Förhöjd risk efter börsuppgången

Vår marknadssyn Den svenska börsen har rusat under oktober. Nu finns en viss risk för en andhämtningspaus innan vi får besked kring handelsavtalet mellan USA och Kina och mer tydligt kan skönja vilken riktning konjunkturen ska ta framöver.

Att vi nu gått in i en betydligt mörkare del av året märks sannerligen inte på aktiemarknaden. Den svenska börsen har rusat upp med 4,7 procent under oktober och årsuppgången ligger nu på lite drygt 28 procent. Imponerande.

Bra har det även gått i stora delar av den övriga världen men när månaden kan börja summeras är det Sverige som, tillsammans med Österrike, ligger i toppen av börslistan över mer mogna ekonomier. Det är överhuvudtaget en hel del tunga industriländer i toppen.

I viktiga USA ser oktoberuppgången ut att stanna på lite mer modesta 2,5 procent (S&P500). Vilket faktiskt är lite förvånande sett till att den amerikanska centralbanken sänkt räntan i två steg sedan sommaren och avslutade november med ytterligare en väntad räntesänkning.

Något som dessutom bidragit till att dollarförstärkningen kommit av sig under senare tid. Dessutom fortsätter amerikansk ekonomi att prestera bättre än de flesta andra tunga ekonomier.

Det finns som vanligt en mängd delförklaringar till varför börserna tagit rejäla kliv uppåt i oktober. Framgångar i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, att rapportperioden tagits emot positivt, lättare penningpolitik och små tecken på att den globala konjunktursvackan kan vara på väg att dämpas. För att nämna de troligen viktigaste.

I det specifikt svenska fallet får vi dessutom lägga till att den svaga kronan har gett en tydlig boost till vinsterna hos många exportföretag.

Brexit-frågan lämnar vi den här gången därhän som börsförklaring eftersom mycket ännu hänger i luften och ett nyval i Storbritannien vankas i mitten av december. Signifikativt för en viss förvirring i frågan kan spåras till att pundet gått mycket starkt under månaden medan den brittiska börsen inte alls hängt med uppgångarna i stora delar av övriga Europa.

Det lär dock bli en mycket bitter valrörelse och utfallet är högst osäkert även om Boris Johnsons Tories-parti än så länge leder i opinionsundersökningarna. Så ska vi tro något är Brexit-frågan, om än lite på marginalen, negativt för börsklimatet fram till att ett valresultat börjar skönjas.

När det gäller handelsförhandlingarna mellan USA och Kina så tog frågan en lite ny vändning när den chilenska regeringen annonserade att de inte avser att vara värd för handelsmötet APEC i mitten av november. Där var det annars tänkt att presidenterna Donald Trump och Xi Jinping skulle skriva under, i alla fall första fasen av, ett handelsavtal.

Nu kommer de säkert att kunna träffas ändå men frågan är när detta ska ske. Och så länge vi inte får se ett avtal på pränt får vi förlita oss på Trumps optimistiska twittrande och lite mer återhållsamma, men ändock positiva, kommentarer från amerikanska handelsförhandlare och från officiellt kinesiskt håll.

Fortfarande hänger tunga frågor som skyddet av immateriella rättigheter, kinesiska statliga subventioner, tillgången till den kinesiska marknaden och eventuellt valutasamarbete i luften. Hotet om att Trump inför nya tullar på kinesiska varor i mitten av december finns också kvar. Även om vi på Placera har lite svårt att tro att han inför dessa, eftersom de på ett mer direkt sätt kommer att drabba de amerikanska hushåll som för närvarande bär upp i princip hela den amerikanska tillväxten. Bara ett nytt datum för ett möte mellan presidenterna släpps så lär det tolkas positivt av marknaden även om det är lång väg till ett mer fullödigt avtal.

På konjunktursidan kan konstateras att ordet ”recessionsrisk” blivit mindre frekvent använt under oktober. Det hänger samman med att amerikansk tillväxt fortfarande hålls uppe på en hygglig nivå och att snabba indikatorer som globala inköpschefsindex för industrin i alla fall inte ser ut att falla ytterligare. Det har väckt hopp om att vi nu börjar närma oss botten i den här konjunktursvackan. Därmed hålls hoppet upp om en mer tydlig vändning uppåt när vi går in i 2020.

De flesta bedömare är dock tydliga med att riskerna fortfarande till övervägande del finns på nedsidan och att ett handelsavtal mellan USA och Kina samt ett ordnat brittiskt EU-utträde i princip är förutsättningar för att en spirande optimism ska förverkligas. Och det är knappast någon rekordfart som väntas även om det skulle ske en vändning till det bättre.

Så en stor fråga, i alla fall för vår del, är om aktiemarknaden inte tagit ut svängarna lite väl mycket vad gäller en konjunkturåterhämtning redan i närtid. Fortfarande pekar de flesta bredare konjunkturmått mot en fortsatt försvagning. Det gäller inte minst i Sverige. Strömmen av makrosiffror, inte minst i inledningen av november, lär därför sätta stor prägel på börsklimatet mot slutet av det här året. Skillnaden mellan börs- och konjunkturutveckling är dessutom osedvanligt stor.  

När det gäller penningpolitiken befinner vi oss nu i något av ett vänteläge. Den amerikanska centralbanken var tämligen tydliga med att banken tryckt på paus-knappen efter den senaste räntesänkningen. ECB ska precis starta den nya omgången av månatliga obligationsköp och får dessutom en ny chef när Christine Lagarde tillträder sin post den 1 november.

Så det enda som egentligen skulle kunna pressa fram nya stimulanser redan i närtid är om konjunktursvackan fördjupas. Eftersom det är ganska tomt i de penningpolitiska ladorna tror vi att svagare konjunktursignaler har större negativ effekt på börsen än att nya löften om stimulanser skulle ge börslyftet ytterligare kraft.

Riksbanken rör sig i sin tur åt andra hållet och håller fast vid sin bedömning att räntan ska höjas till noll i samband med det penningpolitiska beskedet den 19 december. Vi får se hur det blir med det, men Riksbanken var i alla fall osedvanligt tydliga med att planerna ligger fast även om konjunkturen visat tecken på att vika ner. Den kronförstärkning som vi, och många med oss, trodde på efter ett sådant besked har däremot uteblivit.

En svag krona kan därför komma att fortsätta sätta positiva spår hos exportföretagen men med en Riksbank på ”krigsstigen” har vi ändå svårt att se ytterligare kronförsvagning. Det som främst skulle kunna driva på en sådan är en ordentlig svensk och/eller global konjunkturförsvagning.

Så med en överlag positiv rapportperiod bakom oss och centralbanker i pausläge är det främst stabilare konjunktursignaler och framgångar i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina som ska vara det som driver börsyran vidare. I det förra fallet är vi lite skeptiska, men har gärna fel, och i det andra fallet är vi lite mer optimistiska men saknar ännu substantiella resultat.

Fullt medvetna om att vi varit väl försiktigt inställda till börsen under stora delar av 2019 manar vi ändå till en viss återhållsamhet i risktagandet mot slutet av året. Visserligen brukar både november och december vara riktigt hyggliga börsmånader historiskt sett, men den kraftiga uppgången i oktober ökar också risken för vinsthemtagningar om det visar sig komma lite negativa nyheter. Det har dessutom visat sig att den amerikanska börsen haft lite svårt att hålla uppgången vid liv när den som nu nått en ny rekordnivå.  

Mycket positivt är troligen redan inprisat på aktiemarknaden men aktier är också det i stort sett enda alternativet som kan erbjuda hygglig avkastning över tid. Det talar emot större börsfall som håller i sig.

Vi håller därför, i alla fall inledningsvis, fast vid en aktieandel på 50 procent i vårt allokeringsförlag för november och placerar den andra hälften i en tyvärr lite trög räntemarknad eller i kassan.

Novemberutgåvan av Placeras Strategidokument

Elva köpvärda aktier i november

Tio köpvärda fonder i november

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -