Handelsmöte avgör sommarbörsen

Vår marknadssyn Börserna har rört sig kraftigt uppåt i juni men mycket ska ändå falla på plats för att börsuppgången ska kunna fortsätta i samma takt. Först och främst måste ett fullskaligt handelskrig mellan USA och Kina undvikas.

Vi har haft en fantastisk börsresa under första halvåret med en uppgång som ser ut att landa närmare 20 procent på den svenska börsen. Det är extra imponerande sett till att marknaden samtidigt haft att hantera en eskalerande handelskonflikt mellan USA och Kina, svagare globala tillväxtsignaler och en del politiska oroshärdar som exempelvis Brexit-frågan, och nu på senare tid även de ökade spänningar mellan USA och Iran.

Centralbankerna har samtidigt, sin vana troget, ryckt ut till ekonomins och börsens försvar och vi har sett ett snabbt omslag från åtstramningsretorik till löften om nya penningpolitiska lättnader. Något som i högsta grad bidragit till att hålla investerarnas humör uppe.   

Nu står vi inför en rad avgöranden som lär sätta tydlig prägel på den fortsatta börsresan.

Viktigast på kort sikt är att handelsförhandlingarna mellan USA och Kina tar förnyad fart så att ett, i det närmaste, fullskaligt handelskrig mellan länderna kan undvikas. Nu ska presidenterna Trump och Xi Jinping mötas i samband med G20-mötet i Osaka den 28 – 29 juni. Förhoppningen är att parterna ska nå någon form av uppgörelse som i alla fall betyder att man tycker på pausknappen vad gäller införande av nya handelshinder. Därifrån till ett färdigt handelsavtal är det däremot fortfarande mycket långt men bara att parterna återigen sätter sig vid förhandlingsbordet ska förhoppningsvis räcka för att gjuta nytt mod i investerarkollektivet.

Blir beskeden från toppmötet negativa är risken för en kraftig, negativ börsreaktion överhängande.

Att konjunkturen både i USA och Kina fortsätter att visa tecken på att svalna av lyfts av många fram som det främsta skälet till att Donald Trump och Xi Jinping kommer att försöka få till en lösning. Det är dessutom extra viktigt för Trump att hålla tillväxthjulen rullande då kampen inför nästa års amerikanska presidentval redan har inletts.

En allt svalare global konjunktur är ju annars inte något önskescenario för börsen. De preliminära inköpschefsindexen för juni visade dessutom på ytterligare svaghetstecken, främst i USA. Däremot har den senaste tidens makrostatistik på flera håll tolkats som att konjunkturen i EMU-området ser ut att vara på väg att bottna ur. Den svensk konjunkturen hankar sig visserligen fortfarande fram men svaghetstecknen blir samtidigt allt tydligare.

Än så länge har investerarna tagit svagare, globala konjunkturdata med viss ro och hoppet om en stabilare konjunktur framöver hålls fortfarande uppe. Ändå finns det förstås en smärtgräns för hur svaga makrosiffrorna kan bli innan investerarna börjar drar öronen åt sig. Var den gränsen går är givetvis svårt att sia om men med en börsuppgång på runt 20 procent tror vi inte att marknaden orkar med särskilt stora besvikelser. Det kliar nog i fingrarna hos många att säkra hem en del av vinsten och globala investerare har redan tagit steg i den riktningen.

Den konjunkturstatistik som rullas ut framöver blir därför högst avgörande för marknadshumöret. En ganska allmän förhoppning på marknaden är att tjänstesektorn ska kunna hålla hjulen rullande tills vi kanske ser en handelslösning och lite bättre humör bland industriföretagen.

Att svaghetstecknen i den globala ekonomin ännu inte haft någon större effekt på marknadshumöret är den tydliga omsvängning som skett på räntemarknaden. Marknadsräntorna har krupit ner ordentlig och bland annat har den amerikanska tioårsräntan sjunkit till 2,0 procent. Nivåer som vi senast såg i samband med konjunktursvackan 2016. Dessutom har den amerikanska centralbanken börjat flagga för att en räntesänkning kan bli aktuell redan i närtid.

På räntemarknaden prissätter man hela tre räntesänkningar under återstoden av 2019. En mycket aggressiv prissättning sett till att amerikanska ekonomi trots allt fortsatt att växa i hygglig takt. Men med en låg inflation redan i utgångsläget och svagare konjunktursignaler finns det givetvis förutsättningar för en räntesänkning redan i samband med det penningpolitiska mötet i slutet av juli.

Även ECB och den kinesiska centralbanken ser ut att ligga i startgroparna för nya stimulanser. I ECB:s fall kompliceras dock den penningpolitiska bilden något av att ECB-chefen Mario Draghis mandat går ut i oktober och vi ännu inte vet vem som blir hans efterträdare.

Sammantaget räknar vi ändå med att centralbankerna kommer att ge tydliga löfte om, eller leverera, stimulanser redan under sommaren. Mycket av det ligger dock redan i förväntningarna så frågan är om det kommer att leda till någon större börseufori.  

De ökade spänningarna mellan USA och Iran räknar vi inte med ska ha några större effekter på finansmarknaden så länge det inte rör sig mot en direkt militär konflikt. Brexit-frågan lär också hamna på tapeten igen när väl Tories i Storbritannien valt en ny partiledare men de stora bekymren för finansmarknaden dröjer sannolikt till hösten.

Inför de kommande månaderna tycker vi på Placera att det är ganska mycket som måste falla på plats för att börsuppgången ska kunna fortsätta i nuvarande takt. En tydlig väg framåt i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina är dessutom närmast ett måste.

Vi väljer därför att ha en något försiktig inställning till sommarbörsen innan tydliga besked ges i handelsfrågan. Underliggande finns ju dessutom fortfarande hotet från Trump att införa nya tullar mot EU.

Råvarusidan ser inte heller ut som något rimligt alternativ sett till en svalare global, och kinesisk, konjunktur, även om vi sett en del prisuppgångar under senare tid.  Oljepriset har dessutom stigit men för ytterligare uppgång krävs en eskalering av konflikten mellan USA och Iran. Något vi inte vill chansa på.

Vårt allokeringsförlag för de kommande månaderna blir därmed 50 procent aktier och 50 procent räntor eller kassa.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -