Placeras tolv köpvärda fonder i juni

Köptips Maj slutade med en tydlig börsuppgång och det var andra månaden i rad med stigande börser. Inför juni passar Placera på att genomföra ett opportunistiskt fondbyte.

Trots den starka börsuppgången de senaste två månaderna tvivlar de globala investerarna på uppgången. Det är tydligt att optimismen är större nu än i mars, men en majoritet av investerarna är fortfarande negativa till uppgången. Det visar den senaste månadens investerarenkät från BofA Securities.

Men det finns ljuspunkter. Kassorna hos fondförvaltarna är välfyllda – pengar som på sikt ska investeras i aktier. Samtidigt är kapitalet som står vid sidlinjen det största på många år, även delar av det kapitalet kommer på sikt att leta sig till aktiemarknaden när ränteplaceringar i princip inte ger någon avkastning.

Statistik är underbart, du väljer själv hur du vill tolka det. Och den bästa signalen tycker jag är att en dominerande majoritet av investerarkollektivet tror på en U-formad eller W-formad återhämtning. Det innebär att en ganska svag återhämtning ligger i korten, trots aktieuppgången. 

Inför juni månad gör jag ett fondbyte. Jag väljer att ta hem vinsten i Placeras Asienfondsval MS INVF Asia Opportunities A. Fonden har med sin stora kinaexponering och bra bolagsval klarat av året med en plusavkastning, vilket är imponerande. De kinesiska börserna hör till årets bästa. Kina ligger först i coronacykeln och nu börjar det bli oroligt i Hongkong, faktorer som gör att jag väljer att byta region från Asien.

Jag gör ett fondval som är mer av bottenfiskekaraktär och tar in en Latinamerikafond. Samtidigt som de kinesiska börserna är vinnare i år så har de latinamerikanska börserna haft det betydligt kämpigare med stora nedgångar. De hör till årets absoluta förlorare och mest sålda börserna.

Placera tycker det finns flera faktorer som talar för Latinamerika på sikt. Inte minst starkare olje- och råvarupriser i kombination av en svagare dollar. Och regionen är enligt den amerikanska investment banken BofA Securities översåld, då många globala investerare tagit det säkra före det osäkra och sålt sina tillgångar.

Nordea har lagt ut förvaltningen av fonden Nordea 1 Latin American Equity Fund BP SEK till en extern förvaltare. Den sköts av den brasilianska kapitalförvaltaren Itaú Asset Management som är specialist på Latinamerikainvesteringar. Fonden är aktivt förvaltad sedan december 2010 av Scott Piper. Han har närmare 20 års erfarenhet av Latinamerika-investeringar och har sin bas i New York. Till sin hjälp har han ett team på tio lokala analytiker. De är stationerade i Sao Paulo och i Chiles huvudstad Santiago de Chile. Egen aktieanalys är en viktig pusselbit i investeringsprocessen.

Scott Piper

Investeringsprocessen bygger på fundamental analys och möten med bolagsledningarna. Fokus är att hitta bolag med en bra underliggande vinsttillväxt och starkt kassaflöde. En viktig faktor är att bolaget har en rimlig värdering av vinsttillväxten. Man föredrar att investera i bolag med en tydligt strukturell tillväxt. Det hela mynnar ut i en koncentrerad portfölj på runt 90 bolag. Fonden är koncentrerad och de tio största investeringarna utgör vanligtvis omkring 30 procent av fondförmögenheten. 

De fem största innehaven väger drygt 20 procent. Tyngst i fonden väger brasilienaska finanskoncernen Itaú följt av mexikanska telekomoperatören America Movil. Brasilianska bolag väger 70 procent följt av mexikanska bolag med 20 procent. De två största sektorerna i fonden investerat i finansbolag på 27 procent och råvarubolag med 15 procent.

Fonden har belönats med fem stjärnor av Morningstar. Vi tror att fonden har bra förutsättningar att gå bättre än kategorisnittet av liknande fonder.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

För den som tror på en kortsiktig rekyl och vill ha lägre risk i sitt fondsparande hänvisar vi till fonderna med låg risk och medelriskfonder. Den som tror att börserna fortsätter upp och vill ta mer risk hänvisar vi till våra övriga sex fonder inom segmenten hög och högre risk.

HÖGST RISK

Spetsfond

Swedbank Robur Östeuropa: En Östeuropafond som förvaltas av stjärnförvaltaren Elena Lovén, som levererar en hög riskjusterad avkastning till fondkategorins lägsta risk.

Nordea 1 Latin American Equity Fund BP SEK: Fonden investerar i kvalitetsbolag med en tydlig förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar efter bolag med starkt kassaflöde inom tillväxtområden och som drar fördel av strukturell tillväxt.

DNB Teknologi: Fonden har en stark historik av att hitta vinnande bolag över hela världen inom TIME-sektorn – alltså telekom, information, media och entertainment (underhållning).   

HÖGRE RISK

Spetsfonder

PriorNilsson Realinvest: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i aktier.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden investerar i välskötta bolag med en bra balansräkning och god utdelningspotential. En stabilfond med relativt låg risk och en av fondkategorins högsta avkastningar.

Fidelity European Dynamic Growth Fund:  Fonden är aktivt förvaltas sedan november 2008 av Fabio Riccelli. Han har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som är bäst i klassen för de tre senaste åren såväl som på 5 år och inte minst i år. Risken i fonden mätt som standardavvikelse är i nivå med kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation.

MS INVF Global Opportunity A. Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

Handelsbanken Hälsovård Tema: Investeringsmandatet är brett och har en tematisk ansats. Fonden investerar i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de framtidsteman man tror på.

MEDELRISK

Spetsfonder

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är en blandfond som skiljer sig på flera sätt. Den är global och inte begränsad till att leta investeringar i Sverige. Och investerar i flera tillgångsslag, så som råvaror, obligationer, valutor och aktier.

LÅG RISK

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

För aktieplaceringar hänvisar vi till Placeras tio köpvärda aktier i juni.

Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Östeuropafond A Köp 32,53 -
Nordea 1 - Latin American Equity BP SEK Köp 93,88 -
Köp 2 021,02 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 3 316,22 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 846,64 -
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Köp 728,74 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 873,36 -
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) Köp 288,19 -
Sensor Sverige Select A Köp 275,45 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 400,57 -
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A Köp 157,65 -
IKC Avkastningsfond Köp 115,66 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -