Placeras köpvärda fonder i juni

Köptips Efter sol kommer regn. Om april bjöd på en av de högsta börsmånadsavkastningarna på mycket länge, närmar sig maj den sämsta sedan december. Placera passar på att dra ner risken i fondvalen genom ett fondbyte inför juni.

Maj har bjudit på ökad intensitet i handelskrigen mellan USA och Kina, efter att förhandlingarna avbröts vid månadsskiftet. Det har satt i gång en tydlig nedgångsspiral på världens börser. För ovanlighetens skull har Europafonder klarat sig ovanligt bra, med en liten nedgång. Tyvärr avviker Stockholmsbörsen med en nedgång på runt 5 procent.

Samtidigt har investerare sålt ut kinesiska aktier, vilket påverkat många Kinafonder med tydliga nedgångar den senaste månaden. Fram till maj toppade just Kinafonder listan över fondvinnare sedan årsskiftet. Det var drivet av ett starkt nettoinflöde till kinesiska A-aktier som adderas på i MSCI:s ledande aktieindex i en snabbare takt än beräknat.

Den senaste månaden har varit utmanande även för Placeras köpvärda fonder. I skrivande stund är fyra av tio fonder på plus under månaden, vilket är godkänt. Så klart hittar vi de två lågriskfonderna på plus, och den marknadsneutrala hedgefonden Atlant Opportunity.

Mer överraskande är att småbolagsfonden C Worldwide Sweden Small Cap är på plus. Bland årets bästa bidragsgivare hittar vi Evolution Gaming som väger knappt 6 procent och har en 82-procentig uppgång sedan årsskiftet. Även hjälmsäkerhetsspecialisten MIPS med en närmare 70-procentig uppgång har lämnat ett tydligt bidrag till årets avkastning.

Placeras strateg Pekka Kääntä, vilar på hanen och låter aktiedelen vara kvar på neutrala 50 procent aktier.

Inför juni månad tar jag ut indexfonden Swedbank Robur Access Asien. Fonden kom in i december, precis efter min Asienresa i november. Jag tar in den defensiva läkemedels- och hälsovårdsfonden DNB Health Care.

Fram till och med slutet av april var hälso- och sjukvårdssektorn enda sektor med negativ avkastning sedan årsskiftet i S&P 500-index. Det var en tydlig sektorrotation, vilket gjorde att den hörde till de billigaste sektorerna både i USA och i världen. I spåren av oron den senaste månaden har investerarna hittat tillbaka till defensiva hälso- och sjukvårdsaktier.

Det finns flera faktorer som talar för sektorn. Den har en fortsatt stark och tydlig tillväxt samt en historiskt låg värdering. Och om handelskriget fortsätter och sänker den globala tillväxten är det en av få sektorer som är defensiva och skapar vinsttillväxt.

DNB Health Care är aktivt förvaltad sedan 2012 av Eirik Hernes Larsen, som till sin hjälp har Benedicte Kilander Bakke. De har lyckats bra historiskt att leverera en bra riskjusterad avkastning.

Eirik Hernes Larsen

Investeringsprocessen består av en grundlig bolagsanalys. Fokus är lönsamma företag med ledande positioner inom tillväxtområden och de ska dra fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenter. Värderingen av bolaget ska vara attraktiv. Detta gör att många företag med spännande produkter inte kommer in i portföljen därför att aktievärderingen ofta är för hög. Fonden har ingen exponering mot företag som står och faller med en produkt, såsom bioteknikbolag i tidig utvecklingsfas.

Förvaltarna jobbar med en koncentrerad portfölj på totalt 36 innehav. Men det varierar över tid mellan 25 – 50 bolag. Att fonden investerar i de riktigt stora tillväxtbolagen är tydligt, de utgör hela 85 procent. Medelstora bolag har en andel på 13 procent. Man tar gärna stora bett i de bolag man tror på, de tio största innehaven utgör halva fondens värde. Tyngst i fonden väger Johnson & Johnson (världens största hälsovårdsbolag med ett marknadsvärde på 3 400 miljarder kronor.)

Den globala spridningen är tydlig i fonden. Amerikanska bolag väger 69 procent följt av brittiska bolag med 12 procent. De två största undersektorerna fonden investerat i är läkemedelsbolag på drygt 55 procent och servicebolag inom hälsovårdssektorn på 16 procent.

Förvaltarna har lyckats riktigt bra med förvaltningen. Fonden har stigit med 48 procent, jämfört med kategorisnittets 39 procent, de senaste tre åren – till lägsta risk i Morningstars kategorisnitts för läkemedelsfonder. Den har klarat sig väldigt bra riskjusterat. Risken mätt som standardavvikelse är 12,7 procent jämfört med 14,2 procent för kategorisnittet. Fonden har belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

Vi tror att fonden har bra förutsättningar att gå bättre än kategorisnittet av liknande fonder vid ett börsklimat som rör sig sidledes.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

För den som tror på fortsatt sur börsutveckling och vill ha lägre risk i sitt fondsparande hänvisar vi till fonderna med låg risk och medelriskfonder.

Här finns den billiga indexblandfonden Swedbank Robur Access Mix

Vi erbjuder två bra aktivt förvaltade blandfonder. 

Carnegie Strategifond letar investeringar bland välskötta värdebolag och klassas som en balanserad blandfond. För den som vill ta mer risk är valet Sensor Sverige Select. En aggressiv blandfond som har tillväxtaktier i fokus och en aktiv förvaltning av fördelningen mellan aktier och ränteinvesteringar. En fond som klarat den senaste månadens turbulens bra med en liten nedgång.

Atlant Opportunity är det fjärde och sista fondvalet i medelrisksegmentet. Fonden är marknadsneutral vilket gör att den har möjlighet att leverera positiv avkastning även under sämre börsklimat. Vilken den har bevisat under de tre senaste åren och även den senaste månaden.

Lågriskfonderna utgörs förutom IKC Avkastningsfond av räntefonden Spiltan räntefond Sverige. Båda fonderna har levererat positiv avkastning i maj.

Den som tror att börserna vänder upp efter maj månads nedgång och vill ta mer risk hänvisar vi till våra övriga tre fonder inom segmenten hög och högre risk.

HÖGST RISK

Basfonder

Öhman Etisk Emerging Market: En indexnära fond som investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete. Fonden följer utvecklingen för de största bolagen tillväxtmarknaderna. Fonden består normalt mellan 200 till 400 bolag. Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets.

 

HÖGRE RISK

Spetsfonder

C Worldwide Sweden Small cap 1A: En småbolagsfond med relativt låg risk och fondkategorins högsta avkastning. Fonden har ett tydligt fokus på mindre bolag som växer med en långsiktig strukturell tillväxt oberoende av konjunktur.

DNB Health Care: Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de delsegment man tror på.

Morgan Stanley Investment Fund Global Opportunity A. Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

 

MEDELRISK

Basfonder

Swedbank Robur Access Mix: En billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper.

Spetsfonder

Atlant Opportunity: Är en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktie-, ränte- och derivatstrategier. Som har lyckats balansera börsens upp och nedgångar på ett förträffligt sätt.

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. 

 

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Lars Lönnquist på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev nyligen utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på tio köpvärda fonder kan ses som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

 

Följ mig gärna på Twitter

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Atlant Opportunity Köp 1 210,52 -
C Worldwide Sweden Small Cap 1A Köp 433,78 -
Köp 360,54 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 744,88 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 381,50 -
Sensor Sverige Select A Köp 254,09 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 280,21 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 122,62 -
IKC Avkastningsfond Köp 119,38 -
Öhman Emerging Markets A Köp 186,19 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -