Placeras elva köpvärda fonder i april

Köptips Mars har varit den tuffaste månad jag varit med om sedan Lehmankraschen. Men dramatiken, paniken och kollapsen på finansmarknaden skapar på sikt möjligheter. Placera väljer att göra ett fondval inför april.

Den senaste månadens coronaoro satte många nya bottenrekord. Oljan nådde den lägsta nivån på 17 år med ett oljepris på runt 23 dollar. Man glömmer snabbt, vid årsskiftet var priset 66 dollar fatet. Börserna stod länge emot coronaoron. Men när det väl tog fart var nedgången den snabbaste någonsin, och vissa dagar var det brutala utförsäljningar.

Och inte minst företagsobligationsmarknadens totala priskollaps både i Sverige och globalt har överraskat oss alla. Det resulterade i att flera företagsobligationsfonder stängde under några dagar, vilket är en unik händelse.

Runt en miljard människor globalt uppskattas sitta i hemma-karantän, vilket gör att många länders ekonomier nu går på sparlåga från att för några veckor sedan vara på 100 procent.

Reaktionen hos världens centralbanker har varit tydlig. Flera har gjort betydande räntesänkningar för att möte nedgången i den ekonomiska aktiviteten. Och inte minst har det startats nya kvantitativa lättnader med köp av både statspapper och företagsobligationer.

Även staterna sjösätter enorma ekonomiska program för att lindra konsekvenserna när arbetslösheten tar fart och osäkerheten om många företags överlevnad är stor.

Många frågor kring effekterna av coronavirusets spridning kvarstår och säkerheten är stor. När bromsas smittspridningen, när öppnar arbetsplatser upp igen? Hur djup blir världsekonomins nedgång? Hur stora nedjusteringar blir det för bolagens vinster? Det är frågor som tiden kommer att ge oss svar på.

Placeras strateg Pekka Kääntä, ser en risk för ytterligare bakslag för börsuppgången, men tycker att argumenten talar för aktier på sikt. Placera håller fast vid en aktieandel på 60 procent i vårt allokeringsförslag.

Jag passar på att genomföra ett fondbyte, efter att Placeras köpvärda fonder har haft en utmanande månad.

Alla fonder är på minus. Men blandfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv sticker ut med i princip en förändrad avkastning under månaden. Fonden har lyckats navigera väl bland fondens investeringsunivers som är väldigt flexibelt.

Det mest anmärkningsvärda under månaden är den totala härdsmältan på företagsobligationsmarknaden. Det var inte ett lokalt fenomen utan visade sig vara ett globalt problem. Men konsekvenserna blev tydliga när flera företagsobligationsfonder stängde för handel under några dagar när säljtrycket blev för massivt. Fondbolagen fick svårt att ge ett rättvist pris för fondernas innehav.

Nedgångarna i företagsobligationsfonderna är betydande, en eller två årsavkastningar försvann i härdsmältan på några dagar. Osannolikt mycket för fonder med så låg risknivå på pappret. Uppenbarligen har inte den faktiska risknivån i fonderna återspeglats i den teoretiska beräknade risken. Man får lära sig den hårda vägen att ”cash is king” om man vill ha en risk som är riktigt låg.

Nu har flera centralbanker som Federal Reserve, ECB och inte minst Riksbanken ryckt ut för att skapa balans på företagsobligationsmarknaden. Ett tydligt tecken att den är systemviktig och att marknaden inte fungerar. Sannolikt ett agerande som har gjort att marknaden stabiliserat sig och alla fonder har öppnats upp för handel igen.

Vi tar bort Spiltan Räntefond Sverige från listan och tar in en prisbelönt teknikfond.

Teknikbolagen har klarat av årets tvära nedgång förhållandevis bra. Mjukvarusidan, e-handel och de bolag som levererar tjänster för att jobba hemma är tydliga vinnare på kort sikt. På längre sikt kan hemmakarantänen göra att företag kommer att öka investeringar inom molntjänster och andra typer av mjukvarutjänster. Vi tror att vinsterna kommer att påverkas mindre och att bolagen kommer att klara coronakrisen förhållandevis bra.

Det norska fondbolaget DNB Fonder har sedan mitten av 2001 den framgångsrika DNB Teknologi. Fonden förvaltas av Anders Tanberg-Johansen, Sverre Bergland, Erling Thune och Erling Haugan Kise. De två förstnämnda har förvaltat fonden tillsammans sedan januari 2002.

Fonden investerar i stora bolag inom sektorerna teknologi, media och telekom. Investeringsprocessen är analysdriven och teambaserad. Målet är att främst investera i teknikorienterade bolag på global basis som marknaden underskattar och är felprissatta. Företagen bör ha en ökande vinsttillväxt och en övertygande och unik affärsmodell. Fondenz avkastning över tid imponerar och den har klått index med god marginal. Det senaste decenniet hörde avkastningen till det absoluta toppskiktet av aktiefonder.

Den fond som klarat av året bäst är INVF Asia Opportunities A. Fonden har imponerat i år och stigit knappt 9 procent, betydligt bättre än fondkategorin Asien ex Japan. Kinaexponeringen är stor, hela 64 procent. Frågan är om post-corona miljön blir som efter finanskrisen. De bästa börser har varit de amerikanska, trots att epicentrum av finanskrisen var i USA. Om det mönstret upprepar sig så är de kinesiska börserna de tippade vinnarna.

Placeras Europafondsval Fidelity European Dynamic Growth har lyckats relativt bra sedan årsskiftet. Nedgången för fonden landar på 11 procent vilket är betydligt bättre än kategorisnittet av liknande fonder.  Och betydligt bättre än breda europeiska aktieindex som är ner drygt 20 procent.

Placeralistans globalfondsval MS INVF Global Opportunity har samma förvaltare som MS INVF Asia Opportunities A. Fonden har en tydlig lutning mot snabbväxande tillväxtbolag med en unik affärsmodell och en tredjedel av fonden är investerad i teknikbolag. Årets tapp är bara 7 procent.

Placeras Sverigefondsval är Spiltan Sverige Stabil, som historiskt levererat en stabil avkastning oavsett marknadssentiment. Avkastningen i år är klart bättre än både index och fondkategorin Sverigefonder.

Listans mest defensiva aktiefond är PriorNilsson Realinvest. Fonden har ett tydligt fokus på nordiska realtillgångar och årets avkastning är väldigt snarlik Spiltan Sverige Stabil. En klart bättre avkastning än fondens kategorisnitt.

Förutom Aktieansvar Saxxum har listan två aktivt förvaltade blandfonder.

Sensor Sverige Select sticker ut med en nedgång på drygt 10 procent. Fonden har backat betydligt mindre än kategorisnittet för Blandfonder – SEK, aggressiv som backat närmare 16 procent.

Carnegie Strategifond som investerar i aktier med hög direktavkastning har haft det tuffare då flera av bolagets innehav straffats när de sänkt eller ställt in årets utdelning. Över tid har förvaltaren John Strömgren lyckats skapa en hög riskjusterad avkastning i fonden.

Swedbank Robur Östeuropa har haft en fortsatt tung månad, den andra på rad. Fondens tre största innehav är ryska energibolag. Fonden har backat mycket när oljepriset i veckan nådde den lägsta nivån på 17 år. Jag tycker det är för sent att sälja fonden nu, med tanke på att fonden kan stiga betydligt när det extremt låga oljepriset stabiliserats och riskviljan återkommer på finansmarknaden. Förra veckan intervjuade jag förvaltaren Elena Lovén om läget i fonden, läs gärna mer om hur hon agerar och tänker nu.

Nu till månadens sorgebarn, räntefonder med fokus på företagskrediter. Jag väljer att ha kvar IKC Avkastningsfond på listan över köpvärda fonder. Här kan det sannolikt vara så att vi nu säljer ut på botten om vi kastar in handduken nu. Enligt Swedbank visar historien att företagsobligationsfonder brukar återhämta sig snabbare än aktiefonder efter en krasch. Om historien upprepar sig är det nog snarare ett köpläge än säljläge.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

Tror du som Placera att aktier är bäst på sikt och börserna nått en ny botten kan du satsa på någon av våra sex fonder inom segmenten hög och högre risk. Tycker du att lagom är bäst bör du välja fonder bland våra tre blandfonsval. För den försiktige investeraren hänvisar jag till listans enda lågriskfond. Och vi har lärt oss: den som inte vill ha någon risk ska hålla en kassa av pengar.

HÖGST RISK

Spetsfond

Swedbank Robur Östeuropa: En Östeuropafond som förvaltas av stjärnförvaltaren Elena Lovén, som levererar en hög riskjusterad avkastning till fondkategorins lägsta risk.

MS INVF Asia Opportunities: Fokus är på kvalitetsbolag med en tydlig förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna.

DNB Teknologi: Fonden har en stark historik av att hitta vinnande bolag över hela världen inom TIME-sektorn – alltså telekom, information, media och entertainment (underhållning).   

HÖGRE RISK

Spetsfonder

PriorNilsson Realinvest: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i aktier.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden investerar i välskötta bolag med en bra balansräkning och god utdelningspotential. En stabilfond med relativt låg risk och en av fondkategorins högsta avkastningar.

Fidelity European Dynamic Growth Fund:  Fonden är aktivt förvaltas sedan november 2008 av Fabio Riccelli. Han har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som är bäst i klassen för de tre senaste åren såväl som på 5 år och inte minst i år. Risken i fonden mätt som standardavvikelse är i nivå med kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation.

Morgan Stanley Investment Fund Global Opportunity A. Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

MEDELRISK

Spetsfonder

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv:  Är en blandfond som skiljer sig på flera sätt. Den är global och inte begränsad till att leta investeringar i Sverige. Och investerar i flera tillgångsslag, så som råvaror, obligationer, valutor och aktier.

LÅG RISK

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

 

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

För aktieplaceringar hänvisar vi till tio köpvärda aktier i april.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på FacebookLinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Östeuropafond A Köp 28,96 -
MS INVF Asia Opportunity A Köp 458,92 -
Köp 1 830,20 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 3 012,39 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 709,60 -
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Köp 666,41 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 757,44 -
Sensor Sverige Select A Köp 252,11 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 240,08 -
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A Köp 159,92 -
IKC Avkastningsfond Köp 110,83 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -