Placeras tio köpvärda aktier i april

Köptips Efter de senaste veckornas brutala fall söker börsen efter fast mark. Vi räknar med en fortsatt nervös handel i april och tar in en ny stabil spelare på vår lista över köpvärda aktier.

De senaste veckorna har varit minst sagt dramatiska på världens börser, så även i Stockholm där index i skrivande stund, trots en återhämtning senaste veckan, har fallit med över 25 procent från toppnivåerna för en dryg månad sedan. Coronavirusets enorma negativa effekter på ekonomierna i Asien, Europa och USA har skapat kaos på marknaderna.

Det stora frågetecknet är hur djup och långvarig konjunkturnedgången som väntar kommer att bli. För att ens kunna spekulera om det måste vi först kunna göra en prognos för hur länge kampen mot coronaviruset kommer att pågå. För att kunna göra det måste i sin tur kurvorna över antalet nya smittade toppa.

Det är först när vi kan börja göra uppskattningar av pandemins varaktighet och effekter som vi har något att mäta de massiva finans- och penningpolitiska åtgärder som aviserats mot. Vi har också de senaste veckorna sett att nyheterna om de historiskt stora finanspolitiska stödåtgärderna inte riktigt förmått lyfta finansmarknaderna. Allt fokus ligger fortfarande på smittan och det är där vi behöver se framgångar innan vi får se en mer varaktig stabilisering av aktiemarknaderna.

Med tanke på att flertalet länder i Europa nu haft kraftfulla åtgärder för att få ned smittspridningen på plats minst ett par veckor så bör sådana tecken börja dyka upp de kommande veckorna. Än så länge är dock signalerna otydliga.

Oro ser därför ut att förbli ett tema på börsen den närmaste tiden: oro för efterfrågan, oro för leveranskedjor och oro för bolagens finanser.

Vår utgångspunkt när det gäller aktier är dock att världen sannolikt kommer att se rätt likartad ut när dammet väl lägger sig och låsningarna på finansmarknaderna börjar släppa. Många av de aktier som gått bra de senaste åren kommer sannolikt därför att gå bra även på lite sikt.

Konjunkturen kommer att förbli det stora frågetecknet de närmaste kvartalen och det riskerar att hänga kvar en stund över exempelvis cykliska sektorer och tillverkare av dyrare konsumentvaror.

Utvecklingen för våra tio köpvärda aktier har varit lite blandad den senaste månaden. Bolag som Amazon, Activision Blizzard, AAK och Vonovia har klarat sig bättre än sina respektive börsindex medan framför allt Balder och Lifco tagit en hel del stryk.

Gemensamt för de båda sistnämnda bolagen är en stark, förvärvsdriven, tillväxt de senaste åren. Det kräver god tillgång till finansiering och båda bolagen har dragit nytta av den stora efterfrågan på företagsobligationer. Den marknaden har för tillfället helt havererat och det slår mot bolagen.

På sikt räknar vi dock med att låsningarna på finansmarknaden kommer att lösas upp och de långsiktiga utsikterna för båda bolagen är fortsatt ljusa.

Vi gör en förändring på listan och det är att plocka in Swedish Match och lyfta ut Balco. Det förstnämnda bolaget har urstarka kassaflöden, låg skuldsättning och en produkt som säljer oavsett konjunkturläge. Det finns dessutom en intressant tillväxtmöjlighet i den tobaksfria nikotin-produkten Zyn som nu börjar ge avtryck i resultaträkningen. Kursen har backat runt 15 procent från toppnivåerna för året och vi tycker aktien är ett bra val på både kort och lång sikt.

Vi gillar fortfarande Balco och aktien har klarat sig relativt bra i nedgången. Börshistoriken är dock kort och vi är lite osäkra på hur efterfrågan på balkongprojekt påverkas om vi går in i en sämre konjunktur.

Köpvärda listan för april består av följande bolag:

Amazon

De senaste årens stora detaljhandelsvinnare avslutade 2019 med ett starkt kvartal, inte minst drivet av molntjänsten AWS som är en lysande stjärna i bolaget. Tidigare investeringar på området börjar nu gå mot skördetid samtidigt som coronaviruset lär ha styrt över än mer handel till nätet.

(Sedan köprekommendation dec 2019 +9,1 %)

Activision Blizzard

Kortsiktigt en stay-at-home vinnare då spelandet ökar när folk tvingas tillbringa betydligt mer tid i hemmen. Även långsiktigt väntas bolaget gå en ljus framtid till mötes med starka varumärken i portföljen. 2019 blev tufft men det innevarande året har fått en bra start och de kommande åren väntas bjuda på stadigt stigande vinster.

(Sedan köprekommendation feb 2020 0.0%)

AAK

AAK producerar förädlade vegetabiliska specialfetter till kunder inom livsmedels-, konfektyr- och kosmetikabranschen. Verksamheten är konjunkturstabil men påverkas av priset på en rad råvaror, bland annat kakaosmör och mjölkfetter.

(Sedan köprekommendation nov 2019 -10,3%)

Microsoft

Microsoft är ett väldiversifierat mjukvaruföretag med ungefär tio avdelningar. Majoriteten utvecklas positivt. En viss negativ påverkan från coronaviruset kan man räkna med. Bland annat stängde bolaget alla sina butiker i mitten av mars. Samtidigt rapporteras en kraftig ökning av användandet av samarbetsverktyget Teams och av bolagets molntjänster.

(Sedan köprekommendation okt 2018 +40,0%)

Lifco

Förvärvsbolagen har rusat de senaste åren och 2019 var särskilt stark. Värderingen var hög och kursen har fallit tungt den senaste månaden. Bolaget är dock i grunden välskött, har en stark huvudägare i Carl Bennet och en tredjedel av resultaten genereras inom den konjunkturstabila dental-verksamheten.

(Sedan köprekommendation nov 2017 +19,6%)

Mastercard

Branschen har strukturell tillväxt och Mastercard jagar ikapp marknadsledaren Visa. Under de kommande åren väntas Mastercard ha en högre omsättningstillväxt än Visa. Den i utgångsläget lägre bruttomarginalen väntas öka stadigt fram till 2021. Kortbetalningar växer strukturellt och förväntas öka kraftigt under kommande år.

(Sedan köprekommendation feb 2019 +19,7%)

Fast. Balder

Tillväxtstjärnan nummer ett inom fastighetssektorn de senaste åren. Aktien har fallit kraftigt den senaste dryga månaden och den handlas nu med en rejäl rabatt mot substans. Oro för ökade vakanser inom hotell och kontor tynger utvecklingen samtidigt som obligationsmarknaden tillfälligtvis helt havererat.

60 procent av beståndet är bostäder vilket stabiliserar kassaflödena. Hotell utgör 8 procent och där finns ett problem. Kontor utgör 15 procent och där lär ändå merparten av kunderna klara av hyrorna. Sammantaget känns kursraset lite som en överreaktion.

(Sedan köprekommendation dec 2018 +35,1%)

Vonovia

Den tyska bostadsbjässen har numera Sverige som sin näst största marknad. Detta efter förvärv av både Victoria Park och Hembla samt storköp av fastigheter från Akelius. Substansvärdet per aktie uppgick vid årsskiftet till 54 euro vilket kan jämföras med nuvarande aktiekurs på cirka 44 euro. Aktien handlas således i skrivande stund med en rabatt mot substans på nästan 20 procent vilket är ovanligt för en bostadsaktör.

(Sedan köprekommendation sep 2019 -0,6%)

Cibus Nordic Real Estate

Cibus fokuserar på livsmedels- och dagligvarusektorn vilka är relativt okänsliga för konjunktursvängningar. Finland är huvudmarknad men helt nyligen köptes även sett stort bestånd av Coop-butiker i södra och mellersta Sverige.

Med stabila kunder följer också mer pålitliga kassaflöden och sannolikt därför också mer stabila substansvärden. Aktien har återhämtat sig något den senaste veckan men handlas fortfarande med rabatt mot substans.

(Sedan köprekommendation jul 2019 -10,9%)

Swedish Match

Snusbjässen står för starka kassaflöden, generösa utdelningar och återköp och en grundstabil efterfrågan. Snus, tuggtobak och cigarrer är kassakor medan tillväxthoppet står till de nya tobaksfria nikotinpåsarna Zyn som rullas ut i USA och på andra marknader i Europa. Prognoserna ser fortsatt lovande ut och försäljningen av Zyn börjar nu på allvar synas i siffrorna.

(Ny på listan i april)

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Mastercard Köp 252,88 -
Fast. Balder B Köp 339,40 -
Cibus Nordic Real Estate Köp 116,50 -
Köp 58,47 -
Microsoft Köp 160,23 -
Lifco B Köp 360,00 -
Vonovia SE Köp 43,78 -
AAK Köp 159,75 -
Amazon.com Köp 1 963,95 -
Köp 549,20 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -