Tio köpvärda fonder i september

Köptips Spänningen kring handelskonflikten mellan USA och Kina är total och håller marknaden på helspänn. Frågan är vilket ben man ska stå på är svårare att svara på än på länge. Placera tar det säkra före det osäkra och fortsätter att dra ner risken i fondvalen genom ett byte inför hösten.

Det är två månader sedan Placera levererade den senaste listan över köpvärda fonder. Sedan dess har det varit svängigt värre med både rekordnoteringar för flera aktieindex såväl som nya bottennoteringar för långa statsräntor.

SIXRX sedan mars

Jag ska inte sticka under stol med att det även har varit utmanande för Placeras köpvärda fonder. Men skrivande stund är en av tio fonder på minus, vilket är godkänt. Under perioden har Stockholmsbörsen backat runt 1 procent, samtidigt som en global indexfond stigit några procent.

Men då ska man komma ihåg i princip hela avkastningen för en global indexfond under sommaren kommer från en dollarförstärkning. Och den har varit stark, runt midsommar kostade en amerikansk dollar 9,27 kronor. Idag får man betala knappt 9,80 kronor efter en uppgång med knappt 6 procent. Ett klassiskt exempel på flykt till säkrare tillgångar.

Bland vinnarfonderna hittar vi så klart de två lågriskfonderna med fokus på företagsobligationer.

De två blandfondvalen i medelrisksegmentet har utvecklats väl. Carnegie Strategifond har backat något lite under sommaren, men ändå klarat av turbulensen bra. Blandfonden Sensor Sverige Select har lyckat riktigt bra och framförallt har förvaltarna fått betalt för att de ökat räntedelen och minskat aktievikten i fonden inför sommaren. Precis så en blandfond ska agera när den är som bäst.

Klart högst avkastning har globalfonden MS INVF Global Opportunities gett, men här kommer stora delar av avkastningen från den allt starkare dollarn. Men det visar att det är bra att sprida sina tillgångar bland olika valutor.

Placeras strateg Pekka Kääntä ser både mörka moln på himlen och ljuspunkter. Han låter aktiedelen vara kvar på neutrala 50 procent aktier. För den som vill läsa om hur Pekka resonerar så hänvisar jag till hans marknadssyn för september.

Jag väljer att ta ner risken i fondvalen inför september månad. Den indexnärafonden Öhman Etisk Emerging Market får lämna plats för den defensiva realtillgångsfonden PriorNilsson Realinvest.

Det är en fond som oftast presterar bra över tiden och oftast relativt bättre vid börsoro. Investeringen sker i bolag som oftast är mindre konjunkturkänsliga och som historiskt har stabila och relativt höga utdelningar. Något som investerarkollektivet brukar uppskatta när det blåser lite extra på finansmarknaderna och vill dra ner på risken. Att realtillgångar har fungerat som ett skydd är tydligt i grafen nedan, som visar avkastningen sedan turbulensen startade i slutet på april i år. 

Det finns flera faktorer som talar för realtillgångar. Det är relativt kapitalintensiva verksamheter som gynnas av ett fortsatt lågt ränteklimat. Och om handelskriget fortsätter och sänker den globala tillväxten är det en av få tillgångar som är defensiva och skapar vinsttillväxt genom långa och oftast inflationsjusterade avtal.

PriorNilsson Realinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som har särskilt fokus på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar. Fonden investerar i fastighetsbranschen, skogsindustrin, råvaruindustrin och kraftindustrin.

Fonden förvaltas aktivt av Torgny Prior och PO Nilsson. De har lång erfarenhet av aktieförvaltning och fonden startade 2013. Fonden har genom åren fått många priser och belönats med fem stjärnor av Morningstar.

Torgny Prior och PO Nilsson

I första hand använder de fundamental aktieanalys för att identifiera bolag där man bedömer att det finns en attraktiv riskjusterad avkastningspotential. Stor vikt läggs på att förstå bolaget snarare än att analysera makroekonomiska data. En viktig del i investeringsprocessen är att förstå och analysera marknadens förväntningar. För att se vad som är reflekterat i aktiepriset.

Det är en koncentrerad fond med 44 innehav. Drygt 40 procent av fonden utgörs av fastighetsbolag. Råvarubolag utgör 20 procent, hit hör skogsindustribolaget SCA som är en av Europas största skogsägare och fondens största innehav. Svenska investeringar står för 90 procent av fondens värde.

Spridningen är stor mellan storleken på bolagen. Bara 18 procent räknas som storbolag. Över 50 procent är småbolag.

Förvaltarna har lyckats riktigt bra med förvaltningen. Fonden har stigit med 65 procent, jämfört med kategorisnittets 36 procent, de senaste tre åren – till lägsta risk i Morningstars kategorisnitts för fastighetsfonder. Risken mätt som standardavvikelse är 9 procent jämfört med 12,8 procent för kategorisnittet. Något som gör att fonden klarat sig väldigt bra riskjusterat.

Vi tror att fonden har bra förutsättningar att gå bättre än kategorisnittet av liknande fonder vid ett börsklimat som rör sig sidledes.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

För den som tror på fortsatt svag börsutveckling och vill ha lägre risk i sitt fondsparande hänvisar vi till fonderna med låg risk och medelriskfonder.

Vi erbjuder två bra aktivt förvaltade blandfonder. Carnegie Strategifond som letar investeringar bland välskötta värdebolag och klassas som en balanserad blandfond.

För den som vill ta mer risk är valet Sensor Sverige Select. En aggressiv blandfond som har tillväxtaktier i fokus och en aktiv förvaltning av fördelningen mellan aktier och ränteinvesteringar. En fond som klarat sommarens turbulens bra.

Atlant Opportunity är det tredje och sista fondvalet i medelrisksegmentet. Fonden är marknadsneutral vilket gör att den har möjlighet att leverera positiv avkastning även under sämre börsklimat. Vilken den har bevisat under de tre senaste åren och även under sommaren.

Lågriskfonderna utgörs förutom IKC Avkastningsfond av räntefonden Spiltan Räntefond Sverige. Båda fonderna har levererat positiv avkastning i sommar.

Den som tror att börserna vänder upp och vill ta mer risk hänvisar vi till våra övriga fyra fonder inom hög och högre risk segmenten.

HÖGST RISK

Spetsfond

Swedbank Robur Östeuropa: En Östeuropafond som levererar en hög riskjusterad avkastning till fondkategorins lägsta risk.

HÖGRE RISK

Spetsfonder

PriorNilsson Realinvest: Fonden med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i aktier.

C Worldwide Sweden Small cap 1A: En småbolagsfond med relativt låg risk och fondkategorins högsta avkastning. Fonden har ett tydligt fokus på mindre bolag som växer med en långsiktig strukturell tillväxt oberoende av konjunktur.

DNB Health Care: Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de delsegment man tror på.

Morgan Stanley Investment Fund Global Opportunity A. Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

MEDELRISK

Spetsfonder

Atlant Opportunity: Är en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktie-, ränte- och derivatstrategier. Som har lyckats balansera börsens upp och nedgångar på ett förträffligt sätt.

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. 

 

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Lars Lönnquist på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev nyligen utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på tio köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Septemberutgåvan av Placeras Strategidokument

Elva köpvärda aktier i september

Det lär svänga rejält under hösten

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Östeuropafond A Köp 38,77 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 3 257,84 -
C Worldwide Sweden Small Cap 1A Köp 447,17 -
Köp 369,41 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 780,23 -
Atlant Opportunity Köp 1 216,36 -
Sensor Sverige Select A Köp 260,04 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 437,77 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 123,23 -
IKC Avkastningsfond Köp 120,35 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -