Välfylld orderbok, starka kassaflöden

Aktieanalys Instalco höll god fart under första kvartalet och orderboken fortsätter att fyllas på. Förutsättningarna för nya förvärv ser goda ut och vi gillar aktien.

Installationsföretag Instalco lugnade aktiemarknaden med sin rapport för det första kvartalet som presenterades för någon vecka sedan. Kursen har sedan rapporten den 7 maj stigit 17 procent på en i övrigt rätt ljummen Stockholmsbörs.

Instalco är en verklig förvärvskanon och med totalt sett 19 förvärv under fjolåret och ytterligare tre under de första tre månaderna i år lyfte omsättningen med nära 40 procent i kvartalet. På sista raden ökade vinsten per aktie med 20 procent.

Underliggande ökade omsättningen med drygt 11 procent. Vd Per Sjöstrand konstaterar i rapporten att corona-krisen inte slagit särskilt hårt mot bygg- och installationsbranschen ännu. Bolagets arbetsplatser har kunnat hålla öppet och leveranser av material har fungerat som vanligt.

Han konstaterar dock att även Instalco med största sannolikhet kommer att märka av effekter framöver, även om man inte gjort det ännu. Den underliggande orderingången i första kvartalet visade på en ökning på 3 procent. Stabilt, men inte samma goda tillväxt som i omsättningen. Inklusive förvärv ökade orderingången med 18 procent.

Enligt Per Sjöstrand har en något dämpad efterfrågan märkts inom vissa serviceuppdrag där kunderna inte vill ha främmande personal på sina arbetsplatser. Även vissa rot-uppdrag, som exempelvis stambyten där hyresgästerna bor kvar, har minskat.

Service är ett område som Instalco vill växa mer inom. Service och underhåll svarar idag för 22 procent av omsättningen och det är intäkter som normalt sett är mindre känsliga för konjunktursvängningar.

El och VS (vatten och avlopp) är de två stora installationsområden som Instalco jobbar med. Dessa båda står för drygt 80 procent av omsättningen och ventilation för ytterligare knappt 15 procent. Geografiskt svarar den svenska marknaden för 75 procent av omsättningen och resterande 25 procent är övriga Norden.

Överlag är marknadsläget fortsatt bra och Instalco har även efter det första kvartalet vunnit en handfull större uppdrag. Inte minst kommer Instalcos största uppdrag någonsin att till största delen bokas under det andra kvartalet. Det är en order värd totalt 700 Mkr där sex Instalco-bolag kommer att delta i renovering och utbyggnad av sjukhusen i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping under 2020-2026.

Den typen av samarbeten mellan dotterbolagen inom koncernen är en av Instalcos framgångsfaktorer. Det ger en extra utväxling på det höga förvärvstempot där dotterbolagens tillväxt kan accelerera när de ingår i en större koncern. Att de förvärvade bolagen tillåts behålla en hög grad av självständighet ökar intresset bland potentiella säljare och pipeline av kandidater är lång enligt bolaget.

Instalco är redan från början skapat för att växa via förvärv. Koncernen grundades 2014 genom förvärv av fem installationsbolag. Med god medvind från en starkt växande byggmarknad har tillväxten sedan dess varit stark. Fjolåret slutade som sagt med hela 19 förvärv som tillförde 1,5 miljarder kronor i omsättning.

Målet är annars att växa med mer än 10 procent om året vilket bolaget översatt till en inofficiell målsättning om 600-800 Mkr i årlig förvärvad omsättning. Efter det första kvartalets utgång har ytterligare tre förvärv meddelats så totalt är Instalco uppe i sex förvärv hittills i år. Den förvärvade årsomsättningen uppgår till cirka 360 Mkr.

Många förvärv innebär en stor goodwillpost. I Instalco utgörs drygt halva tillgångssidan i balansräkningen av goodwill. Den skrivs bara ned om det anses motiverat och tynger därför inte resultaten särskilt mycket. Skulle konjunkturläget bli sämre kan det dock innebära en press på de rapporterade resultaten. Det påverkar dock inte kassaflödena.

Viktigare är att Instalco klarar av att hantera sina finansiella skulder. Vid utgången av det första kvartalet hade bolaget räntebärande skulder på 850 Mkr vilket motsvarade 1,3 gånger det rullande rörelseresultatet före av- och nedskrivningar. Det är ingen oroväckande nivå så länge resultaten håller sig hyggligt uppe.

Styrelsen i bolaget tycks inte oroa sig allt för mycket över den finansiella situationen då Instalco som ett av relativt få bolag valde att fullfölja utdelningsförslaget för 2019. 2,30 kronor delades ut i början av maj.

De analytiker som bevakar Instalco räknar enligt databasen Factset med att bolaget i år ökar omsättningen med 20 procent och vinst per aktie med 13 procent. Snittprognosen för 2021 är en omsättningstillväxt på 6 procent och i princip oförändrad vinst per aktie.

P/e-talen för de båda närmaste åren ligger för tillfället på cirka 17. Direktavkastningen i Instalco-aktien väntas uppgå till 1,7 procent respektive 1,8 procent de närmaste åren.

Kursuppgången som följt på den senaste rapporten gör att Instalco-aktien för tillfället står något på plus för året. Estimaten har hittills inte justerats ned enormt mycket vilket ju också rimmar med bolagets egen upplevelse om att projekt och efterfrågan i stort sett löper på som tidigare. Värderingen ligger klart högre än sist vi kikade på Instalco men den är i linje med konkurrenter som Bravida. Om Instalco kan upprätthålla sin aktiva förvärvsstrategi även under 2020 så kommer också estimaten att successivt höjas och p/e-talen att, allt annat lika, sjunka.

Nyproduktion av bostäder och möjligen även kontor väntas minska framöver men det kompenseras delvis av att renoveringar då istället ökar. Offentlig efterfrågan väntas klara sig bra. För Instalco utgör nyproduktion av bostäder och kontor cirka 30 procent av omsättningen.

Vid utgången av det första kvartalet hade Bravida en orderstock på 5,2 miljarder kronor vilket är 85 procent av en årsomsättning. Installationer upphandlas tidigt i byggprojekten men genomförs sent, vilket innebär att Instalco har lång framförhållning att justera sina kostnader till rådande aktivitetsnivå. Det ger goda möjligheter att försvara marginalerna.

Även om osäkerheten fortfarande är stor inför återstoden av 2020 så har Instalco ett bra utgångsläge med en välfylld orderbok och starka kassaflöden. På några kvartals sikt ser vi goda möjligheter för bolaget att fortsätta sin förvärvsdrivna tillväxt och vi behåller vår köprekommendation på aktien.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Instalco Köp 140,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -