Fondtips: I säker hamn

Fondkommentar De globala börserna har ångat på i en rasande fart det första halvåret 2019. Trots flera börsrekord i ryggen, så börjar nu min mail fyllas med frågor hur man bästa placerar i aktiefonder inför en eventuell höststorm. Placera har listat några fondval för den som vill undvika hög risk men fortfarande investera i aktiefonder.

För den som tror att det kan bli skakigt i höst men ändå vill stanna kvar på börsen så finns det alternativ. Det finns ett antal fondkategorier som placerar i aktier med en stabil utveckling, i branscher som är mindre konjunkturkänslig och som historiskt har haft höga utdelningar.

Jag väljer realtillgångar, de står för stabila kursuppgångar när marknaden är stark, men går oftast bättre vid börsoro. Samtidigt har de lägre risk. 

Realtillgångar brukar omfatta fast egendom som fastigheter, skogsegendomar, kraftbolag och infrastrukturinvesteringar. Det förknippas ofta med värdebolag som har ett stabilt kassaflöde. Fördelen med realtillgångar är flera. Det har över tid lägre risk och värdeförändringarna är långsammare än direkt aktieinvesteringar. Det gör att realtillgångar över tid beter sig på ett annat sätt än räntetillgångar eller aktier. De hjälper till att jämna ut fondportföljens svängningar. Och på sikt så är realtillgångar ett bra inflationsskydd.

Fastigheter

Kommersiella fastigheter har kontraktsstyrda intäkter vilket ger en förutsägbar och stabil omsättning. Det gör i sin tur att förvaltningsresultaten för fastighetsbolagen uppvisar en betydande stabilitet. Det är ett jämnt kassaflöde som inte är särskilt konjunkturkänsligt. Och framförallt ger det oftast ett bra skydd mot inflationen eftersom kontrakten som styr intäkterna har möjlighet att justera priset för inflation.

Oftast är behovet av fastigheter nästa lika stora i goda som dåliga tider. Visst minskar efterfrågan på restauranger, shoppinggallerior, butiker, hotell och kontor vid en lågkonjunktur. Men offentliga lokaler, sjukvård och logistik har oftast en stabil efterfrågan även i dåliga tider.

Tidigare har stigande räntor varit ett orosmoln för realtillgångar. Högre räntor kan ge potentiella problem för finansiering och likviditeten för vissa aktörer, då fastighetsbolag oftast är belånade. Men nu ser det ut som trenden har vänt och de stora centralbankerna börjar ännu en räntesänkningscykel vilket gynnar realtillgångar och inte minst fastighetsbranschen.

Det första fondvalet är Swedbank Robur Fastighet som är global fastighetsfond med svensk touch. Fonden förvaltas av Fredrik Mattsson och är aktivt förvaltad och investerar globalt i fastighetsbolag i utvecklade länder, men har mandat att även investera i skogstillgångar och kraftbolag. Normalt har fonden runt 25 procent av tillgångarna investerade i Sverige. 46 procent är investerat i amerikanska bolag. Och 89 procent av fondens värde är investerat i fastighetsbolag

Fredrik Mattsson har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på en långsiktig placeringshorisont.  Han väljer de bolag som anser vara attraktivt värderade i förhållande till bolagets framtida intjäningspotential, vilket ger en bra möjlighet till höga utdelningar. Företagsledning och ägare är andra viktiga parametrar i investeringsprocessen.

Fonden består idag av stora delar ägarledda företag med bra kassaflöde och investeringar i fastighetsbolag med strukturell medvind. Långsiktigheten i investeringarna är tydligt och omsättningshastigheten är betydligt lägre än snittet i fondkategorin.

Mitt andra fondval är PriorNilsson Realinvest. Det är en aktivt förvaltad aktiefond som har särskilt fokus på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar. Fonden investerar i fastighetsbranschen, skogsindustrin, råvaruindustrin och kraftindustrin.

Fonden förvaltas aktivt av Torgny Prior och PO Nilsson. De har lång erfarenhet av aktieförvaltning och fonden startade 2013. Investeringsprocessen är analysdriven med fokus på fastighetsbolag, skog- och råvarubolag samt infrastrukturbolag.

I första hand använder de fundamental aktieanalys för att identifiera bolag där man bedömer att det finns en attraktiv riskjusterad avkastningspotential. Stor vikt läggs på att förstå bolaget snarare än att analysera makroekonomiska data. En viktig del i investeringsprocessen är att förstå och analysera marknadens förväntningar. För att se vad som är reflekterat i aktiepriset.

Det är en koncentrerad fond med 42 innehav. Drygt 40 procent av fonden utgörs av fastighetsbolag. Råvarubolag utgör 20 procent, hit hör skogsindustribolaget SCA som är en av Europas största skogsägare. Svenska investeringar står för 90 procent av fondens värde.

 

Infrastruktur

Mitt sista förslag infrastrukturfonder. Infrastruktur är allmänna servicesystem som fokuserar på att producera grundläggande tjänster för samhället. Traditionellt har det varit samhällsägt men som under de senaste årtiondena privatiserats runt om i världen. Oftast går de under benämningen allmännyttiga bolag, på engelska utilities. Klassiska infrastrukturverksamheter är elförsörjning, gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullsbolag - alltså det som krävs för att ett samhälle ska fungera.

De skapar oftast ett naturligt monopol som ofta uppstår i branscher med mycket stora initiala investerings- och kapitalkostnader. Ofta är kundunderlaget för litet för att mer än en aktör kan verka på marknaden, då det krävs en monopolists stordriftsfördelar för att få lönsamhet.

Det gör att bolagen som sköter infrastruktur har förhållandevis stabila och förutsägbara kassaflöden till en lägre affärsrisk än normalt. Intäkter som tickar på år efter år. Det ger också ett bra inflationsskydd eftersom intäkterna ökar med inflationen. Det ger ett bra skydd mot konjunktursvängningar, då behovet av till exempel vägar och sjukhus är lika stort i dåliga som i bra tider.

Jag gillar UB Infra A som är en fond som sticker ut i mängden. Den en har investeringsfokus i den utvecklade världen. Fonden förvaltas sedan 2007 av Pekka Niemelä på finska United Bankers. Han förvaltar UB Infra A som investerar i globalt i börsnoterade infrastrukturbolag från OECD-länderna, alltså 36 medlemsländer som har ett ekonomiskt utvecklingssamarbete.

Fonden placerar långsiktigt i börsnoterade infrastrukturbolag och målsättningen är att få en väldiversifierad portfölj. Investeringar görs i likvida aktier och de har en lägre risk än aktiemarknaden i genomsnitt.

Fonden har investerat knappt 55 procent av kapitalet i stora bolag och 39 procent i medelstora bolag. Resterande del utgörs av småbolag. Bland infrastrukturbolagen fonden har investerat i, är 68 procent allmännyttiga bolag. Följt av bolag som här hemma i industrisektorn med 28 procent. Nordamerikanska bolag utgör en tredje del av fondens värde. Europas andel är knappt 50 procent.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som 

kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

 

Följ Placera på Facebook , LinkedIn

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -