Byggaktien som föll för mycket

Aktieanalys Peab fortsätter att visa stabilitet även om första kvartalet bjöd på lägre resultat än väntat. Aktien står fortfarande kraftigt på minus för året och vi tycker den fallit för mycket.

Peab är det av börsens tre stora byggbolag som har störst exponering mot Sverige. I och med att vi i Sverige genomfört betydligt färre nedstängningar av samhället än man gjort på många andra håll i Europa och världen kan man tycka att det vore en positiv sak. På börsen har dock Peab-aktien straffats hårdare än NCC och Skanska sedan coronapandemin slog till.

I viss mån beror det sannolikt på att aktiemarknaden fortfarande ser större tillväxtmöjligheter i de båda problembarnen NCC och Skanska än i Peab som varit väldigt stabila de senaste åren. I osäkra tider är dock operativ stabilitet en positiv egenskap. Peabs första kvartal bjöd också på bara små förändringar jämfört med samma period i fjol.

Omsättningen var nästan på öret densamma men lönsamheten försämrades några tiondelar. Det första kvartalet är dock lågsäsong för byggsektorn och på tolvmånadersbasis var förändringen minimal jämfört med utfallet för helåret 2019.

Affärsområdena Bygg och Industri tappade något i lönsamhet men en negativa påverkan på resultatet kom också från ökade kostnader för konsulter som utvecklar nya digitala system.

Affärsområdet Anläggning noterade både förbättrat resultat och stärkt rörelsemarginal i första kvartalet, trots något lägre intäkter. Anläggningsmarknaden är den del av byggsektorn som brukar hålla ångan uppe bäst även i sämre tider. Infrastruktursatsningar är ett av de politiska verktygen för att dämpa en konjunktursvacka. Under återstoden av 2020 är det också området Anläggning som väntas ha bäst efterfrågan, enligt Peabs prognoser.

Under första kvartalet var det inte bara Anläggning som noterade en stigande orderingång. Området Bygg noterade en 17 procent högre orderingång än i fjol medan Anläggning ökade 12 procent.

Totalt rapporterade Peab en orderingång på 12,6 miljarder vilket var 7 procent högre än snittprognosen inför rapporten. Orderingången var även 8 procent högre än omsättningen i kvartalet vilket allt annat lika talar för stigande omsättning under kommande kvartal.

Orderboken vid utgången av det första kvartalet summerade till drygt 44 miljarder kronor vilket är cirka 80 procent av årsomsättningen.

Vid sidan om en oväntat stark orderingång var även kassaflödet i det första kvartalet en ljuspunkt i Peabs rapport. Före finansieringsaktiviteter uppgick det till knappt 1,6 miljarder kronor vilket var 3,5 miljarder mer än för ett år sedan. Nettoskuldsättningen sjönk med en dryg miljard till 4,2 miljarder kronor.

Starka finanser lär behövas under de kommande kvartalen då aktiviteten i ekonomin sjunker kraftigt. Ledtiderna i byggsektorn är dock långa och Peab och andra bolag har fortfarande en hel del projekt att jobba igenom.

Peab har de senaste åren aktivt jobbat med få in fler små och medelstora uppdrag i sin orderbok. Detta för att få ned risken efter att ha gått på några rejäla smällar i stora prestigeprojekt. 75 procent av bolagets orderbok för tillfället är uppdrag värda mindre än 500 Mkr. Små uppdrag går rimligtvis fortare att färdigställa så konjunktursvängningarna slår igenom snabbare.

Peabs vd Jesper Göransson konstaterar i rapporten att coronapandemin än så länge haft liten påverkan på bolagets verksamhet. Det beror delvis på att Peab, precis som övriga byggbolag, jobbar allt mer i egen regi med sina egna utvecklingsprojekt.

På lite sikt är dock effekterna svårbedömda och Peab tar höjd för tuffare tider bland annat genom att hålla inne med den föreslagna utdelningen för 2019. Under andra kvartalet kommer även åtgärder att genomföras för att sänka kostnaderna och förbereda för korttidspermiteringar och utbildningsinsatser för personal. Dessa åtgärder kommer att medföra ökade kostnader under 2020.

Sverige är Peabs överlägset viktigaste marknad och den står för drygt 80 procent av omsättningen. Utsikterna för det svenska byggandet under 2020 är mörkt vad gäller bostäder och kontor som båda väntas minska en hel del. Offentliga byggnader kan komma att hålla emot nedgången liksom anläggningsmarknaden som väntas gå rätt bra.

Prognoserna är väldigt osäkra men 2021 väntas i dagsläget ha en likartad utveckling.

De analytiker som bevakar Peab räknar enligt databasen Factset med att bolaget kommer att ta sig igenom de närmaste åren utan större vinsttapp. De långa ledtiderna gör att förväntningen är att lönsamhet och rörelseresultat hamnar lägre 2021 än 2020.

Snittprognosen för resultat per aktie i år ligger på 6,86 kronor, ned från 7,09 kronor i fjol. För 2021 ligger snittprognosen på 6,90 och året därpå på 7,64 kronor. P/e-talen för 2020 och 2021 ligger med de prognoserna på 10,3 för båda åren.

Utdelningen för 2019 har som sagt slopats men analytikerna räknar med att utdelningen för 2020 landar på 3,75 kronor per aktie och på 4,50 kronor för 2021. De estimaten ger direktavkastningar på 5,3 procent respektive 6,4 procent i dagsläget.

Det är inte bara utdelningen för 2019 som dragits tillbaka i Peab. Bolaget har även valt att skjuta avknoppningen av fastighetsbolaget Annehem Fastigheter på framtiden. Bildandet av bolaget fortsätter dock och när marknaderna lugnat ned sig något kommer utdelningen av Annehem till aktieägarna att ske.

Peabs första kvartal bjöd på lite blandade besked. Bolaget är dock fortsatt väldigt stabilt och orderboken är relativt välfylld inför de kommande kvartalen. Kassaflödet var också glädjande starkt. Den stora exponeringen mot Sverige bör under 2020 vara en positiv faktor givet att vi trots allt förväntas ha lite bättre snurr i ekonomin än många andra länder ute i Europa.

I byggsektorn tycker vi fortsatt att Peab är ett bra val. Den förestående utdelningen av Annehem Fastigheter bör bidra till att hålla uppe intresset för aktien och vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Peab B Köp 71,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -