stjärnor av Morningstar. Men man ska ha i bakhuvudet att fonden har högre risk än kategorisnittet på 15,1 jämfört med 13,8.

Vi tror att fonden har bra förutsättningar att gå bättre än kategorisnittet av liknande fonder och globalt aktieindex vid fortsatt börsuppgång och vid ett börsklimat som rör sig sidledes.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.Den som vill kram a ut mer av börsuppgången och tror att den har mer att ge och vill ta mer risk hänvisar vi till våra övriga tre fonder inom segmenten hög och högre risk.

För den som vill ha lägre risk i sitt fondsparande hänvisar vi till fonderna med låg risk och medelriskfonder.

Här finns den billiga indexblandfonden Swedbank Robur Access Mix. Vi erbjuder också två bra aktivt förvaltade blandfonder. Carnegie Strategifond som letar investeringar bland välskötta värdebolag och klassas som en balanserad blandfond. För den som vill ta mer risk är valet Sensor Sverige Select, en aggressiv blandfond som har tillväxtaktier i fokus och en aktiv förvaltning av fördelningen mellan aktier och ränteinvesteringar.

Atlant Opportunity är det fjärde och sista fondvalet i medelrisksegmentet. Fonden är marknadsneutral vilket gör att den har möjlighet att leverera positiv avkastning även under sämre börsklimat. Vilken den har bevisat under de tre senaste åren.

Lågriskfonderna utgörs förutom IKC Avkastningsfond av räntefonden Spiltan räntefond Sverige. Värt att notera är att IKC Avkastningsfond nyligen blev utsedd till bästa företagsobligationsfond av Morningstar.

HÖGST RISK

Basfond

Swedbank Robur Access Asien: Det är en indexfond som ska efterlikna indexet MSCI Asia exklusive Japan. Det omfattar totalt tio länder, varav sex har tillväxtmarknadsstatus.

Öhman Etisk Emerging Market: En indexnära fond som investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete. Fonden följer utvecklingen för de största bolagen tillväxtmarknaderna. Fonden består normalt mellan 200 till 400 bolag. Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets.

HÖGRE RISK

Spetsfonder

C Worldwide Sweden Small cap 1A: En småbolagsfond med relativt låg risk och fondkategorins högsta avkastning. Fonden har ett tydligt fokus på mindre bolag som växer med en långsiktig strukturell tillväxt oberoende av konjunktur.

Morgan Stanley Investment Fund Global Opportunity A. Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

 

MEDELRISK

Basfond

Swedbank Robur Access Mix: En billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper.

Spetsfonder

Atlant Opportunity: Är en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktie-, ränte- och derivatstrategier. Som har lyckats balansera börsens upp och nedgångar på ett förträffligt sätt.

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. 

 

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Lars Lönnquist på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev nyligen utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på tio köpvärda fonder kan ses antingen som en helhet eller som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

 

Majutgåvan av Placeras Strategidokument

Placeras köpvärda aktier i maj

Momentum talar för börsen

 

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Access Mix A Köp 288,43 -
Atlant Opportunity Köp 1 204,84 -
Sensor Sverige Select A Köp 256,15 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 406,36 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 122,43 -
Öhman Emerging Markets A Köp 204,07 -
C Worldwide Sweden Small Cap 1A Köp 432,50 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 745,25 -
IKC Avkastningsfond Köp 118,84 -
Swedbank Robur Access Asien A Köp 265,03 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -