Så värderas Bravida mot Instalco

Börskommentar Bravida och Instalco har båda glatt sina aktieägare i år. Vi har grävt i bolagens färska bokslutsrapporter och synar utsikterna för de kommande åren.

Börsens båda snabbförvärvande installationsbolag, Bravida och Instalco, har båda gått starkt på börsen på sistone. Bokslutsrapporterna fick tummen upp och på tre månaders sikt står aktierna på plus 20 respektive 18 procent.

Bravida är det klart större bolaget av de två. Bravida omsätter drygt 20 miljarder kronor och har ett skuldjusterat börsvärde (enterprise value, ev) på 22 miljarder kronor. Det kan jämföras med Instalcos omsättning på knappt 6 miljarder och skuldjusterade börsvärde på drygt 8 miljarder.

Båda bolagen är verksamma inom installation av el, vvs, kyla och värme, huvudsakligen i Sverige men även i övriga nordiska länder. Installation sker sent i byggprojekten vilket ger god överblick över kostnader och intäkter för bolagen. Uppdragen är som regel små vilket ytterligare sänker risken i verksamheten.

Branschen är väldigt fragmenterad och med dagens låga räntor bäddar det för en förvärvsdriven tillväxt. Bravida har de senaste åren förvärvat till sig runt 1 miljard årligen i omsättning. Utfallet 2019 blev 20 bolag med totalt 1,1 miljarder kronor i omsättning.

Instalcos hela affärsidé går ut på förvärv. Bolaget startades så sent som 2014 genom förvärv av fem installationsbolag. Verksamheten har vuxit snabbt och under 2019 överträffade man till och med Bravida vad gäller förvärvad tillväxt. 19 bolag med en samlad årsomsättning på knappt 1,5 miljarder kronor förvärvades under året. Målsättningen är annars satt till 600-800 Mkr om året i förvärvad tillväxt.

Givet Instalcos relativa storlek innebär de många förvärven under 2019 såklart en betydligt kraftigare tillväxt än Bravida. Det sistnämnda bolaget ökade omsättningen totalt sett med 6 procent, Instalco med nästan 30 procent. Organiskt var skillnaden mindre. Bravida fick nöja sig med nolltillväxt för 2019 medan Instalco underliggande ökade sin omsättning med 4 procent.

Den något tröga underliggande tillväxten till trots beskriver båda bolagen marknaden för installation som fortsatt god i Sverige och övriga nordiska marknader. Bostadsbyggandet har mattats jämfört med några år sedan men börjar nu stabiliseras. Samtidigt byggs fortfarande en hel del kontor och andra hus som kräver installationsarbeten.

En kraftig tillväxt är inte mycket värt om inte också resultaten följer med. Instalco lyckades stärka sin lönsamhet något under 2019 och det justerade rörelseresultatet ökade med hela 33 procent. Bravida tappade några tiondelar i marginal och ökade resultatet med en dryg procent.

Räknat på vinst per aktie för 2019 värderas Instalco i skrivande stund till p/e 20,9 medan Bravidas p/e-tal uppgår till 22,6. Även om vi justerar för skuldsättning värderas Bravida något högre än Instalco räknat på utfallet för 2019.

Blickar vi framåt väntar sig de analytiker som bevakar de båda bolagen en likartad vinsttillväxt de båda närmaste åren. I snitt väntas Bravida kunna öka vinsten per aktie med knappt 13 procent om året under 2020 och 2021. Det största lyftet väntas innevarande år efter ett svagt 2019.

Snittprognoserna i Instalco ger en årlig vinsttillväxt på knappa 12 procent. Drivkraften i vinsttillväxten skiljer sig dock åt mellan bolagen. I Instalco väntas stark tillväxt på översta raden men en oförändrad rörelsemarginal. I Bravida är det tvärt om. Intäkterna väntas öka rätt blygsamt men rörelsemarginalen väntas å andra sidan förbättras.

Med likartade vinsttillväxt utvecklas även p/e-talen för 2020 och 2021 likartat för de båda aktierna. Blickar vi mot 2021 har Instalco ett p/e-tal på strax under 17 medan Bravida ligger på 18.

En operativ skillnad mellan de båda bolagen är att Bravida har en betydligt större service-verksamhet än Instalco. I Bravida beräknas service stå för 47 procent av omsättningen. Service av installationer behövs oavsett konjunkturläge så den omfattande verksamheten stabiliserar intäkterna.

Instalco har som målsättning att öka andelen serviceuppdrag från dagens cirka 15 procent till 25 procent. För närvarande gör dock den starka förvärvsdrivna tillväxten att underliggande utveckling i verksamheten blir mer eller mindre ointressant när det gäller Instalco. Blickar vi några år framåt så kommer dock ett större service-inslag att vara en tillgång.

Instalco-aktien gjorde inte mycket väsen av sig under sina första år som börsnoterat bolag. Från början av 2019 har dock utvecklingen varit väldigt stark och kursen är det senaste året upp 110 procent. Bravida har inte haft en lika explosionsartad kursutveckling men är upp drygt 50 procent sedan mitten av februari i fjol.

Sist vi kikade på de båda aktierna satte vi köp på Instalco men ville invänta en vändning i tillväxten för Bravida. De trender som rådde då håller i stort sett fortfarande i sig, men vilken av de båda aktierna man föredrar är egentligen hugget som stucket. De värderas som sagt rätt likartat.

Bravida har fördelen av att vara det större och förmodat stabilare bolaget av de två, men har en del motvind för tillfället och risken är att den håller i sig längre än väntat. Instalco har å andra sidan full fart framåt och risken där är väl snarast att man i sin tillväxtiver köper på sig bolag av allt för låg kvalitet vilket leder till problem lite längre fram.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -