Stöket fortsätter, men ge inte upp helt

Vår marknadssyn Corona-skräcken har tagit ett stadigt grepp om finansmarknaden och risken är stor att stöket på marknaden fortsätter så länge smittspridningen håller i sig. Vi på Placera tycker dock att det finns en del försvarslinjer att ta i beaktande innan man helt kastar in aktiehandduken.

Februaribörsen har bjudit på rejäla svängningar. Månaden inleddes med stor optimism, vilket egentligen var förvånande sett till att det stod allt klarare att corona-viruset skulle innebära stora störningar för världsekonomin.

Att världens börser ändå rusade på uppåt, kan nog i hög grad hänföras till att många betraktade corona-effekten som en tillfällig störning och att läget snabbt skulle återgå till det normala så snart de kinesiska myndigheterna hade fått smittspridningen under kontroll. Därmed skulle det bli en V-formerad återhämtning, som det populärt kom att kallas, och nedgången mot slutet av januari framstod i det sammanhanget som ett utmärkt köpläge, trots de i utgångsläget höga värderingarna.

Sedan dess har läget på börsen förändrats radikalt och vi ser nu breda börsnedgångar över hela linjen. I flera fall de största nedgångarna sedan 2008. Det finns, som vi ser det på Placera, flera utlösande faktorer till börsrasen. Med facit i hand så framstår exempelvis de kraftiga uppgångarna i inledningen av februari som smått absurda, givet en bräcklig återhämtning i världsekonomin som nu fick sig en ordentlig törn när den kinesiska ekonomin tvingades tvärbromsa.

Insikten började dessutom krypa på marknadsaktörerna att en snabb återgång till det normala framstod som allt mer osannolik. Framför allt när corona-viruset på ett mer allvarligt sätt började sprida sig utanför Kina. Att USA och EU också riskerar att stå inför mer allvarliga virusutbrott fick många att trycka på säljknappen. Lite av en paradox är det annars att börsfallen kommit samtidigt som antalet rapporterade sjukdomsfall faktiskt började minska i Kina.

Analytikerkåren har också börjat överge synen på en V-formad återhämtning och nu är det istället mer av en U-formad återhämtning som väntas. Återgången till ett normalläge ser ut att kunna dröja och ingen vågar riktigt gissa när detta kan ske. Så när väl vinstvarningarna, och rapporterna om leverans- och produktionsstörningar, började droppa in så steg säljtrycket ytterligare.

Så där står vi nu med en osedvanligt stor grad av osäkerhet på finansmarknaden. Fortsätter smittspridningen utanför Kina och det blir en regelrätt pandemi så finns det förstås fortsatt risk för stora börsfall och produktionsstörningar som sätter ytterligare käppar i hjulet för världsekonomin. Så ur den aspekten finns det all anledning att ha en mycket försiktig inställning till börsen. I alla ur det korta perspektivet.

Vi på Placera tycker däremot att det finns ett antal försvarslinjer att ta i beaktande innan man helt överger aktiemarknaden.

Om de initiala kalkylerna kring effekterna av Corona-viruset troligen var alltför optimistiska så är risken stor att man nu tar ut svängarna lite för mycket åt det andra hållet. Faktum är att den globala konjunkturen var på väg att stärkas i inledningen av året men att återhämtningen nu fått sig en knäck. Däremot ser det nu ut som att den kinesiska industrin börjar få upp farten och den här veckan beräknas produktionskapaciteten vara uppe kring 60 - 70 procent av normalläge. Så blir det ingen större smittspridningen i USA och/eller Europa så kan vi tämligen snart åter börjar skönja ljuset i konjunkturtunneln.

Risken är dock rätt stor att konjunkturindikatorerna för de kommande månaderna målar upp ett tämligen dystert scenario, men sett över lite längre tidshorisonter ska den negativa effekten på världsekonomin inte behöva bli så stor. Som det ser ut just nu lär Corona-viruset kapa ett par tiondelar av den globala tillväxten i år, men risken är förstås fortfarande stor att den siffran kommer att behöva justeras upp.

Dramatiken på räntemarknaden har egentligen varit större än på aktiemarknaden. Marknadsräntorna har krupit ner kraftigt och den svenska tioårsräntan är nu åter nere under nollstrecket. I USA har de långa marknadsräntorna i sin tur krupit ner till rekordlåga nivåer samtidigt som förväntningarna på att Federal Reserve ska sänka räntan stigit markant. Nu väntas tre räntesänkningar under 2020 och den första ska redan komma på det penningpolitiska mötet den 18 mars. Några sådana löften har visserligen inte gett från centralbankens sida men vi räknar med att banken ändå faller för trycket.

Vi räknar dessutom med att även de andra stora centralbankerna agerar om den finansiella turbulensen fortsätter så att vi får en mer eller minder synkroniserad centralbanksstimulans. Det kan i så fall åter väcka köplusten hos investerare. Inte minst mot bakgrund av att aktier är det enda som kan erbjuda vettig avkastning ur ett mer långsiktigt perspektiv.

En ytterligare försvarslinje som kan bli aktuell är en mer expansiv finanspolitik. Kanske inte lika drastisk som i Hongkong där myndigheterna delat ut 1 200 dollar till varje invånare i ett försök att få upp aktiviteten efter protesterna och Corona-utbrottet.

Däremot har det redan börjar ruckas på diverse regelverk och tidigare kategoriska hållningar, inte minst i Europa. Så även om finanspolitiken kommer med viss fördröjning kan det bli en faktor för aktiemarknaden att ta hänsyn till redan i det korta perspektivet.

Även om risken är stor att vi ser se en fortsatt stökig aktiemarknad så länge corona-spridningen håller i sig ,så tycker vi inte det är helt rätt läge att desperat kasta sig ur aktiemarknaden. Vändningen på börsen lär komma även om tidpunkten givetvis är mycket svår att sia om. Vi väljer därför att hålla fast vid en aktieandel på 60 procent i vårt allokeringsförslag. Resterande andel hamnar förslagsvis i kassan eller i säkra räntepapper.

Läs också:

Tio köpvärda aktier i mars

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -