Intrum höjer utdelning, skriver ned

Q4 Kredithanteringsbolaget Intrum rapporterar ett justerat rörelseresultat om 1.821 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019. Infront Datas snittestimat, utifrån fyra analytikers prognoser, låg på 1.723 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 4.663 miljoner kronor i kvartalet, mot ett snittestimat om 4.411 miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat blev -2.137 miljoner kronor, belastat med nedskrivning av goodwill på -2.700 miljoner kronor och andra jämförelsestörande poster på -1.258 miljoner kronor.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 3.780 miljoner kronor och avkastningen på portföljinvesteringar uppgick till 14 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 11:00 kronor per aktie för 2019, en höjning från 9:50 kronor. Här var väntat 10:50 kronor, enligt Infronts sammanställning.

Intrum hade negativa jämförelsestörande poster om 3.958 miljoner kronor i det fjärde kvartalet samt 4.148 miljoner kronor under det gångna helåret.

"Fjärde kvartalets resultat har belastats med en nedskrivning av goodwill hänförlig till regionen Iberiska halvön & Latinamerika som en konsekvens av utmaningar i Spanien och lägre intjäningsnivå jämfört med tidigare perioder med andra marknadsförutsättningar", framhåller bolaget.

Vd:n Mikael Ericson noterar att nedskrivningen av värdet på immateriella tillgångar i Spanien med 2,9 miljarder kronor reflekterar den vinstnivå Intrum har observerat på marknaden under de senaste kvartalen.

"Förvärvet av Solvia som ger oss en stärkt marknadsposition i kombination med att vi adresserat kostnadsbasen gör att vi väntar oss en stabil verksamhetsutveckling i Spanien när vi nu blickar in i 2020", fortsätter han.

Utöver Spanien påverkades resultatet även av kostnader om 0,6 miljarder kronor relaterat till ett effektivitetsprogram, 0,1 miljarder kronor avseende transaktionskostnader, 0,1 miljarder i IT-nedskrivningar samt övriga poster om 0,2 miljarder kronor som i stort är kopplat till integrationskostnader för Lindorff, avsättningar samt momsavgifter.

"Av våra totala jämförelsestörande poster om 4,0 miljarder kronor i kvartalet är 3,1 miljarder icke kassaflödespåverkande", fortsätter vd:n.

Intrum noterar att 2020 har startat väl. Detta stödjer bolagets målsättning att leverera på de "ambitiösa" målen för 2020.

Det skriver Mikael Ericson i bokslutskommunikéns vd-ord.

Ambitionen att nå en skuldsättningskvot om 2,5-3,5 gånger ebitda samt en vinst per aktie om 35 kronor för helåret 2020 behålls således.

"Med vår storlek och diversifiering är vi väl positionerade för att fortsätta växa verksamheten på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi har en ambitiös affärsplan för 2020 som stödjer våra finansiella mål men det kräver felfri exekvering. Vi ser fram emot att uppdatera marknaden om vår strategi och finansiella mål på vår kapitalmarknadsdag i Stockholm den 19 maj", fortsätter vd:n.

Vid utgången av 2019 var nettoskuldskvot 4,3 gånger ebitda. För det gångna helåret var den rapporterade vinsten per aktie -2:76 kronor. Justerat för jämförelsestörande poster i rörelseresultatet och finansnettot uppgick den justerade vinsten per aktie till omkring 27:8 kronor.

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -