Två köpvärda fonder med miljöansvar

Fondanalys Många fondsparare vill idag investera i hållbarhet och miljö. Det är två riktigt stora och starka trender på fondmarknaden och det visar sig tydligt i min mailkorg. Jag har valt att lyfta fram två köpvärda fonder som investerar i företag som är involverade för en effektivare användning av världens resurser.

Miljöfonder är en av de mindre fondkategorierna hos Morningstar.

den svenska marknaden innehåller fondkategorin bara 11 fonder.

Men det känns som att fondkategorin har fått ett uppsving när trenden för hållbara och miljöinvesteringar växer hos investerarna och kanske framförallt hos de yngre investerarna.

Jag har själv varit på ett antal hållbarhets- och miljöseminarium under året. Och det som slår mig är att den yngsta publiken är på den typen av seminarium. Lite uppfriskande tycker jag.

Det är allt mer uppenbart att det krävs smarta lösningar för att få en hållbar framtid för miljön och klimatet. Sannolikt behöver utsläppen minska snabbare för att vi ska nå utsläppsmålen. Jag tror själv att en bra förvaltare har bättre förutsättningar att hitta de mest spännande och attraktiva miljöbolagen på den globala arenan.

Det har varit utgångspunkten när jag letar miljöfonder. Jag har hittat två intressanta miljöfonder som investerar i bolag som har som mål att göra världen bättre på sikt och inte minst skapa förutsättningar att lösa en klimatkris med smarta och effektiva lösningar och minskade utsläpp som resultat.

Den första fonden är spetsfonden CB Save Earth som är en av få svenska miljöfonder. Den förvaltas av Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson. Fonden såg dagens ljus 2008. Det var en tid när bolagen inom förnybar energi och miljöteknik hade stora rörelser i avkastning mellan olika år, vilket skapade hög volatilitet i den här typen av fonder. Idag har sektorerna blivit allt mer mogna och rör sig alltmer i linje med världsindex. Fonden är aktivt förvaltad och avviker mycket från index.

Alexander Jansson, Carl Bernadotte och Marcus Grimfors

Investeringsprocessen är analysdriven och bygger på att hitta kvalitetsbolag som är verksamma inom tre miljöområden med starka trender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering.

Förnybar energi är bolag verksamma inom vind, sol, vattenkraft, bioenergi och geometrisk energi. Historiskt har högre efterfrågan på energi lett till högre priser då råvaran har varit ändlig. Med förnybar energi ändras spelplanen och högre efterfrågan på energi leder till lägre priser då energisektorn blir teknikbaserad.

Miljöteknik handlar om att förbättra och rena miljön. Minska utsläpp genom effektivisering. Det omfattar även energilagring, energiinfrastruktur, nya revolutionerande material och återvinning.

Vatten är unikt för det har inget substitut och är livsviktigt. I Sverige ser vi det som en självklarhet med billigt rent vatten. Vattenförsörjning tillsammans med vattenbrist och ökat efterfrågan på rent vatten gör att vi är på väg mot en framtid där efterfrågan överstiger tillgången. Vattenhantering är en stor megatrend som omfattar rening, distribution, besparingar genom effektivisering, avloppshantering och infrastruktur.

De starka miljötrenderna skapar strukturell tillväxt som driver vinster och omsättningstillväxt. Förvaltarna letar efter kvalitetsbolag med bra bolagsledning, en beprövad och robust affärsmodell som skapar stabila vinster. Bolagen ska vara rätt värderade utifrån sin grupp av bolag och jämfört med historisk värdering. Förvaltarna ser vattensektorn och miljöteknik som basen i fondens investeringar och förnybar energi som ett komplement.

Fonden har drygt 40 innehav och avviker mycket från globalt aktieindex. De tre största sektorerna är industribolag med 56 procent, material och råvarubolag (12) och allmännyttiga bolag (11). Fonden är klart överviktad i industrisektorn, jämfört med kategorisnittet av liknande miljöfonder och globalt aktieindex.

Det är en tydlig lutning åt medelstora bolag på närmare 50 procent, stora bolag väger runt 40 procent och resterande andel är små bolag. Fondens tio största innehav väger drygt 43 procent. Man tar inga gigantiska bet utan de två största investeringar väger mellan fyra och fem procent vardera. Fondens fem största innehav är alla amerikanska. Det amerikanska vattenteknikbolaget Xylem är fondens största innehav på drygt 5 procent. Xylem har en svensk anknytning då man köpt det småländska bolaget Flygt Industrier som tillverkar våt- och cirkulationspumpar.

Fem största innehaven i CB Save Earth
Xylem 5,8% Effektivisering inom vattenteknik
IDEX Corporation 5,0% Världsledande inom vätsketeknik
Danaher 4,6% Innnovatör och miljöeffektivisering
Ecolab 4,1% Teknikbolag inom vatten, hygien och matindustri
American Water Works 4,0% Leverantör av rent vatten och sopåtervinning
Källa: Morningstar 23%  

 

Fonden får trots sitt tydliga fokus på miljöbolag en bra riskspridning, mellan både sektorer och länder. Den geografiska riskspridningen är bra: USA är den största regionen med drygt 58 procent av investeringarna, Europa utgör drygt 36 procent och Asien står för drygt 5 procent. Bolag på tillväxtmarknaderna står för 3,2 procent av investeringarna. Den största avvikelsen från index är de europeiska investeringarna som är en klar övervikt jämfört med globalt aktieindex.

De amerikanska bolagen American Water Works, Danaher och Ecolab hör till årets bästa bidragsgivare till fondens avkastning. Aktierna har uppgångar på runt 40 procent, mätt i svenska kronor.

Det som avviker mycket är risknivån i fonden, den är lägst i kategorin mätt som standardavvikelse. Det gör att fondens riskjusterade avkastning är bra och hör till de bästa i fondkategorin.

CB Save Earth   Kategori - Miljö
Avkastning % 3 år 39,7 33,2
Avkastning % i år 29,5 27,8
Risk % 3 år 12,8 14,9
Betyg* 3  
Avgift%/år 1,7  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Alexander Jansson  
  Carl Bernadotte  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar den 22 okt 2019    

 

Fonden har tre stjärnor hos Morningstar och förvaltar idag knappt 900 miljoner kronor. Den årliga avgiften landar på 1,7 procent per år, vilket vi gillar för den är lägst i fondkategorin. Placera rekommenderar köp av spetsfonden CB Save Earth och tror att förvaltarna över tid kommer att fortsätta leverera en bra riskjusterad avkastning.

Nordeas Klimatfond är vårt andra val och den har en högre risknivå. Fonden förvaltas av Tomas Sörensen och Henning Padberg. Till sin hjälp har de Nordeas förvaltningsorganisation med många analytiker. Duon har förvaltat fonden sedan starten 2008 och har i dag knappt 18 miljarder kronor i förvaltat kapital, vilket gör den till störst i klassen. Fonden har fem stjärnor hos Morningstar av fem möjliga.

Tomas Sörensen och Henning Padberg

Grunden i investeringsprocessen är en aktiv förvaltningsstrategi med fokus på bolag som är involverade i satsningar på effektivare användning av världens resurser. Exempel på sådana områden är resurseffektiva tekniker, utsläppskontroll, vatten- och avfallshantering, förnybar energi, avancerade material, biobränsle och jordbruk.

Förvaltarna letar globalt efter aktier som de benämner som innovatörer - bolag som tänker nytt inom förnybar energi, optimerare som är bolag som effektiviserar befintliga processer och adapters - bolag verksamma inom området miljöskydd och skapar förutsättningar för att minska framtida negativa kostnader inom miljö.

Portföljen de förvaltar är koncentrerad med mellan 40 till 60 bolag. Idag har fonden 53 bolag som avviker mycket från index. Inget innehav väger mer än 5 procent. De tio största bolagen i portföljen står i dag för 30 procent av det förvaltade kapitalet. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig i och med att omsättningshastigheten är låg.

Fem största innehaven i Nordea Klimatfond
Air Liquid 4,0% Fransk leverantör av industrigaser
Linde Group 4,0% Munchenbaserat gas och industribolag.
International Flavors Fragrances 3,3% Amerikanskt kemibolag inom smak och dofter
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft 3,2% Tyskt återförsäkringsbolag
Waters Corporation 2,9% Mjukvarubolag och laborationsutrustning
Källa: Morningstar 17%  

 

Över halva fonden består av stora bolag, medelstora bolag utgör drygt 40 procent och resterade del är små bolag. Den geografiska riskspridningen följer ganska väl globalindex, Nordamerika är den största regionen med drygt 58 procent av investeringarna, Europa utgör drygt 32 procent och Asien står för drygt 8 procent. Huvuddelen av bolagen finns på de utvecklade marknaderna.

Teknikbolag är största sektorbetet på knappt 30 procent, följt av industribolag på 23 procent. Båda sektorerna är överviktade jämfört med globalt aktieindex.

Årets bästa bidragsgivare till fondens avkastning är det amerikanska mjukvarubolaget Ansys med en 50-procentig uppgång och en av världens absolut största skogsägare amerikanska Weyerhaeuser.

Förvaltarna har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som de senaste tre åren snittat på 16,5 procent, betydligt bättre än kategorisnittets 10,3 procent. För den goda prestationen har fonden belönats med fem stjärnor av Morningstar.

Nordea Klimatfond   Kategori - Miljö
Avkastning % 3 år 55,3 33,2
Avkastning % i år 33,8 27,8
Risk % 3 år 13,4 14,9
Betyg* 5  
Avgift%/år 1,8  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Thomas Sørensen  
  Henning Padberg  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar den 22 okt 2019    

 

Den årliga avgiften på 1,8 procent, men avkastningen i Nordea Klimatfond gör att jag tycker att det motiverar avgiften. Spetsfonden Nordea Klimafond är det andra aktiva fondvalet som vi rekommenderar. Den har levererat en riktigt bra riskjusterad avkastning. Och avkastningen de tre senaste åren är absolut bäst i fondkategorin med 55 procent.

Placera ser miljöfonder som ett utmärkt komplement till övriga globalfonder i en bred portfölj. Och ger köprekommendation till spetsfonderna CB Save Earth och Nordea Klimatfond. Varför inte slå två flugor i en smäll genom att få möjlighet till bra avkastning – och en bättre framtida miljö?

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Nordea Klimatfond BP SEK Köp 206,92 -
CB Save Earth Fund RC Köp 199,02 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -