Osäkert läge, men det finns ljuspunkter

Vår marknadssyn Att det är svårt att ha en tvärsäker åsikt om börsutvecklingen nu när Corona-viruset sprider sig tror vi de flesta förstår. Placera hittar ändå några ljuspunkter som vi tror kan ha positiv effekt på börsklimatet i ett lite längre perspektiv.

Givet det besvärliga läget med ett Corona-virus som fortsätter att sprida sig, där vi fortfarande inte har en aning om utvecklingen på lite sikt, är det förstås svårt att ha någon säker uppfattning om hur det kommer att påverka finansmarknaderna framöver.

Ska man utgå från tidigare tillfällen när den här typen av händelser skett, exempelvis SARS-epidemin i inledningen av 2000-talet, så är de negativa effekterna på både finansmarknad och realekonomi av övergående natur men kortsiktigt kan det ändå slå hårt. I samband med SARS-epidemin så tappade exempelvis den amerikanska börsen knappt 10 procent Det fanns dock en del andra negativa faktorer som också bidrog till de börsfallen.

Det kan i alla fall konstateras att januaribörsen uppvisat två helt olika ansikten. Det nya året inleddes med stor optimism och den svenska börsen var som mest upp med lite drygt 3,5 procent. Faktorer som bidrog var bland annat förnyad optimism kring världshandeln när väl avtalet mellan USA och Kina skrivits under och signaler om att världskonjunkturen var på väg mot en försiktig återhämtning.

När väl insikten nådde världen och finansmarknaden att Corona-viruset var en större fara än man inledningsvis befarat, var det risk-off som gällde. Så sedan 20 januari har vi haft en synnerligen slagig handel på stora delar av finansmarknaden men där den generella riktningen varit nedåt. Det gäller inte bara börserna, utan även på ränte- och råvarumarknad har det skett större nedgångar.

Sammantaget ser dock den svenska börsen ut att klara januari månad med en uppgång på lite knappt 2 procent. Så även om det är oroligt på finansmarknaderna så är det givetvis mycket långt ifrån något nattsvart scenario.

Det är mot den här bakgrunden man kan börja resonera kring den framtida resan på finansmarknaderna. Det finns i grunden en optimism på marknaden, vilket den fina inledningen på januari var ett tecken på. Den globala konjunkturen visar små tecken på att stärkas med en mjuklandning i USA och återhämtning i EMU-området. I det senare fallet står hoppet till en vändning för industrin samtidigt som tjänstesektorn fortsätter att utvecklas hyggligt och arbetsmarknaden förefaller förhållandevis stabil. Bland annat har den tyska regeringen för första gången på flera år sett sig föranledda att skruva upp sina tillväxtprognoser, om än från i utgångläget låga nivåer.

För svenskt vidkommande kan konstateras att Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för januari innehöll flera hoppingivande signaler. I industrin skedde en påtaglig vändning till det bättre då konfidensindikatorn steg till 101,8, en bit över det historiska snittet som än normaliserat till 100.

Även i byggsektorn och detaljhandeln orkar konfidensindikatorerna över 100-nivån medan det ser lite sämre ut i tjänstesektorn. Hushållen är däremot förvånande deppiga, men här tror vi på Placera att det delvis är andra faktorer än rent ekonomiska som dämpar humöret. Uppsvinget för detaljhandel talar i alla fall för att shoppingvilja ändå sett ganska bra ut i inledningen av 2020.

Nu får vi dock räkna med att de konjunkturindikatorer som kommer att publiceras framöver, och där de negativa effekterna av Corona-viruset börjar synas, kommer att visa på ett vikande humör. Dels givetvis beroende på att den ekonomiska aktiviteten i sig avtar något, men kanske framför allt kommer den ökade osäkerheten om utvecklingen framöver att dämpa humöret. De reella, negativa konjunktureffekterna ska dock inte överdrivas. I alla fall inte så länge spridningen av Corona-viruset inte utvecklas till en global pandemi.

Undantaget från det här är givetvis Kina där vi får räkna med en rejält dämpad ekonomisk aktivitet i inledningen av året. Och det är givetvis olyckligt när världsekonomin precis börjat traggla sig uppåt. Kina är ju ändå en ekonomisk supermakt.  

På finansmarknaden har man redan börjat ladda för en viss global konjunkturförsvagning och fortsatt finansiell oro. Exempelvis indikerar prissättningen på räntemarknaden nu närmare två amerikanska räntesänkningar under året. Vi kan också räkna med att ECB kommer att agera om oron håller i sig. Dessutom lär den kinesiska regeringen göra allt i sin makt för att hålla de ekonomiska hjulen rullande när man väl fått virusspridningen under kontroll. Det lär i så fall bli tal om både penning- och finanspolitiska satsningar.

På plussidan får väl dessutom läggas att Donald Trump möjligen kan undvika nya utspel på det ekonomiska området (förutom givetvis kritik av Federal Reserve att de inte sänker räntorna) givet det känsliga ekonomiska läget och en riksrättsprocess på hemmaplan att handskas med.

Hur företagsrapporterna fortsätter att rullas ut lär också betyda en hel del för börshumöret.

Så i grunden är ändå vi på Placera förhållandevis optimistiska kring börsutvecklingen framöver. Februari brukar dessutom vara en fin börsmånad.

Men med det sagt är det heller inte läge att kasta in alla slantar på börsen och sätta allt sitt hopp till att spridningen av Corona-viruset snabbt kommer under kontroll, eller möjligen ett vaccin plockas fram i närtid. En fortsatt slagig finansmarknaden får man nog räkna med så länge spridningen av Corona-viruset håller i sig. I utgångsläget höga aktievärderingar ökar dessutom känsligheten på börsen. Samtidigt kan det bli en rejäl studs uppåt på börsen när och om de goda nyheterna börjar droppa in.

Vi håller därför fast vid en aktieandel på 60 procent i vårt allokeringsförslag för februari. Där resterande del av slanten hamnar i räntepapper eller i kassan. Vill man sova gott kan det vara läge att minska sin aktievikt, men då är förstås risken stor att man också missar en eventuell börsrusning. Utvecklas det hela till en global pandemi gäller det dessutom att ha lite is i magen när många samtidigt rusar mot börsutgången. Det kan i värsta fall leda till överdrivet negativa utfall för den egna portföljen. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -