Nordic Iron Ore: ”Efter emission och finansiering börjar vi bygga”

CISION PROMOTED Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore, noterat på First North Growth Market, genomför en företrädesemission med sista teckningsdag 9 december. I en intervju berättar bolagets vd Lennart Eliasson hur han ser på framtiden.

”Vi har nyligen fått ett stort genombrott. Studierna för projekt Blötberget påbörjades redan 2011, och nu i höst fick vi de svar vi ville ha. En genomförbarhetsstudie visar att järnmalmsbrytning i Blötberget skulle ha god lönsamhet”, inleder Lennart Eliasson.

Återbetalt inom 6 år

Blötberget är en av två gruvor i Ludvika-området som Nordic Iron Ore har för avsikt att återstarta, och Blötberget är det högst prioriterade projektet:

”Genomförbarhetsstudien visade att Blötberget har nettonuvärde på 1 miljard, ett årligt rörelseresultat på 596 miljoner, ett rörelseresultat för hela projekt på 6.640 miljoner kronor, och rörelsemarginal på 44 procent. Med dessa siffror beräknas investeringarna vara återbetalade efter 5,6 år”, säger Lennart Eliasson.

Unikt för Blötberget menar Lennart Eliasson är att alla tillstånd redan finns på plats:

”I vår bransch är projekttiderna långa och arbetet att få alla tillstånd som krävs är tidskrävande. Därför känns det väldigt bra att vi har eliminerat hela den osäkerhetsfaktorn genom att redan ha alla tillstånd klara.”

I det närliggande Väsmanfältet har en första så kallad scoping studie gjorts, och nettonuvärdet uppskattas till cirka 700 miljoner. Lennart Eliasson berättar att denna positiva indikation på betydande tillgångar innebär att bolaget avser att fortsätta med prospektering genom fler borrhål för att öka säkerheten i lönsamhetskalkylen.

Företrädesemission pågår

Just nu arbetar Nordic Iron Ore med att få in kapital för att påbörja bygget i Blötberget:

”Vi tar in minst 20 miljoner genom en företrädesemission. Vid överteckning finns ett tillägg om 5 miljoner. På så sätt vill vi öppna upp möjligheten att investera även för våra många småägare och nya aktieägare”, berättar Lennart Eliasson.

För byggstart krävs enligt genomförbarhetsstudien närmare 2,5 miljarder kronor. För arbetet med att hitta och välja kapitalinvesterare har Swedbank Norge anlitats som finansiell rådgivare, mot bakgrund av att Swedbank Norge har omfattande erfarenhet från kapitalanskaffningar till gruvbranschen, berättar Lennart Eliasson.

”Vår förhoppning är att kunna säkra finansiering under de kommande 6 månaderna, och därefter står vi redo att börja bygga vid Blötberget direkt. Från byggstart räknar vi med cirka 2 år till vi kan börja sälja järnmalm”, berättar Lennart Eliasson.

Nordea värderat

Nordea har nyligen uppdaterat en uppdragsanalys av bolaget, där studieresultaten från både Blötberget och Väsmanfältet har tagits med i värderingen:

”Genom en så kallad ”sum-of-the-parts”-värdering kombinerat med en känslighetsanalys härleds ett värderingsintervall om 5 – 13 kronor per aktie”, står det att läsa i Nordic Iron Ores pressmeddelande gällande Nordeas analys.

”Jag kan konstatera att Nordea värderar delarna tämligen i linje med studierna från Golder och SRK, men räknar med att bara en fjärdedel kan finansieras med lån, och resterande med eget kapital. Det är därmed helt avgörande för värderingen till viken kurs kommande emissioner antas genomföras”, förklarar Lennart Eliasson.

Arbetet för att finansiera Blötberget kommer att drivas i flera parallella spår:

”Vi letar investerare för eget kapital, men måste parallellt med detta sondera lånemöjligheter med banker. Vid diskussioner med leverantörer är möjligheterna för dessa att få exportkreditgarantier viktiga samtidigt som vi skissar på hur vi kan få ner investeringskostnaden för Blötberget”, avslutar Lennart Eliasson.

Nordea har i en uppdragsanalys daterad den 19 november smalnat av sitt värderingsintervall för Nordic Iron Ore till 5-13 kronor, från tidigare 4-14 kronor.

"Nordic Iron Ores rapport för det tredje kvartalet var starkare än vi förväntat och åtföljdes av ett positivt resultat av genomförbarhetsstudien för Blötberget", skrev Nordea i analysen.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -