Stabilt Ericsson mot en ljus framtid

Aktieanalys Ericsson har byggt en stark position inom 5G och väntas nu gå mot en period av kraftigt förbättrad lönsamhet. En stabil efterfrågan och en rejäl nettokassa lockar extra i dessa tider.

Ericsson har hittills klarat coronapandemin bra. Bolaget rapporterade i förra veckan utfallet i sitt första kvartal och det var klart bättre än väntat. Det justerade rörelseresultatet för perioden landade 24 procent högre än snittprognosen inför rapporten. Omsättningen missade marginellt förväntningarna och var i princip oförändrad jämfört med året innan.

En förbättrad bruttomarginal lade grunden till vinstökningen. Ökad andel mjukvara och en fördelaktig mix i försäljningen bidrog till att lyfta bruttomarginalen med nära två procentenheter till 40,4 procent.

Vd Börje Ekholm konstaterade i sitt vd-ord att coronapandemin än så länge haft mycket liten påverkan på Ericsson. Prognosen för det andra kvartalet är en fortsatt sekventiell tillväxt jämfört med det första kvartalet, dock lägre än det historiska snittet som ligger kring 11 procent.

Även prognoserna för helåret 2020 och de mer långsiktiga prognoserna till år 2022 lämnas oförändrade. Marknaden för radioaccessnät väntas växa med 4 procent helåret 2020 och Ericsson räknar med att tillväxten blir starkare under årets andra halva.

Det är bland annat kinesiska operatörer som väntas driva på marknadstillväxten under andra halvåret i år då de accellererar sin utbyggnad av 5G-nät. Även i Nordamerika väntas investeringarna öka under andra halvåret. Sammanslagningen av de båda operatörerna Sprint och T-mobile är nu klar och den har inneburit en period av lite mer avvaktan på marknaden.

Nordamerika är Ericssons största marknad och utvecklingen var stark redan i första kvartalet, med 11 procents tillväxt i försäljningen. Enligt bolaget var det 5G-investeringar som drev tillväxten.

Näst största region för Ericsson är Europa och Latinamerika och där backade omsättningen i första kvartalet med 7 procent, tyngt av Latinamerika. Affärsområdet Networks ökade dock sin omsättning även i Europa.

Ericsson har fullt fokus på att bygga en stark marknadsposition inom 5G och bolaget är berett att offra något av sin lönsamhet för att göra det. Tanken är att det gäller att få in en fot hos operatörerna redan från början för att därefter successivt kunna ta bättre betalt för tjänster och utrustning i takt med att volymerna ökar.

Strategin tycks fungera då Ericsson har vunnit en lång rad uppdrag inom 5G. Vid utgången av det första kvartalet hade bolaget 29 driftsatta nät och 86 kommersiella avtal med olika operatörer.

För tillfället innebär 5G-satsningen en strukturell press på bruttomarginalen. Löpande effektiviseringar motverkar den negativa resultateffekten men lönsamheten har haft en tendens att vara lite fladdrig mellan kvartalen.

Finansiell styrka har blivit en allt viktigare egenskap nu när coronapandamin kastar långa skuggor över världsekonomin. Många sektorer väntas få svårt med betalningarna och tillgången till billig finansiering väntas inte vara lika god framöver.

På den punkten är Ericsson välpositionerat med en nettokassa som vid utgången av det första kvartalet summerade till 38,4 miljarder kronor. Det var 11 procent mer än vid årsskiftet och även mer än för ett år sedan. Det fria kassaflödet i första kvartalet summerade till 2,3 miljarder kronor. Till skillnad från många andra bolag har Ericsson även valt att fullfölja sin föreslagna utdelning för 2019. Totalt 1,50 kronor delas ut i två omgångar (den första halvan är redan dragen) och ger i dagsläget en total direktavkastning på 1,8 procent.

Enligt S&P Global Market Intelligence räknar de analytiker som bevakar Ericsson i snitt med att bolaget innevarande år ökar omsättningen med 3,5 procent och det justerade rörelseresultatet med 12 procent. Vinst per aktie väntas landa på 4,17 kronor.

För 2021 är snittprognosen en tillväxt på drygt 4 procent och ett 18 procent högre justerat rörelseresultat. Vinst per aktie väntas öka drygt 30 procent till 5,51 kronor.

P/e-talen för 2020 och 2021 ligger för närvarande på 19,9 respektive 15,0. Justerat för nettokassan värderas rörelsen i Ericsson till 9,2 gånger 2021 års väntade rörelseresultat enligt S&P Global Market Intelligence.

Direktavkastningen de kommande åren väntas uppgå till 2,0 procent respektive 2,6 procent.

Ericsson-aktien har klarat sig betydligt bättre än börsindex i år. Aktien är för närvarande i princip oförändrad sedan årsskiftet medan OMXS30 är ned 13 procent.

De senaste årens kursutveckling har dock inte varit jätteimponerande för Ericssons del. Uppstarten av 5G-marknaden har som sagt hittills mest inneburit marginalpress och tunga investeringar. Dessutom har stora omstruktureringar genomförts. Det har tyngt resultaten och hållit tillbaka aktien.

Samtidigt har 5G-utvecklingen gått snabbare än vad många väntade sig för några år sedan. Kunderna har hoppat på tåget och det råder redan full aktivitet på området. Coronapandemin har lett till hård belastning på nätverken och lär inte ha försämrat utsikterna för de kommande åren. Många räknar med att en kvardröjande effekt av pandemin är att distansarbete och virtuella möten blir betydligt vanligare i framtiden.

Tillväxt och lönsamhet väntas också förbättras från andra halvåret i år och 2021 väntas bli starten på en skördetid för Ericsson då vinsterna lyfter rejält. Det är inte minst området Digital Services som väntas börja bidra till resultaten. Området har säkrat viktiga kontrakt på 5G-området som spås lyfta utvecklingen under nästa år.

Med en stabil marknad att vänta de kommande kvartalen, en stark position inom 5G och långsiktigt ljusa tillväxtutsikter, mycket starka finanser och kassaflöden samt en attraktiv värdering på nästa års estimat tycker vi Ericsson-aktien är ett bra köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Ericsson B Köp 82,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -