Elva köpvärda fonder i mars

Köptips Riskviljan sjönk betydligt den senare delen av februari i spåren av coronaron. Något som satt rejäla svängningar på finansmarknaden. Placera väljer att inte göra något fondbyte inför mars.

Det är tydligt att oron och volatiliteten är tillbaka. Förra veckans dramatiska börsnedgångar hör till de största sedan finanskrisen 2008. Liknande dramatik var det på den globala obligationsmarknaden. Investerarna styrde kapitalet från aktier till obligationer, med tydliga räntenedgångar som resultat. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen vände vid en ränta på 1,04 procent, vilket var en ny botten(rekord)notering.

Frågorna är många kring effekterna coronavirusets spridning. Hur stora nedjusteringar blir det för bolagens vinster, kommer den globala ekonomin att sjunka in i recession, kommer centralbankerna till undsättning med nya stimulanser? Blir det värre före det blir bättre? Frågelistan kan göras oändligt lång.

Placeras strateg Pekka Kääntä säger i sin senaste marknadssyn att det finns ett antal försvarslinjer att ta i beaktande före man helt överger aktiemarknaden. Han håller fast vid en aktiedel på 60 procent i sitt allokeringsförslag, trots att vi på kort sikt ser en fortsatt stökig marknad. Det är alltid svårt att se när vändningen på börsen kommer och det är oftast omöjligt att tajma den tidsmässigt.

Jag tar det säkra före det osäkra och göra inte några fondbyten i den svajiga miljön vi nu är i, trots att Placeras köpvärda fonder har haft en utmanande månad. Jag upprepar det gamla mantrat att ett löpande månadssparande är ett kraftfullt verktyg för ett långsiktigt och lönsamt fondsparande.

Under månaden var det tre fonder på listan över köpvärda fonder som slutade på plus. De två fonderna med lägst risk som placerar i räntepapper har som förväntat ett litet plus. Spiltan räntefond Sverige har en marginell uppgång under månaden. IKC Avkastningsfond som är listans andra räntefondsval har avkastat 0,1 procent. Båda fonderna klår fondkategorin Räntefonder – Företag, som backade 0,1 procent. För den som vill minska risken eller ha en låg risk är de två räntefonderna första valet.

Det senaste fondbytet som genomfördes inför februari var Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv. Fonden sticker ut inom fondkategorin blandfonder. Fonden är aktivt förvaltad och har möjlighet att handla i flera tillgångsslag, inte bara aktier. Den investerar i råvaror, obligationer och valutor med ett väldigt flexibelt mandat, vilket innebär att i teorin kan fonden ha noll upp till 100 procent aktier. 

Fonden har motsvarat mina högt ställda förväntningar och stigit med en procent i det tuffa marknadsläget. Det är betydligt bättre än huvuddelen av fondernas snittavkastning i kategorin Blandfonder – SEK, Flexibel som landar på minus 3,5 procent.

Övriga fonder har minusavkastning i bagaget, men spridningen är stor. Den fond som minskat minst och utklassat kategorisnittet av liknande fonder allra mest är MS INVF Asia Opportunities A. Fonden har imponerat den senaste månaden med en nedgång på blygsamma 0,8 procent samtidigt som fondkategorin Asien ex Japan, sjunkit knappt sex procent.

Fondens största bidrag den senaste månaden kommer från det kinesiska utbildningsföretaget TAL Education som gått emot marknaden och stigit hela 12 procent. Det är fondens näst största innehav med en vikt på 6,8 procent.

Placeras europafondval Fidelity European Dynamic Growth har också lyckats relativt bra under månaden. Nedgången för fonden landar på minus 5,5 procent, vilket är runt två procentenheter bättre än kategorisnittet av liknande fonder. Fallet mildrades under månaden genom att tre av fondens fyra största innehav sjönk mindre än fyra procent. Danska läkemedelsjätten Novo Nordisk som är fondens näst största innehav sjönk minst med minus 3,6 procent.

Placeralistans globalfondval MS INVF Global Opportunity förvaltas av Kristian Hoeg som även förvaltar MS INVF Asia Opportunities A framgångsrikt. Fonden har en tydlig lutning mot snabbväxande tillväxtbolag med en unik affärsmodell och en tredjedel av fonden är investerad i teknikbolag.

Den senaste månaden har fonden backat drygt sju procent. Men den har klarat sig bättre än fondkategorin Global, Tillväxtbolag som backat runt åtta procent.

Placeras Sverigefondval är Spiltan Sverige Stabil. En fond som historiskt levererat en stabil avkastning oavsett marknadssentiment och den senaste månaden har den presterat bättre än Stockholmsbörsens breda aktieindex.

Listans mest defensiva aktiefond är PriorNilsson Realinvest. Fonden har ett tydligt fokus på nordiska realtillgångar och har backat drygt 5 procent. Det är betydligt bättre än kategorisnittet för Branschfonder, fastighetsbolag där fonden är placerad, som backar närmare 8 procent den senaste månaden. Fondens två största innehav är telekomoperatören Telia och skogsbolaget SCA. De väger drygt 9 procent var. Och SCA:s defensiva egenskaper var tydliga i februari då aktien bara tappade 1,5 procent.

Av de övriga två blandfondsvalen sticker Sensor Sverige Select ut med en nedgång på drygt 4 procent. Fonden har backat betydligt mindre än kategorisnittet för Blandfonder – SEK, aggressiv som backat närmare 6 procent. Två av fondens största innehav, Evolution Gaming och Swedish Match, lyckades visa plusavkastning under februari. Evolution Gaming steg hela 17 procent med en stark rapport i ryggen.

Månadens värsting är Swedbank Robur Östeuropa. Fondens exponering mot våra närmaste tillväxtmarknader Ryssland och Turkiet, har kostat den senaste veckan. Den senaste månaden är fondens avkastning klart lägst. Den har backat tvåsiffrigt men väl i nivå med fondens kategorisnitt och i princip hela tappet är koncentrerat till förra veckan, vilket var en ovanligt kraftig nedgång även med förra veckans mått mätt.

En stor bov är det kraftiga fallet i oljepriset på runt 12 procent under februari, där det största delen av fallet kom från den 20 februari. Oljeprisfallet är en viktig faktor för fondens två största innehav, de ryska olje- och energibolagen Lukoil och Gazprom. Båda bolagen har backat i nivå med oljepriset och de väger 9,5 procent respektive 8 procent.

Den andra händelsen var den syriska attacken mot en turkisk militärkonvoj i syriska Idlib som dödade 36 turkiska soldater. Turkiet anklagar Syrien och dess allierade Ryssland och hotar med vedergällning. En militär upptrappning som finansmarknaden inte uppskattade och sänkte Istanbulbörsen med 10 procent samtidigt som den turkiska valutan tappade i värde. Runt 12 procent av fonden är placerat i turkiska aktier.

Jag väljer att ha kvar fonden och anser att två så stora händelser under en och samma vecka ska hända igen är en osannolik upprepning. Förvaltaren Elena Lovén har en lång erfarenhet av stökiga marknader i Östeuropa. Hon har en av fondkategorins högsta riskjusterade avkastning, vilket ger en stabil trygghet. Det kan bli helt fel att sälja nu då jag tror att fonden har potential att komma tillbaka i den svängiga marknaden. Inte minst så är båda ländernas aktiemarknader historiskt lågt värderade och Turkiet lär gynnas av fortsatta räntesänkningar från den amerikanska centralbanken som sannolikt närmar sig.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

Tycker du att lagom är bäst bör du välja fonder bland våra tre blandfondsval. Vill du öka risken och tror att aktier och börserna nått en botten kan du satsa på någon av våra fem fonder inom segmenten hög och högre risk. För den försiktige investeraren hänvisar jag till listans två låg riskfonder.

HÖGST RISK

Spetsfond

Swedbank Robur Östeuropa: En Östeuropafond som förvaltas av stjärnförvaltaren Elena Lovén, som levererar en hög riskjusterad avkastning till fondkategorins lägsta risk.

MS INVF Asia Opportunities: Fokus är på kvalitetsbolag med en tydlig förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna.

HÖGRE RISK

Spetsfonder

PriorNilsson Realinvest: Fonden har tydligt fokus på realtillgångar, och levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i aktier.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden investerar i välskötta bolag med en bra balansräkning och god utdelningspotential. En stabil fond med relativt låg risk och en av fondkategorins högsta avkastningar.

Fidelity European Dynamic Growth Fund:  Fonden är aktivt förvaltad sedan november 2008 av Fabio Riccelli. Han har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som är bäst i klassen för såväl de tre senaste åren som på fem år, och inte minst i år. Risken i fonden mätt som standardavvikelse är i nivå med kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation.

Morgan Stanley Investment Fund Global Opportunity A. Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

MEDELRISK

Spetsfonder

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent i ränteprodukter.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv:  En blandfond som skiljer sig på flera sätt. Den är global och inte begränsad till att leta investeringar i Sverige. Och investerar i flera tillgångsslag, så som råvaror, obligationer, valutor och aktier.

 

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Lars Lönnquist på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

För aktieplaceringar hänvisar vi till tio köpvärda aktier i mars.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

 

Följ mig gärna på Twitter

 

Följ Placera på FacebookLinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Östeuropafond A Köp 38,44 -
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Köp 747,62 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 809,58 -
Sensor Sverige Select A Köp 279,47 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 3 525,19 -
MS INVF Asia Opportunity A Köp 484,58 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 510,88 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 810,08 -
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A Köp 159,20 -
IKC Avkastningsfond Köp 122,55 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 124,11 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -