Värderingen lockar i Zebra Technologies

Aktieanalys Amerikanska Zebra Technologies rider på den starka vågen för logistik och automatisering. 2020 blir tufft men historiken är stark och utsikterna ljusa.

Amerikanska Zebra Technologies, med svensken Anders Gustafsson i vd-stolen sedan snart 13 år tillbaka, är global marknadsledare inom system för identifiering och automatisk datainsamling.

Anders Gustafsson

Konkret handlar det om scanners, mobila datorer och skrivare, rfid-enheter och mjukvara för att samla in information om varor, lagernivåer, positioner och logistikflöden. Dagligvaru- och e-handeln, transport och logistiksektorn samt tillverkningsindustrin är de stora kundområdena men snabb tillväxt sker även inom sjukvårdssektorn.

De växande och allt snabbare och komplexa logistikflödena i kombination med digitalisering och ökad automatisering inom alla delar av näringslivet är de starkaste tillväxtdrivarna för Zebra Technologies.

Bolaget tog i slutet av förra året hem sin största order någonsin då US Postal Service beställde 300 000 av Zebras mobila datorer för att understödja hanteringen av snabbt ökande paketleveranser.

Den organiska tillväxten har de senaste fem åren snittat på dryga 6 procent och de ökade volymerna har förbättrat lönsamheten kraftigt. Vinsttillväxten de senaste tre åren har i snitt varit 37 procent om året. Det har drivit på aktiekursen som stigit 220 procent sedan början av 2017. Börsvärdet är idag knappt 15 miljarder dollar, cirka 135 miljarder kronor.

Av omsättningen svarar detaljhandeln för cirka 40 procent (merparten inom dagligvaru- och e-handel). Tillverkningsindustrin står för cirka 25 procent och transport/logistiksektorn för cirka 20 procent. Resterande 15 procent är sjukvård och övriga områden.

Geografiskt genereras hälften av omsättningen i USA, cirka en tredjedel i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) och resten huvudsakligen i Asien.

De senaste åren har överlag varit starka för Zebra Technologies men ett stort problem har varit handelskriget mellan USA och Kina och de tullar som drabbat import till USA. Merparten av bolagets tillverkning har nämligen skett i Kina och man jobbar nu för fullt med att flytta tillverkning till andra delar av Asien och delvis till Mexiko. Det har inneburit extrakostnader och förseningar.

Coronapandemin har också drabbat Zebra Technologies. Framför allt har kvarvarande tillverkning i Kina störts vilket bland annat försenat leveranserna till US Postal Service. Det har även påverkat efterfrågan inom transportsektorn och delar av detaljhandeln. Nyförsäljning har även försvårats då det inte gått att genomföra demonstrationer av produkterna.

Det första kvartalet slutade med -1 procents organisk tillväxt och försämrad lönsamhet. Bolaget levererade också bistra besked om resten av året. Det andra kvartalet väntas bjuda på 11-17 procent lägre omsättning och sjunkande lönsamhet. Den tidigare helårsprognosen slopades också och nu säger sig Zebra Technologies räkna med lägre omsättning och rörelsemarginal (ebitda) än 2019.

Vd Anders Gustafsson konstaterade i rapporten för det första kvartalet att även om man har en välfylld orderbok så väntas en svag global konjunktur innebära dämpad efterfrågan. Han konstaterade samtidigt att Zebra Technologies har en stark finansiell position och kommer att klara svackan bra.

Nettoskulden vid utgången av det första kvartalet motsvarade 1,5 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda. Bolaget har tillgång till en kreditfacilitet på totalt 1 miljard dollar med löptid fram till 2024.

De analytiker som bevakar Zebra Technologies räknar enligt S&P Global Market Intelligence med att omsättningen i år sjunker 10 procent och att rörelsemarginalen backar två procentenheter. Vinsten per aktie spås sjunka 18 procent 

Zebra Technologies lämnar ingen utdelning men köper löpande tillbaka aktier. I första kvartalet köptes egna aktier för 200 miljoner dollar. Ytterligare återköp för 750 miljoner dollar återstår i det program som beslutades för ett år sedan.

Värderingen är rätt blygsam för att vara ett amerikanskt teknikbolag. P/e-talet på 2021 års estimat ligger i dagsläget på 23,8 och justerar vi för skuldsättning värderas rörelsen till 15,8 gånger rörelseresultatet samma år, ev/ebit.

  2019 2020 2021 2022
 
Omsättning, mln USD 4 485 4 051 4 605 4 891
Rörelseresultat, mln USD 898 740 930 1 025
Rörelsemarginal, % 20 18,3 20,2 21
Vinst/aktie, USD 9,97 8,22 11,2 12,6
         
Källa: S&P Global Market Intelligence        

 

De närmaste kvartalen blir sannolikt tuffa men förväntningarna är också lågt ställda i aktiemarknaden, åtminstone officiellt. På lite längre sikt ser utsikterna fortsatt spännande ut för Zebra Technologies. Bolaget är världsledare inom teknikområden med strukturell medvind. De stadigt ökande och mer krävande logistikflödena är den största vinstdrivaren idag men det finns också stora tillväxtmöjligheter utanför dagens områden. Automatisering, digitalisering och positionering påverkar allt fler områden i samhället.

Zebra-aktien har haft en stabilt uppåtgående trend de senaste åren och har som sagt stigit över 200 procent sedan början av 2017. Utvecklingen under 2020 har föga förvånande varit svajig men efter ett ras under februari/mars har aktien nu åter letat sig upp på plus för året.

Återhämtningen väntas vara v-formad och för 2021 är prognosen en tillväxt på översta raden på 14 procent, en högre lönsamhet än 2019 och en vinsttillväxt på 36 procent. Året därpå är snittprognosen 12 procents högre resultat.

Som exempel har Zebra Technologies ett avtal med den amerikanska fotbollsligan NFL där lagen använder bolagets rfid-teknik för att få överblick över spelarnas och bollens rörelser på plan. Avtalet förnyades i fjol så tekniken fungerar uppenbarligen bra.

Totalt bedömer Zebra att bolaget idag bearbetar en totalmarknad på 10 miljarder dollar. Utöver denna finns enligt bolaget möjligheter att expandera till nya områden med dryga 15 miljarder dollar i marknadsvärde. Dessa nya marknader har också en snabbare underliggande tillväxt.

Bolaget framstår som välskött och brukar placera sig högt i rankingar över populära arbetsgivare i USA.

Sammantaget tycker vi Zebra Technologies är en intressant aktie med stark historik och spännande tillväxtutsikter om vi blickar bortom 2020. Vinsttillväxten har varit stark de senaste åren om än kanske inte lika explosiv som för vissa av mjukvarubolagen. Värderingen är å andra sidan inte lika ansträngd. Vi tycker aktien är köpvärd.

2019

2020

2021

2022

Omsättning, mln usd

4 485

4 051

4 605

4 891

Rörelseres, mln usd

898

740

930

1 025

Rörelsemarg, %

20,0

18,3

20,2

21,0

Vinst/aktie, usd

9,97

8,22

11,20

12,60

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Zebra Technologies A Köp 267,08 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -