Stark börs – men det saknas inte hot

Vår marknadssyn Börsrevanschen har fortsatt under maj och konjunkturoptimismen spirar när länder världen över återöppnar sina ekonomier. Det saknas samtidigt inte hot mot börsen och vi har fortfarande en tung resa kvar mot någon sorts normalläge.

Efter en ganska stökig inledning på maj tog den svenska, och de internationella, börserna ordentlig fart från mitten av månaden. Den svenska börsen landade på en majuppgång med 5,2 procent och det var andra månaden i rad med ett imponerande börsfacit. Den sammantagna nedgången under 2020 stannar numera vid bara lite drygt 5 procent och med den noteringen befinner sig den svenska börsen hack i häl på börsledande USA.

”Bara” är en bra sammanfattning på börsnedgången, eftersom det är svårt att inte imponeras över hur motståndskraftigt börsutvecklingen varit under corona och de tuffa karantänsåtgärderna.

En stor del av den motståndskraften kan förstås förklaras av de massiva stimulanspaket som rullats ut över världen och av allt att döma är ännu mer på väg. Det senaste utspelet kommer från EU-kommissionen som vill lansera en stödfond på 750 miljarder euro för att stötta krisdrabbade ekonomier, och ge tillväxten en boost nu när konjunkturindikatorerna så smått börjar växla upp.

Visserligen finns det bland en del medlemsländer, däribland Sverige, stor tveksamhet kring hur stödfonden är konstruerad och hårda förhandlingar är att vänta men det troliga scenariot är ändå att regeringsledarna slutligen kommer överens på det EU-toppmöte som ska hållas den 18 – 19 juni.

Även ECB står redo att utöka sina stimulanser och redan på torsdag kan ett sådant beslut komma att fattas. Den stora frågan är i sin tur hur den amerikanska administrationen kommer att agera men med en arbetslöshet som snart kryper över 20 procent är det i princip oundvikligt med nya finanspolitiska satsningar, även om det kanske inte blir de 3 000 miljarder dollar (motsvarande 20 procent av BNP) som Demokraterna yrkat på.

I Japan har det redan levererats nya stödåtgärder och Kina väntas också behöva agera, inte minst nu när konflikten med USA är på väg att trappas upp.

Så stimulanståget kommer av allt att döma fortsätta att rulla på och stödja en positiv börsutveckling, eller i alla fall agera en väldigt tjock krockkudde.

Det som framför allt drivit börsen under maj är ändå att länder släpper på hårda restriktioner och öppnar upp sina ekonomier. Även om det inte är en helt lätt process, och risken för bakslag kring smittspridningen är stor, så spär det givetvis på förhoppningarna om en snabb konjunkturvändning.  De konjunkturindikatorer som rullats ut för maj stödjer delvis konjunkturoptimismen även om det förstås är långt kvar till någon sorts normalläge.

Så fortsatta stimulanser, nollräntor, öppnandet av ekonomier, stigande konjunkturoptimism och, som lite extra grädde på moset, en allt mer spirande vaccin-optimism talar för att börsuppgången mycket väl skulle kunna fortsätta under inledning av sommaren. Momentum på börsen talar också i den riktningen.

Samtidigt så saknas det givetvis inte frågetecken kring den framtida börsutvecklingen. Långt ifrån alla är övertygade börsoptimister och förvånande många placerare befinner sig fortfarande på sidlinjen.

Ett stort frågetecken är hur snabb och kraftfull konjunkturvändningen kan bli och hur mycket skada den globala ekonomin egentligen hunnit ta. För även om konjunkturindikatorerna vänt upp under maj så handlar det fortfarande om grymt svaga siffror, framför allt vad avser utfallen. Att framtidsförväntningarna i sin tur pekar uppåt är inte särskilt förvånande sett utifrån det extremt svaga utgångsläget.

Vi på Placera är faktiskt oroliga för att konjunkturoptimismen trots allt är något överdriven. Visserligen är det närmast givet att olika typer av indikatorer kommer att växla upp under kommande månader, men det lär ta tid att få upp ångan i den globala ekonomin och årets andra kvartal lär bli synnerligen svagt.

Det kanske tydligaste exemplet på det är att USA förlorat runt 40 miljoner arbetstillfällen under Corona-krisen och det kommer att ta tid och kraft att återfå någon form av balans på arbetsmarknaden.

Sannolikt kommer vi att få se imponerande sysselsättningsuppgångar nu när ekonomierna öppnas upp igen, men många arbetstillfällen är ändå förlorade. Dessutom är det svårbedömt hur företagens investeringsvilja påverkats, i alla fall i närtid. Risken för att det dyker upp större kreditförluster i finanssektorn får också sägas vara överhängande, även om centralbankerna gör sitt yttersta för att undvika detta. Konsumentbeteendet kan också ha ändrats i corona-krisens spår.

Vi vet helt enkelt inte hur ”normalt” ekonomierna kommer att bete sig på andra sidan corona.

På börsen är visserligen blicken nu framför allt riktad mot 2021, men först ska några tunga kvartal passeras. En intressant reflektion i sammanhanget är att det framåtblickande PE-talet för den genomlysta amerikanska börsen (S&P500) nu klivit en bit över 20 och landar på 21,50 i maj. Vi får backa bandet ända till januari 2001 för att hitta ett högre PE-tal. Så värderingen får anses vara ansträngd sett till de företagsvinster som väntas de närmaste kvartalen.

Å andra sidan kan börsoptimisten hävda att nollräntor under överskådlig tid faktiskt motiverar ännu högre värdering av aktier. Och som vanligt får tilläggas att det egentligen saknas riktigt vettiga placeringsalternativ till aktier för den som hoppas på rimlig avkastning på satsat kapital.

Att börsrevanschen gått så oerhört snabbt kan väl också motivera en viss försiktighet. De som var tidigt in på börsresan uppåt lockas nog att låsa in en del av sina vinster när sommaren nalkas och många placerare ska gå in för halvtidsvila.

För svenskt vidkommande tillkommer dessutom en kronförstärkning som gått oerhört snabbt och på sikt kan ställa till problem för exportföretagen. Annars är det ju, i alla fall globalt sett, positivt att den tidigare så starka dollartrenden nu vänts.

Andra hot mot börsen är bland annat hur kravallerna i USA kommer att påverka deras återhämtning, risken för bakslag vad gäller smittspridningen och en eskalerande handelskonflikt mellan USA och Kina.

Så det är inte helt lätt att välja sitt risktagande inför sommaren. Vi på Placeras väljer den lite fega mellanmjölkslinjen och håller kvar en aktieandel på 50 procent i vårt allokeringsförslag för juni. På längre sikt är vi visserligen övertygade om att aktier är det bästa placeringsalternativet men efter en snabb börsresa uppåt, och ganska många potentiella hot mot börsen på kort sikt, tror vi att en något mer försiktig linje kan vara på sin plats.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -