Placeras köpvärda aktier i juni

Köptips Ökad konjunkturoro och en sämre säsongen talar emot svenska aktier. Men på redaktionen saknas inte nya investeringsidéer. Inför juni har kollegorna hittat tre spännande aktieförslag.

Stockholmsbörsen hör till de svagare aktiemarknaderna under maj, även USA-börserna har halkat efter. Ett redan pressat Europa har klarat sig bättre.

Rapportsäsongen här hemma är sånär avklarad. Så några bolagsspecifika nyhetssläpp som kan höja Stockholmbörsens storbolag finns inte inlagt i kalendern. I närtid lär börshumöret istället avgöras av diverse makro-faktorer. Handelskriget har huvudrollen och de snabba vändningarna på Twitter talar för en varannandagsbörs.

Detta är en följetong som vi kommer dras med ganska länge, det menar i alla fall Placeras makrostrateg Pekka Kääntä. Nås en lösning lär dock börserna stiga kraftigt här ifrån.

Men även andra ämnen ligger i vägen. Nu antas minst en räntesänkning från Federal Reserve under 2019. Spekulativt också kanske en sänkning från Europas motsvarighet ECB. För bara ett par månader sedan var det tal om fler höjningar från USA under 2019.

Allt fler ser en världskonjunktur på dekis. Tidigare förväntades snarare en positiv vändning någon gång under andra halvåret. Miljonfrågan är vilka implikationer helomvändningen får för de globala aktiemarknaderna och på övriga finansarenor.

Jag och kollegan Karl Lans spekulerade fritt om detta här om dagen. Utan att lägga någon vikt vid den faktiska sannolikheten är ett möjligt utspel följande:

En första möjlighet är att om Federal Reserve sänker räntan så kanske dollarn försvagas på marginalen. En hämmad tillväxt på grund av handelskriget kan spä på detta. Den amerikanska valutan har också varit väldigt stark under lång tid och en avkylning vore inte osannolik även inom den stigande trenden.

De långa marknadsräntorna i USA är redan tillbaka på låga nivåer strax norr om 2 procent. Den lägre USA-räntan kan fungera som krockkudde. Det kanske kan rädda höga värderingar i de sektorer på börsen där tillväxten varit och förväntas förbli hög. Då tänker jag främst på teknik- och mjukvarubolagen.

Mjukvaru- och teknikbolagen är ledarsektorn i uppgången senaste åren. Det gäller med undantag för hårdvarubolag som Nvidia och Apple. Beroendet av Kina har dragit med dem ner i handelskriget.

Även i Sverige stiger börsens tillväxtstjärnor obehindrat högre, medan verkstad- och bankbolagen som är mer konjunkturberoende återigen har svårt att lyfta.

Till vinnarna räknas investerarfavoriter som Nibe, Balder, Vitrolife, Cellavision, Fortnox, Sectra, Vitec, Latour. Den gemensamma nämnaren här är höga värderingar, vilket är naturligt då kapitalet flyr till de tillväxtämnen som finns kvar.

Bolagen ovan agerar också i branscher med hög strukturell tillväxt. För bolagen går det att måla upp en positiv framtidsvision gällande vinster och ökad försäljning lite oavsett konjunkturen.

Det är av största vikt att bevaka ledarbolagens utveckling. För när aktier tappar fart får uppgången sannolikt ett abrupt slut. Och tempot i den breda nedgången lär tillta.

Kanske stiger råvarupriserna noterade i dollar i motsvarande utsträckning som dollarn eventuellt försvagas. Det skulle kunna leda till ett ökat intresse för diverse råvarutillgångar. Men priset på råvaror styrs naturligtvis inte bara av valutakursrörelser, vilket gör gissningen allt annat än självklar.

Högre råvarupriser och ett eskalerande handelskrig öppnar också för intressantare placeringar österut. Energitunga nationer som Ryssland är, nästan alltid, lågt värderade men står utanför handelskonflikten som stör övriga marknader. Sådana placeringar hanteras bäst via fonder.

Stärks kronan en aning mot dollarn och euron så får det sannolikt negativa effekter på Stockholmsbörsen. Storbolagsindex är redan i utgångsläget svagt i relation till börserna ute i Europa (baserat på utvecklingen senaste månaden) och framförallt jämfört med USA om tidshorisonten dras ut till ett par år.

USA har varit den ledande marknaden under lång tid. Att tempot lugnat ned sig i USA är en varningssignal för den långa trenden. I tidigare strategier har handelsmönstret på de breda USA-börserna redan kommenterats.

Säsongsmässigt står vi inför Stockholmsbörsens svagaste månader. I direkt motsats har kronan historiskt årets starkaste period under årets varmare månader.

Svenska verkstadsbolag är just nu i regel dyrare än sina europeiska motsvarigheter. En del experter förklarar detta med den högre kvaliteten i våra bolag. På något års sikt har svensk verkstad också varit en bättre placering.

Kanske svänger den här pendel om skillnaderna ska utjämnas. I delar av Europas verkstadssektor talar vi om ensiffriga p/e-tal. Det är än så länge mycket ovanligt bland svenska jättar. Delvis förklaras detta av att Europas bilindustri är pressad, och i skottgluggen om handelskriget eskalerar. Därför är värderingarna satta därefter. Återigen, nås en lösning bör uppsidan därför vara större ute i Europa.

En parentes är att Sverige är det sjätte mest exportberoende landet i världen i relation till bruttonationalprodukten, vilket kan förklara varför oron kring världshandeln slår så hårt även mot vår börs.

Warren Buffett har varit ute och tyckt till om värderingarna på världens börser. Strax efter honom följde sedan finansmän som Christer Gardell. Börserna är väldigt billiga om ränta ska förbli så här låg menar de.

Men för att vi ska få se en bredare börsuppgång i Sverige tror jag det krävs mer än mjuka räntesignaler. Börsutvecklingen kommer snarare att avgöras av konjunkturen. 

Däremot tror jag att divergensen mellan börsens starka och svaga sektorer kommer att öka ytterligare. Kontentan blir då att börsens vinnarsektorer förblir vinnare och värderingarna pressas upp ytterligare, vilket är tidstypiskt sent i en börscykel. Svaga sektorer kommer dock, enligt min tro förbli just svaga tills en lösning på handelskriget ligger på bordet.

Resultaten i listan Placeras köpvärda aktier talar för just detta. Det enda bolag som drabbats ordentligt, rent kursmässigt, av handelsoron är Hexagon (ett högt värderat verkstadsbolag med stor Kinaexponering).

Verkshöjden i Hexagon är det inga oklarheter kring. Men i en bred utförsäljning av konjunkturkänsliga tillgångar kommer aktien att drabbas. På den noten väljer jag, trots en långsiktigt positiv syn, att plocka bort aktien från Placeras lista med köpvärda aktier. Efter ungefär två år på listan har positionen avkastat minus 6 procent.

Vill man åt en bred Sverige-exponering finns det få lika bra alternativ som Investor. Efter en lång resa i sidled har aktien också brutit upp över det tidigare konsolideringsintervallet.

Men givet det rådande orosstämningar tror jag det finns andra aktier som kan ge bättre avkastning som bas-val kommande åren. Därför får även Investor lämna plats åt ett nytt alternativ. Efter snart två år på listan har aktien givit 10 procents avkastning.

Inför juni saknas inte bra investeringsidéer på redaktionen. När det kokat ned till nya aktieval har jag fått hjälp av tre kollegor här på redaktionen. Karl Lans, Pär Ståhl och Per Ericsson har var sitt nytt förslag till listan. Förslagen kommer att bredda Placeras geografiska exponering. De tre förslagen representerar också tre rätt olika vinklar på spännande investeringar.

Spets-valet Hexagon ersätts med balkongrenoveringsföretaget Balco. Bolag har tagit stryk när allt byggrelaterat hamrats ned på börsen. Men ett minskat byggande påverkar inte bolaget nämnvärt. Detta bolag har Per Ericsson fastnat för.

Karl Lans har en fäbless för misstolkade och lite udda investeringar. Han har hittat en kanadensisk pärla i hjälpmedelsbolaget Savaria. Bolaget tillverkar trapphissar och bör tjäna allt mer på en åldrande befolkning. Lönsamheten har tagit en törn, vilket pressat aktiekursen rejält. Men nu väntas vinsterna leta sig tillbaka. Jag kallar det en turn-around-kandidat med strukturella trender i ryggen.

Pär Ståhl har också lämnat ett bidrag. En aktie som även jag känner mig mycket bekväm med att äga långsiktigt. Lyxkonglomeratet LMVH växer i takt med att allt fler konsumenter i världen blir rikare. Marginalerna på lyxkonsumtion är stigande och bolaget har ett bra öga för nya varumärken. Löpande växer varumärkesportföljen.

Här är Placeras köpvärda aktier i juni.

SPETS: Balco - Efter en svacka under fjolåret har balkongbyggaren Balco fått bra fart på orderingången igen. Det minskade bostadsbyggandet påverkar inte bolaget nämnvärt då Balco huvudsakligen riktar in sig på renoveringar. Orderboken är välfylld och tillväxtutsikterna för de närmaste åren ljusa.

Aktien har gått bra i år men värderingen och direktavkastning är fortfarande på attraktiva nivåer. Insiders har legat på köpsidan sedan årsskiftet och huvudägarna fyllde på mer efter senaste rapporten. (Utveckling sedan köprekommendationen maj 2019 +2,8 procent)

SPETS: Savaria - Kanadensiska hiss- och mobilitetshjälpbolaget Savaria är en riktig snabbväxare. Senaste två åren har omsättningen mer än fördubblats. Bolaget är marknadsledare i Nordamerika inom trapphissar.

Den snabba tillväxten har hittills inte översatts i högre vinster per aktie.
Första kvartalet visade dock på ett trendbrott och vinsten per aktie väntas nu stiga under de kommande kvartalen. 2018 gjorde bolaget en vinst på 0,4 CAD per aktie. Det väntas stiga till 0,7 CAD år 2020. Omsättningen spås öka till 392 miljoner CAD under 2019 och till 421 miljoner CAD 2020. Det motsvarar en tillväxt på 37 procent respektive 7 procent.

Samtidigt som bolaget verkar inom en sektor som i högsta grad lever med strukturell tillväxt. Andelen äldre blir allt fler och trenden kommer att fortsätta under flera decennier framöver. (Utveckling sedan köprekommendationen maj 2019 +0,0 procent)

SPETS: Wirecard - Den positiva trenden fortsätter för Wirecard och Wirecardaktien. Sifforna för det första kvartalet övertygade marknaden. Transaktionsvolymen ökade med 37,4 procent jämfört med samma kvartal förra året. Vinsten före skatt ökade med 40,7 procent samtidigt passade bolaget på att höja guidningen för helåret. Samarbetet med japanska Softbank kommer att generera betydande intäktsökningar. Wirecard talar nu om att göra aktieåterköp.

Trots en imponerande uppgång är aktien fortfarande inte över nivån där den var när Financial Times publicerade sin första artikel. Som lägst handlades aktien till 86 euro. Nu handlas Wirecard till 160 euro.

De institutionella blankarna har kraftigt reducerat sina innehav, men aktien är fortfarande en av de mest blankade på tyska börsen och ännu har inte resultatet kommit från den singaporianska undersökningen kommit. (Utveckling sedan köprekommendationen mar 2019 +29 procent)

SPETS: Mastercard – Kortbolaget slog förväntningarna i första kvartalet med bättre vinst och högre transaktionsvolymer.  Branschen har strukturell tillväxt och Mastercard jagar ikapp marknadsledaren Visa. Under de kommande tre åren väntas Mastercard ha en högre omsättningstillväxt än Visa. Den i utgångsläget lägre bruttomarginalen väntas öka stadigt fram till 2021. I slutet på 2018 höjdes den kvartalsvisa utdelningen med 33 procent och ledningen bemyndigades köpa tillbaka A-aktier till ett värde av 6,5 miljarder dollar.

Nya transaktionslösningar kanske kan runda kortbolagen i framtiden. Men än så länge äger kortjättarna transaktionsmarknaden. Apple lanserade ett eget digitalt betalkort vid sitt årliga event. Detta är ett Mastercard. När betalningssuccén Klarna tidigare lanserade ett eget betalkort var det med en Visa-logga i botten. Nästa kvartalsrapport kommer den 30 april. (Utveckling sedan köprekommendationen 25 februari 2019 +15 procent)

SPETS: Nibe – I första kvartalet ökade omsättningen med 18,5 procent, var av 13,5 procent var organisk tillväxt.

Aktien är en av det äldsta förslagen på Placeras lista över köpvärda aktier. Värmepumpsbolaget är en klassisk förvärvare med höga ambitioner. Redan under fjolåret slog bolagets in omsättningsmålsättning satt till år 2020. Försäljningen steg med 18 procent till 22,5 miljarder kronor. Enligt vd Gerteric Lindqvist fortsätter resan nu mot 40 miljarder kronor i omsättning.

Nu bör Gerteric snart göra slag i saken, inte osannolikt vill Nibe ganska snart göra ett större förärv. Det krävs också för att motivera värderingen. På rullande tolv månader handlas aktien till p/e 22. (Utveckling sedan köprekommendationen november 2016 +96 procent)

SPETS: Fast. Balder – Vd och grundaren Erik Selin är en bevisad hejare på affärer. Starka kassaflöden ger bolaget flexibilitet att välja rätt projekt i rätt tid. I senaste kvartalet ökade förvaltningsresultatet med 32 procent. Substansvärdet per aktie ökade till 288,74 kronor, vilket innebär att aktien handlas till en lite obekväm premie om 7 procent. (Utveckling sedan köprekommendationen december 2018 +24 procent)

BAS: Microsoft – It-giganten Microsoft är det enda bolaget som kvarstår som ett av världens tio största bolag mätt som börsvärde sedan 2007. Det säger mycket om kvalitén. Omställningen till en SaaS-modell har varit lyckosam och numera köps Office-paketet på abonnemang.

Med IaaS-tjänsten Azure konkurrera bolaget med andra storheter i molnet, så som AWS. Intäkterna förväntas växa med mellan 12-10 procent årligen närmaste åren, och vinsten per aktie något mer. Värderingen är, som generellt gäller i amerikanska tekniksektorn hög. P/e-talet på årets vinst är 29. (Sedan köprekommendationen oktober 2018 +15 procent)

BAS: Lifco - I bolaget har finansmannen Carl Bennet samlat en spretig men lönsam skara bolag under samma tak. Konjunkturstabila intäkter motiverar en premievärdering jämte börsens andra förvärvsdrivna verksamheter. Kvartalsrapporten som kom den 29 april var bra. Omsättningen steg med 26 procent. Ebitda-resultatet ökade mer än 40 procent. Aktien handlas också exklusive utdelning. (Sedan köprekommendationen oktober 2018 +65 procent)

BAS: LVMH - LVMH är världen största lyxvarukonglomerat. Det är en aptitlig blandning av 70 olika varumärken indelade i fem affärsområden.  LVMH driver mer än 4 500 butiker runt om i världen och har huvudkontor i Paris. Bland de högprofilerade varumärken hittar vi Louis Vuitton, Bulgari, Fendi, Givenchy, Tag Heuer, Hennessy, Moet & Chandon, Glenmorangie och Sephora. Det är ett riktigt lyxproduktskonglomerat, vilket innebär att man har flera ben att stå på vilket gör att du kommer att hitta tillväxt i något produktområde. Man har historiskt genomfört lyckosamma kompletterande förvärva. Något som det finns fortsatt utrymme för.

Värderingen är konstant hög och huvudägaren och tillika bolagets ordförande Bernard Arnault som är en av världens absolut rikaste affärsmän, har byggt upp en intressant skapelse med tydlig tillväxt. Det finns flera faktorer som talar för en fortsatt stigande efterfrågan på LVHM:s lyxprodukter. Tillväxten av rika människor i världen i allmänhet och i Asien i synnerhet är hög. Tillväxten av rika människor har legat på drygt 6 procent under många år, vilket är betydligt högre än den globala BNP-tillväxten. En tillväxtsiffra som motsvarat den årliga tillväxten för lyxprodukter under motsvarande period. Det som visar LVMH:s styrka är att bolaget lyckats växa med i genomsnitt 9 procent per år i organisk tillväxt den perioden.

Bolagets produkter har en tydlig och bra tillväxt som de förvaltar väl genom bra kostnadsstyrning. Bolaget har kött och blod i sig, med en tydlig huvudägare i Bernard Arnault som äger drygt 47 procent. Det är mycket positvt. (Utveckling sedan köprekommendationen april 2019 0 procent)

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NIBE Industrier B Köp 123,50 -
Fast. Balder B Köp 305,20 -
Balco Group Köp 65,40 -
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Köp 338,20 -
Köp 155,29 -
Savaria Corp. Köp 13,31 -
Mastercard Köp 253,47 -
Lifco B Köp 465,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -