Tio köpvärda fonder i oktober

Köptips September har bjudit på väldigt starka börser, trots att man vissa dagar slits man mellan hopp och förtvivlan. Placera väljer att göra ett fondval inför oktober och det är storleken som räknas.

Om det var centralbankerna som hjälpte börsen i september, så är det upp till bolagen nu. För det är oktober och vi står inför en ny rapportperiod. Företagen ska bekänna färg och fokus hos investerarkollektivet blir att höra bolagsledningarnas kommentarer om orderingången och hur de ser på kommande kvartal.

Men visst finns det flera frågetecken. Brexit-följetongen fortsätter och frågan är om det blir ännu ett nytt datum för utträde. De amerikanska respektive kinesiska parterna i handelsförhandlingarna har flaggat för att de sätter sig vid förhandlingsbordet igen den 10 oktober. Något som sannolikt kommer att hålla finansmarknaderna på helspänn.

Placeras strateg Pekka Kääntä ser vissa ljuspunkter på makrohimlen. Men han låter aktiedelen vara kvar på neutrala 50 procent aktier. För den som vill läsa om hur Pekka resonerar inför oktober så hänvisar jag till hans marknadssyn för oktober

Inför oktober väljer jag att ta hem vinsten i småbolagsfonden C Worldwide Sweden Small Cap. Det blev helt rätt för sex månader sedan att växla från en Sverigefond med storbolagsfokus till en fond som investerar i små- och medelstora bolag. Nu gör jag ett omvänt byte.  

Jag tar in Spiltan Aktiefond Stabil. Fokus ligger på att hitta välskötta bolag som har en bra kombination av starka och sunda balansräkningar med en bra utdelningspotential. Målet är att skapa en stabil fond.

Fonden förvaltas aktivt av Erik Brändström sedan fonden startade 2002, vilket gör Erik till en av de förvaltare som har förvaltat sin Sverigefond längst. Sedan 2008 hjälper Pär Andersson till med förvaltningen. Båda har en lång erfarenhet av aktieförvaltning.

Erik Brändström och Pär Andersson

Investeringsprocessen är analysdriven. Förvaltarna är tydliga med att bolagen ska uppnå Spiltans sju investeringskriterier för att vara intressanta som investering - förståelig verksamhet, förutsägbar verksamhet, långsiktigt uthållig verksamhet, höga marginaler och räntabilitet, stabilt kassaflöde, ärlig och rationell ledning samt bra ägarstruktur, och en stabil historik.

De tydliga investeringskriterierna gör att man undviker ett antal bolag och branscher. Det är prospekteringsbolag, forskningsbolag, förhoppningsbolag och klassiska utbud- och efterfrågebolag inom råvaror. 

Halva portföljen investeras i bolag som uppfyller de sju Spiltan-kriterierna. Drygt en tredjedel investeras i investmentbolag – man väljer de bästa i gruppen. För närvarande har fonden investerat i Investor, Industrivärden, Lundbergs, Kinnevik och Gustaf Douglas Latour. Fonden har ett utländskt innehav och det är Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway.

De sista femton procenten investeras i absolutavkastande obligationer. Fonden är investerad i drygt 30 obligationer. Det är små bett och riskspridningen är tydlig. Storleken i investeringen varierar mellan 0,1 till 0,8 procent. Målet med förvaltningen är att uppnå en stabil avkastning.

Det hela mynnar ut i en koncentrerad portfölj på drygt 30 aktiepositioner och ungefär lika många ränteplaceringar.

Fem största innehaven i Spiltan Aktiefond Stabil 
Lundbergföretagen 4,9%
ICA Gruppen 4,9%
Investor A 4,8%
Beijer Ref 4,7%
AAK 4,6%
Källa: Morningstar 24%

 

Förvaltarna har lyckats riktigt bra med förvaltningen. Fonden har stigit med 44 procent, jämfört med kategorisnittets 31 procent, de senaste tre åren – till en av de absolut lägsta riskerna i Morningstars kategorisnitts för Sverigefonder. Risken mätt som standardavvikelse är 11,6 procent jämfört med 13 procent för kategorisnittet. Något som gör att fonden klarat sig väldigt bra riskjusterat.

Det vi gillar med Spiltan-fonden är att den historiskt levt upp till namnet, Spiltan Aktiefond Stabil. Vi tror att den har bra förutsättningar att gå bättre än kategorisnittet av liknande fonder vid ett börsklimat som rör sig sidledes. Om marknaden sjunker bedömer vi att fonden backar mindre, då fondens volatilet är lägre än snittet för fondkategorin. Sist men inte minst, så har förvaltarna tidigare bevisat att Spiltan Aktiefond Stabil även levererar avkastning när börsen stiger.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

För den som tror på en stark rapportperiod och vill ha hög risk i sitt fondsparande hänvisar vi till våra övriga fyra fonder inom segmenten hög och högre risk.

Mest risk ger Swedbank Robur Östeuropa ger en bra exponering mot våra närmaste tillväxtmarknader: Ryssland, det snabbväxande Östeuropa och Turkiet. MS INVF Global Opportunity är vår globalfondsval. Fonden investerar förträdevis stora tillväxtbolag.

Vill du ha en lägre risk så erbjuder DNB Health Care en bred exponering mot globala hälso- och läkemedelsbolag. Något som historiskt är en defensiv sektor på bland aktier. PriorNilsson Realinvest har ett tydligt fokus på nordiska realtillgångar, fondens största innehav är SCA som är Europas tredje största privata skogsägare.

I medelrisksegmentet erbjuder vi två bra aktivt förvaltade blandfonder och en marknadsneutral hedgefond. Carnegie Strategifond letar investeringar bland välskötta värdebolag och klassas som en balanserad blandfond, vilket innebär att den har lägre aktievikt och risk än Placeras andra blandfondsval, Sensor Sverige Select. Men för den som vill ta mer risk är valet Sensor Sverige Select. En aggressiv blandfond som har tillväxtaktier i fokus och en aktiv förvaltning av fördelningen mellan aktier och ränteinvesteringar.

Atlant Opportunity är det tredje och sista fondvalet i medelrisksegmentet. Fonden är en marknadsneutral hedgefond, vilket gör att den har möjlighet att leverera positiv avkastning även under sämre börsklimat. Vilken den har bevisat under de tre senaste åren och även under sommaren.

Lågriskfonderna utgörs av två räntefonder, IKC Avkastningsfond av räntefonden Spiltan räntefond Sverige. 

För aktieplaceringar hänvisar vi till våra listor över oktober.

HÖGST RISK

Spetsfonder

Swedbank Robur Östeuropa: En Östeuropafond som levererar en hög riskjusterad avkastning till fondkategorins lägsta risk.

HÖGRE RISK

Spetsfonder

PriorNilsson Realinvest: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i aktier.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden investerar i välskötta bolag med en bra balansräkning och god utdelningspotential. En stabil fond med relativt låg risk och en av fondkategorins högsta avkastningar.

DNB Health Care: Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de delsegment man tror på.

Morgan Stanley Investment Fund Global Opportunity A. En gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

MEDELRISK

Spetsfonder

Atlant Opportunity: Är en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktie-, ränte- och derivatstrategier. Som har lyckats balansera börsens upp och nedgångar på ett förträffligt sätt.

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Lars Lönnquist på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på tio köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Oktoberutgåvan av Placeras Strategidokument

Det blir sämre innan det blir bättre

Elva köpvärda aktier i oktober

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Östeuropafond A Köp 40,04 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 3 395,20 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 769,17 -
Köp 372,94 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 764,94 -
Atlant Opportunity Köp 1 220,00 -
Sensor Sverige Select A Köp 264,13 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 457,13 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 123,40 -
IKC Avkastningsfond Köp 120,65 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -