Många orosmoln, men det finns hopp

Vår marknadssyn Placerare världen över har börjat dra öronen åt sig. Vi håller också fast vid en försiktig investeringsstrategi i väntan på bättre konjunktursignaler och handelsförhandlingarna mellan USA och Kina som börjar röra sig framåt.

Majbörsen har utvecklat svagt och den svenska börsnedgången ser ut att kunna summeras runt 5 procent. Det är ungefär i linje med hur det ser ut i andra utvecklade ekonomier medan tillväxtekonomierna som grupp gått ännu svagare, med Kina som det stora sänket.

Nu låg det väl lite i luften att det kunde komma en börskorrigering efter den synnerligen starka starten på 2019 så många investerare hade nog fingret nära säljknappen redan i inledningen av månaden. Det är ju trots allt så att den svenska börsuppgången under 2019 även efter den senaste tidens nedgång summerar till lite drygt 15 procent inklusive utdelningar,

Samtidigt ska också sägas att den stora börspaniken hittills uteblivit och att volatiliteten inte dragit iväg på alls samma sätt som den exempelvis gjorde i samband med den amerikanska ränteoron hösten 2018. Så det vi hittills sett är en förhållandevis lugn men stadig nedgång.

Så vi är inte särskilt överraskade över att vi kommit in i en svagare fas på börsen och vi är heller inte särskilt förvånade över vad som kom att utlösa den.

Nya tullhot från president Donald Trump följt att kinesiska motåtgärder har fått handelsförhandlingarna mellan USA och Kina att gå i stå. Det blev en stor besvikelse för marknaden som under lång tid fått höra – framför allt från amerikanskt håll – att förhandlingarna gick framåt och att ett handelsavtal närmade sig.

En eskalering av handelskriget ser också ut att bli det som slutligen kan komma att ta knäcken på den förhoppning om en stabilisering av den globala konjunkturen som de flesta på finansmarknaden har gått och hoppats på. Analytikerkåren tycks numera domineras av de som ser konjunkturglaset mer som halvtomt än halvfullt.

När vi nu blickar fram mot de kommande månaderna så är vi minst sagt lite ambivalenta över vad vi tror om börsutvecklingen.

Från räntemarknaden är signalerna egentligen oroväckande med kraftiga räntenedgångar, framför allt i USA, som pekar mot att investerarna i allt högre grad söker sig till säkrare tillgångar. Ett tecken på ökad misstro kring såväl konjunkturutveckling som möjligheten av nå fram till ett handelsavtal mellan USA och Kina i närtid. Den amerikanska tioårsräntan har på kort tid gått ner 2,24 procent, vilket är den lägsta nivån sedan hösten 2017. 

Å andra sidan pekar räntesättningen på kortare löptider mot att den amerikanska centralbanken ska sänka räntan minst(!) en gång redan i år. En tidig leverans av en amerikansk räntesänkning skulle kunna ge börser världen över ett litet lyft.

Möjligen skulle även ECB kunna börja flagga för mer av åtgärder men vår bedömning är ändå att det inte sker i närtid.

På konjunktursidan ser det visserligen allt mörkare ut men det är fortfarande långt till en djupare lågkonjunktur. Industrikonjunkturen ser bekymmersamt svag ut men tjänstesektorerna fortsätter att utvecklas väl såväl i Europa som Kina. Tillväxten i USA har svalnat av men bortsett från svaga inköpschefsindex för maj rör sig flertalet indikatorer fortsatt på stabila nivåer.

Den bedömning vi gör är att det fortfarande finns tid att väcka nytt liv i den globala konjunkturen men att tiden de facto är på väg att rinna ut. De konjunkturindikatorer som rullas ut i inledningen av juni blir i sammanhanget viktiga. Framför allt är nyfikenheten stor på hur kinesiska företag reagerar på de nya handelshindren. För annars var ju bilden som förmedlades från kinesiskt håll att stimulansåtgärderna äntligen börjat bita.

Den stora nyckeln i börsspelet blir ändå hur de går i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Enligt planerna ska presidenterna Donald Trump och Xi Jinping ha ett personligt möte i samband med G20-mötet den 28 – 29 juni i Osaka, Japan. Innan dess bör handelssamtalen tagit förnyad fart och ingen ska bi förvånad om vi får se plötsliga tjurrusningar på börsen om/när det kommer sådana signaler från parterna.

Därifrån är det dock väldigt långt till ett regelrätt avtal och den senaste tidens upptrappning, bland annat i form av åtgärderna mot Huawei (som vi tolkar som en del i handelsspelet), lär utlösa kinesiska motåtgärder. Och med en finansmarknad som just nu är känslig för negativa överraskningar kan sådant slå hårt mot börsen.

Vissa bedömare pekar på att den senaste tidens börsnedgång samt svagare konjunktursignaler skulle göra parterna i handelskonflikten mer medgörliga i förhandlingsspelet. Något bevis på detta har vi ännu inte sett och vi tror att det måste till större börsfall och/eller ännu svagare konjunktursignaler innan några substantiella förändringar i positionerna möjligen kan ske. Så i det fallet ska det på kort sikt bli värre för att det om möjligt ska bli bättre på lite längre sikt. Så inte direkt något skäl att kasta in alla slantar på börsen just nu.

På politikområdet vill vi också framhålla utvecklingen kring Italien, och förhandlingarna kring toppositionerna i EU efter valet, som faktorer som kan störa börsen. Om än inte alls i samma utsträckning som handelsfrågan.

Vi håller därmed fast vid en ganska försiktig syn på börsutvecklingen även inför juni. Råvaror är inte heller något rimligt alternativ sett till industrikonjunkturen.

Vårt allokeringsförlag för juni blir därmed 50 procent aktier och 50 procent räntor eller kassa.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -