Placeras tolv köpvärda fonder i maj

Köptips Efter stora börsnedgångar i mars när coronaoron var som störst, har återhämtningen i april varit fenomenal. Placera passar på att bredda i fondvalen inför maj.

Den starka börsvändningen i april har överraskat mig. Från bottennivån den 23 mars är Stockholmsbörsen uppgång hela 25 procent.

Det är tydligt att riskaptiten ökat. Månadens fondflöden har varit fortsatt stora till teknikfonder och läkemedelsfonder. Investerarna har övergivit företagsobligationsfonder. Enligt den amerikanska investmentbanken BofA Securities har det stora intresset för tillväxtaktier inom främst teknik och läkemedel gjort att gapet till klassiska värdeaktier som banker och energibolag är det största någonsin.

Den senaste månaden har varit stark för Placeras köpvärda fonder. I skrivandet stund är alla tio fonder på plus. Ju mer risk investeraren har tagit, ju högre har belöningen blivit. Placeras globalfondsval som är den tillväxtbolagsorienterade fonden MS INVF Globala Opportunity är månadens raket med knappt 10 procents avkastning. Alla aktiefonder har en riktigt bra avkastning under april. PriorNilsson Realinvest som har lägst risk av aktiefonderna har även presterat sämst när investerarna jagat risk.

Så klart hittar vi även Placeras låg- och mellanriskfonder på plus. IKC Avkastningsfond har repat sig bra under månaden efter den stora nedgången i mars.

Placeras strateg Pekka Kääntä höjer ett varningens finger efter april månads starka börser och varnar för bakslag. Han sänker aktievikten från 60 till 50 procent.

Inför maj månad breddar jag Placeras lista och tar in den defensiva läkemedels- och hälsovårdsfonden Handelsbanken Hälsovård Tema.

Fjolårets avkastning för globalt hälsovårdsindex var sämre än globalt aktieindex. Men i år har pendeln svängt. Sektorn är på plus samtidigt som globalt aktieindex lyser rött.

Investerarna har köpt läkemedelsaktier som erbjuder både tillväxt och tydliga defensiva egenskaper. Och i coronakrisens fotspår har världens länder på kort sikt en enorm efterfrågan på medicinteknik, skydds- och diagnosutrustning. På längre sikt vill man se vaccin till Covid-19.

Handelsbanken Hälsovård Tema är aktivt förvaltad sedan 2007 av Astrid Samuelsson. Hon har lyckats riktigt bra historiskt att leverera en god riskjusterad avkastning.

Astrid Samuelsson

Fonden placerar som många av bankens aktivt förvaltade fonder efter långsiktiga teman. Ett tema är ett avgränsat område som förväntas ha högre avkastning än jämförelseindex över en längre period. De två viktigaste teman för fonden är digitalisering av hälsovårdssektorn och medicinska framsteg.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad portfölj på drygt 70 bolag. Fonden är koncentrerad och de tio största investeringarna utgör vanligtvis omkring 50 procent av fondförmögenheten. 

De fem största innehaven väger knappt 32 procent. Tyngst i fonden väger amerikanska United Health Group följt av schweiziska Roche.

Den globala spridningen är tydlig i fonden. Amerikanska bolag väger 60 procent följt av schweiziska bolag med 13 procent. De två största undersektorerna fonden investerat i är läkemedelsbolag på drygt 37 procent och bioteknikbolag med 26 procent.

Astrid Samuelsson har lyckats riktigt bra med förvaltningen. Fonden har stigit med 68 procent, jämfört med kategorisnittets 40 procent, de senaste tre åren – till en av de lägsta riskerna i Morningstars kategorisnitts för läkemedelsfonder.

Fonden har belönats med fem stjärnor av Morningstar. Vi tror att fonden har bra förutsättningar att gå bättre än kategorisnittet av liknande fonder.

För den som tror på en kortsiktig rekyl och vill ha lägre risk i sitt fondsparande hänvisar vi till fonderna med låg risk och medelriskfonder. Den som tror att börserna fortsätter norrut och vill ta mer risk hänvisar vi till våra övriga sju fonder inom segmenten hög och högre risk.

HÖGST RISK

Spetsfonder

Swedbank Robur Östeuropa: En Östeuropafond som förvaltas av stjärnförvaltaren Elena Lovén, som levererar en hög riskjusterad avkastning till fondkategorins lägsta risk.

MS INVF Asia Opportunities: Fokus är på kvalitetsbolag med en tydlig förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna.

DNB Teknologi: Fonden har en stark historik av att hitta vinnande bolag över hela världen inom TIME-sektorn – alltså telekom, information, media och entertainment (underhållning).   

HÖGRE RISK

Spetsfonder

PriorNilsson Realinvest: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i aktier.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden investerar i välskötta bolag med en bra balansräkning och god utdelningspotential. En stabil fond med relativt låg risk och en av fondkategorins högsta avkastningar.

Fidelity European Dynamic Growth Fund:  Fonden är aktivt förvaltad sedan november 2008 av Fabio Riccelli. Han har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som är bäst i klassen för de tre senaste åren såväl som på 5 år och inte minst i år. Risken i fonden mätt som standardavvikelse är i nivå med kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation.

MS INVF Global Opportunity A. Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

Handelsbanken Hälsovård Tema: Investeringsmandatet är brett och har en tematisk ansats. Fonden investerar i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de framtidsteman man tror på.

MEDELRISK

Spetsfonder

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv:  Är en blandfond som skiljer sig på flera sätt. Den är global och inte begränsad till att leta investeringar i Sverige. Och investerar i flera tillgångsslag, så som råvaror, obligationer, valutor och aktier.

LÅG RISK

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

 

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

 

Majutgåvan av Placeras Strategidokument

Risk för bakslag - läge för vaksamhet

Placeras tio köpvärda aktier i maj

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Östeuropafond A Köp 31,91 -
MS INVF Asia Opportunity A Köp 489,89 -
Köp 1 928,65 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 3 269,92 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 781,57 -
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Köp 723,25 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 845,92 -
Sensor Sverige Select A Köp 264,56 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 350,29 -
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A Köp 162,71 -
IKC Avkastningsfond Köp 113,20 -
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) Köp 286,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -