Det blir sämre innan det blir bättre

Vår marknadssyn Septemberbörsen utvecklades väl trots att de frågetecken vi gick in i månaden med snarare blivit ännu större. Det gör att vi håller fast vid en förhållandevis försiktig investeringsstrategi i oktober.

Trots oro kring den globala konjunkturutvecklingen och politisk turbulens på många håll i världen blev september en riktigt hygglig börsmånad. Den svenska börsen presterade en uppgång på närmare 3 procent medan uppgången i USA och bland tillväxtekonomierna blev något lägre. I toppen av börslistan hittar vi, förutom en del tunga industriekonomier som Japan och Sydkorea, flertalet EMU-länder.

Mot den här bakgrunden är det inte särskilt svårt att dra slutsatsen att mycket av uppgångarna har sin grund i att de stora centralbankerna, med ECB i spetsen, återigen har tryckt på den penningpolitiska gasen. Vilket i sin tur väcker visst hopp om en framtida konjunkturvändning. Även vissa framsteg i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina har säkerligen bidragit men börserna i USA och Kina har ändå inte övertygat på samma sätt som börserna i stora delar av Europa. Bägge dessa länder präglas dessutom av viss politisk oro vilket kan ha dämpat riskviljan en aning.

Donald Trump och Xi Jinping

Det kan också konstateras att september inte riktigt blev den avgörandets månad som vi, och många med oss, hade räknat med utan de nyckelfrågor vi gick in med i september har inte blivit några utropstecken utan hänger sig istället kvar som frågetecken in i oktober.

När det gäller den globala, och svenska, konjunkturutvecklingen har hoppet om en konjunkturvändning redan i år mer eller minder övergivits och analytikerkåren vänder nu blickarna mot 2020. Vår syn är ändå att det kommer att bli sämre innan det eventuellt blir bättre och i det sammanhanget var inköpschefsindexen för industrin i september åt det lite svagare hållet, framför allt i EMU-området.

Det svenska industriindexet var i sin tur en riktig kalldusch när det dök ner till låga 46,3 i septembermätningen. Den lägsta nivån sedan 2013.  Svensk industri har ju annars hållit emot rätt bra när industriindexen i stora delar av den övriga delar sjunkit ner under den symboliskt viktiga 50-nivån. Men nu är även vi där, trots stödet från den svaga kronan.

Nu finns dessutom risken att en svag utveckling i industrin sprider sig till tjänstesektorn. Vilket det redan finns tidiga tecken på. Annars har ju konjunkturhoppet ställts till att en förhållandevis stark tjänstesektor parat med fortsatt låg arbetslöshet ska hålla de globala hjulen rullande tills knutarna kring industrin började lösas. Därför tror vi också att de signaler som kommer från tjänstesektorn blir viktiga för det fortsatta börshumöret. Vår bedömning är att marknaden inte tagit höjd för att även tjänstesektorn skulle börja svaja betänkligt.

Samtidigt saknas det inte ljuspunkter. Amerikansk ekonomi fortsätter att uppvisa motståndskraft och en välvillig tolkning av den senaste tidens globala industridata är att vi i alla fall närmar oss botten. Det förs dessutom en diskussion om att det är dags för finanspolitiken att ta ett större ansvar för stimulanspolitiken och det ryktas om rejäla satsningar i såväl USA som Tyskland och Kina.

Finanspolitiska satsningar har dock en betydligt längre startsträcka än penningpolitiken men för den som blickar en bit in på 2020 är den typen av åtgärder synnerligen välkomna och skulle kunna signalera ett köpläge på börsen.

Svensk finanspolitik har vi däremot, mer eller mindre, gett upp hoppet om. Inte minst mot bakgrund av den komplicerade politiska processen som vägen fram till mer omfattande stimulanser skulle innebära. Det är väl först i samband med en djupare kris som politikerna skulle tvingas agera på ett mer skyndsamt sätt.

När det gäller penningpolitiken och räntesättningen kan vi konstatera att centralbanker världen över nu är inriktade på att stimulera ytterligare. ECB och Federal Reserve lär dock vila på hanen i närtid och avvakta effekterna av de åtgärder som redan presenterats. I ECB:s fall väntar dessutom ett skifte på chefsposten när Christine Lagarde ska ersätta Mario Draghi den 1 november.

Christine Lagarde

Så några dunderkurer är sannolikt inte att vänta under oktober och skulle så ändå bli fallet beror det i så fall i första hand på att konjunkturläget försvagas väsentligt. Inget scenario som borde lyfta riskviljan i det korta perspektivet.

Den svenska Riksbankens planerade räntehöjning kring årsskiftet tror vi stryks ur agendan i samband med det penningpolitiska beskedet den 24 oktober. Allt annat än ett sådant besked vore mycket överraskande sett till svagare konjunktursignaler, stigande arbetslöshet och en inflation långt under målet. Det innebär också en fortsatt press nedåt på kronan som nu närmar sig 10 kronor per dollar och 11 kronor för en euro.

När det gäller handelsfrågan så slits marknaden mellan hopp och förtvivlan. Nu är ändå ett toppmöte mellan handelsdelegationerna planerat till den 10 oktober, vilket får betraktas som positivt. Till ett regelrätt handelsavtal är det ändå långt och vi ska kanske inte sätta för stort hopp på att något substantiellt kommer att presenteras på den här sidan årsskiftet.

Skulle USA och Kina ändå kunna nå fram till någon form av vapenvila lär det ändå tolkas som mycket positivt av marknadsaktörerna och sannolikt ge riskaptiten en boost. Samtidigt finns också en risk att handelskriget eskalerar och även utvidgas om Donald Trump skulle få för sig att införa de biltullar mot EU som han länge har hotat med. Så det får ses som lite av en chansning att bygga sin investeringsstrategi på stora framgångar i handelsfrågan.

När det gäller Donald Trump så står han nu inför en möjlig riksrättsprocess efter anklagelserna om att han utövat påtryckningar på Ukrainas president. Det är dock högst osannolikt att det leder till någon form av radikal åtgärd. Däremot kan den här processen komma att ta upp mycket av Donald Trumps tid och uppmärksamhet i anspråk. Bland marknadsaktörerna har man lite olika uppfattningar om huruvida detta ska tolkas positivt eller negativt. Vi lutar åt det senare men när viss förhoppning om att det gör Trump mer benägen att nå någon form av handelsuppgörelse med Kina.

På det politiska området fortsätter dessutom Brexit och protesterna i Hongkong att spöka. Liksom de ökade spänningarna i Mellanöstern. Viktigast för det svenska börshumöret är att en hård Brexit den 31 oktober kan undvikas och det är fortsatt vårt, liksom marknadens, huvudspår. I alla fall är det så vi tolkar den senaste tidens pundförstärkningen och börsuppgång i London. När, och om, det blir bekräftat lär det ge börsen en skjuts uppåt. Det mest troliga scenariot är att datumet för det brittiska utträdet skjuts fram ytterligare en gång och att det bli nyval i Storbritannien.  Men utgången av Brexit är fortfarande öppen för spekulationer i alla riktningar.

Sammanfattningsvis tycker vi det är fortsatt läge att hålla fast vid en lite försiktig placeringsstrategi. Men som vi sagt tidigare är det heller inte mycket till positiva överraskningar som krävs för att kapital ska söka sig till aktiemarknaden. Bristen på andra placeringsalternativ än börsen är mycket stor. En joker i leken är dessutom den kommande rapportskörden där vår bedömning är att osäkerheten i analytikerkåren är osedvanligt stor kring utfallet av denna. Lyckas huvuddelen av företagen uppfylla förväntningarna så kan avslutningen på året bli riktigt stark även om det ser lite knackigt ut på andra håll.

I väntan på klarare signaler kring konjunktur, handelsfrågor och företagsrapporter väljer vi därför att hålla fast vid en aktieandel på 50 procent i vårt allokeringsförlag för oktober. Resterande andel läggs främst i kassan eftersom räntemarknaden förväntas leverera mycket låg, och i många fall till och med negativ, avkastning framöver. 

Oktoberutgåvan av Placeras Strategidokument

Elva köpvärda aktier i oktober

Tio köpvärda fonder i oktober

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -