Elva köpvärda fonder i februari

Köptips Fram till förra veckan var riskviljan fortsatt hög hos investerarkollektivet. Nu har marknaden hamnat lite i limbo efter coronavirusets framfart. Placera passar på att utöka fondvalet inför februari.

Bläcket hann precis torka på fas1-handelsavtalet så kom coronaviruset upp på investerarnas radar. En ny osäkerhetsfaktor att ta hänsyn till, även om den får mer av en engångseffekt på marknaden. Oavsett lär coronavirusets tillväxt och utbredning ha ett stort mediafokus de närmaste veckorna.

De ekonomiska effekterna lär sannolikt begränsas till en lägre tillväxt under det första kvartalet i framförallt Kina i spåren av en lägre konsumtion. Det påverkar i huvudsak företag inom konsumtionsvaror, hotell och inte minst flygbolag samt oljebolag när det temporärt blir mindre globalt flygande.

Flera investerare passar sannolikt på att ta hem vinster efter den starka börsuppgången sedan mitten på augusti. Förhoppningsvis kan bra kvartalsrapporter gjuta olja på vågorna, och få investerarna att lyfta blicken förbi coronaviruset.

Placeras köpvärda fonder har haft en bra månad. Alla fonder - med olika risknivåer - har landat på plus. Högst avkastning har en globalfond med tillväxtbolagsfokus, MS INVF Global Opportunities A. Swedbank Robur Östeuropa fortsätter att imponera med en tydlig och bra uppgång.

Placeras strateg Pekka Kääntä låter aktiedelen vara oförändrad på 60 procent aktier. Senast Pekka höjde aktiedelen var inför december. Läs här om hur Pekka resonerar om de globala makroutsikterna inför februari som historiskt brukar är stark börsmånad.

Jag väljer att bredda fondutbudet inför februari och nu omfattar Placeras fondtopplista elva fonder. Spetsfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är som namnet antyder en aktivt förvaltat blandfond som investerar i flera tillgångsslag. Något som gör att den sticker ut i fondkategorin Blandfonder – SEK, flexibel. Det är en fondkategori där runt 50 procent är investerat i aktier och den andra hälften i räntepapper.

Fonden blir ett bra och tydligt komplement i riskklassen medelriskfonder. De två aktivt förvaltade blandfonderna som jag valt, investerar i huvudsak i aktier och obligationer i Sverige och viss del Norden.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv förvaltas sedan juli 2015 av Peder du Rietz. Fonden är global, Peder du Rietz jobbar med hela världen. De flesta blandfonder på den svenska marknaden investerar i huvudsak i svenska aktier och räntor.

 

Peder du Rietz

Fonden har möjlighet att handla i flera tillgångsslag, inte bara aktier. Den investerar i råvaror, obligationer och valutor med ett väldigt flexibelt mandat, vilket innebär att i teorin kan fonden ha noll upp till 100 procent aktier. Egentligen passar namnet multi asset fond, bättre.

Investeringsprocessen har ett så kallat top-down synsätt. Det innebär att man börjar titta på det stora perspektivet med makrodata, makrovärdering och aggregerade bolagsdata. Men grunden i hela portföljen är den strategiska långsiktiga allokeringen där det viktigaste är långsiktiga avkastningsprognoser.

Det är prognoser som fungerar bra på riktigt lång sikt som tio år eller längre. Det kompletteras med ett kortsiktigt tänkt. Där man ser på förväntad avkastning på kort sikt, upp till ett år eller kortare. Här letar man tillgångar som kompletterar varandra för att skapa en robust portfölj. Fonden handlar inte direkt aktieinvesteringar utan använder ETF:er och derivat som terminer och optioner.

Peder Du Rietz har inte gjort någon förändring av december månads defensiva allokering inför januari. Något som uppenbarligen har betalat sig i år. Efter några tunga månader under hösten är fonden upp drygt 3 procent i januari.

Det som är extra spännande med Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är den har intressanta riskegenskaper som passar bra som diversifieringskomponenter i en portfölj, och därmed minskar den sammanlagda portföljrisken.

Vi tror att fonden har bra förutsättningar att gå bra på en osäker marknad.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder. Vill du öka risken i ditt sparande inför februari hänvisar jag till våra sex fonder inom hög och högre risk segmenten.

För den som vill ta högst risk finns Swedbank Robur Östeuropa. Fonden ger en bra exponering mot våra närmaste tillväxtmarknader: Ryssland och det snabbväxande Östeuropa inklusive Grekland, Rumänien och Turkiet.

MS INVF Global Opportunity är vår aktivt förvaltade globalfondsval. Fonden investerar förträdevis i stora tillväxtbolag. De europeiska börserna hade ett bra 2019 trots allt strul kring Brexit och negativ påverkan av handelskonflikten mellan USA och Kina. Tror du på Europa så är Fidelity European Dynamic Growth Fund fondlistans val.

Vårt val bland Sverigefonder är Spiltan Sverige Stabil. En fond som historiskt levererat en stabil avkastning oavsett marknadens sentiment.

PriorNilsson Realinvest ger en bred exponering mot nordiska realtillgångar. Ett defensivt tillgångsval, fondens största innehav är SCA som är Europas tredje största privata skogsägare. Helt enkelt en bra fond för den som fortfarande vill ha full aktiexponering till lägre risk.

Vill du minska risken erbjuder vi förutom blandfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv två bra aktivt förvaltade blandfonder. För den som vill ta mer risk inom blandfondssegmentet är valet Sensor Sverige Select. En aggressiv blandfond som har tillväxtaktier i fokus och en aktiv förvaltning av fördelningen mellan aktier och ränteinvesteringar.

Lägre risk hittar du i Carnegie Strategifond. En fond som letar investeringar bland välskötta värdebolag och klassas som en balanserad blandfond, vilket innebär att den har lägre aktievikt och risk.

Listans två lågriskfonder utgörs av två långkörare, i form av räntefonderna IKC Avkastningsfond och Spiltan räntefond Sverige. Även här finns det grader på risk. Spiltan räntefond Sverige har fondkategorins lägsta risk.

HÖGST RISK

Spetsfond

Swedbank Robur Östeuropa: En Östeuropafond som förvaltas av stjärnförvaltaren Elena Lovén, som levererar en hög riskjusterad avkastning till fondkategorins lägsta risk.

MS INVF Asia Opportunities: Fokus är på kvalitetsbolag med en tydlig förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna.

HÖGRE RISK

Spetsfonder

PriorNilsson Realinvest: Fonden har tydligt fokus på realtillgångar, och har levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i aktier.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden investerar i välskötta bolag med en bra balansräkning och god utdelningspotential. En stabilfond med relativt låg risk och en av fondkategorins högsta avkastningar.

Fidelity European Dynamic Growth Fund:  Fonden är aktivt förvaltad sedan november 2008 av Fabio Riccelli. Han har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som är bäst i klassen för de tre senaste åren såväl som på fem år och inte minst i år. Risken i fonden mätt som standardavvikelse är i nivå med kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation.

Morgan Stanley Investment Fund Global Opportunity A. Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

MEDELRISK

Spetsfonder

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv:  Är en blandfond som skiljer sig på flera sätt. Den är global och inte begränsad till att leta investeringar i Sverige. Och investerar i flera tillgångsslag, så som råvaror, obligationer, valutor och aktier.

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Lars Lönnquist på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på FacebookLinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Östeuropafond A Köp 43,89 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 3 702,06 -
MS INVF Asia Opportunity A Köp 487,13 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 857,16 -
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Köp 779,97 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 853,51 -
Sensor Sverige Select A Köp 285,36 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 571,11 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 124,07 -
IKC Avkastningsfond Köp 122,43 -
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A Köp 157,28 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -