Garo: Ett köp för den långsiktige

Aktieanalys Garos aktie är högt värderad men bolaget har också skaffat sig en stark position inom ett område med långsiktigt ljusa utsikter. Vi tycker därför den är värd en chans.

Garo-aktien har letat sig tillbaka över nollstrecket för året. Kursen föll tungt under februari/mars men har sedan dess återhämtat sig bra. Rapporten för det första kvartalet var något sämre än väntat men i den allmänna haussen på börsen de senaste månaderna har även det förlåtits.

Garo utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden. Bolaget grundades 1939 och hette från början Gårö Elektriska. Namnet har internationaliserats men huvudkontoret ligger fortfarande i Gnosjö.

En stark position inom motorvärmare ledde bolaget in på marknaden för laddare för elfordon. 2008 lanserades den första egna laddaren. Idag är Garo en av de största aktörerna på området i Sverige och har stora ambitioner att växa vidare även på andra marknader.

Bolaget har sedan tidigare europeiska avtal med Eon och Vattenfall och tecknade i februari i år ett ramavtal med en icke namngiven global aktör inom fordonsindustrin för leverans av laddinfrastruktur i Europa.

Försäljningen av laddare växer i takt med att försäljningen av hybrider och elfordon ökar. Bolaget erbjuder laddare för såväl hemmabruk som olika typer av offentliga miljöer. Laddarna ligger i affärsområdet E-mobility som ökade omsättningen med 43 procent i fjol.

Det första kvartalet i år inleddes trögt för E-mobility men i mars månad enskilt ökade försäljningen med 46 procent i Sverige. Även april och maj har varit starka enligt Garo. I Norge har Garo haft oväntat svårt att få fart på försäljningen av laddare och den trenden fortsatte dessvärre även i årets första kvartal.

Trots stark tillväxt en längre tid svarar E-mobility fortfarande för bara 23 procent av omsättningen inom Garo. Installationsprodukter utgjorde 47 procent av omsättningen i årets första kvartal. Garo tillverkar 3 500 olika produkter inom elinstallation och är en helhetsleverantör på området. Komponenterna och systemen används även i de övriga affärsområdena.

Affärsområdet Projekt stod för 23 procent av omsättningen och Tillfällig el för 7 procent. Det förra området är kundanpassade lösningar för exempelvis elcentraler, kabelskåp eller ställverk. Tillfällig el är produkter för byggarbetsplatser.

Vid sidan om E-mobility är således beroendet av byggmarknaden stor för Garo. Utsikterna för de nordiska byggmarknaderna är relativt svaga de närmaste åren, framför allt tyngt av minskat bostadsbyggande. Offentliga lokaler väntas stå emot bättre och renoveringsmarknaden balanserar som regel upp en del av tappet inom nybyggnation.

Områdena Installation och Projekt rapporterade ökad försäljning i Sverige i första kvartalet medan den norska marknaden var svagare, främst till följd av restriktioner för att bekämpa coronapandemin. Totalt rapporterade Garo i princip oförändrad omsättning i det första kvartalet. Lönsamheten försämrades dock kraftigt och på sista raden föll resultatet med 40 procent. Det var huvudsakligen valutaeffekter som tyngde marginalerna enligt Garo och dessa har nu till stor del svängt tillbaka.

Tillväxten inom E-mobility drar dock även en del kostnader liksom satsningar på att etablera sig utomlands. Fjolåret innebar sjunkande lönsamhet och de analytiker som bevakar Garo räknar med att även 2020 kommer att sluta med klart lägre rörelsemarginal än 2019.

Målet är att hålla marginalen över 10 procent och det väntas bolaget göra med minsta marginal innevarande räkenskapsår. Snittprognosen i Infront Datas sammanställning ligger på 10,0 procent. Vinsten per aktie år 2020 väntas falla med 8 procent.

Återhämtningen under 2021 väntas dock bli mycket stark. Omsättningen väntas öka med nära 15 procent och vinsten per aktie med 23 procent. För 2022 är snittprognosen en vinsttillväxt på 14 procent.

P/e-talen för innevarande och nästa år ligger för närvarande på 39,9 respektive 32,5. Balansräkningen är i det närmaste skuldfri och justerat för detta värderas rörelsen till 25,5 gånger nästa års väntade rörelseresultat, ev/ebit.

Den starka balansräkningen till trots har Garo som så många andra bolag i år valt att slopa utdelningen. Snittprognoserna för de båda kommande åren ger dock direktavkastningar på 1,5 procent respektive 1,8 procent.

Om Garo enbart sålt laddar till elfordon hade ett p/e-tal på dryga 30 varit högt men inte omotiverat högt givet hur snabbt den marknaden växer och vilken stark position bolaget byggt upp.

Nu är dock E-mobility bara en knapp fjädedel av verksamheten och resten är cyklisk elinstallation. Även de högst värderade installationsbolagen handlas till p/e-tal en bit under 20 och då är det snabbväxande förvärvskanoner som Instalco och Bravida. Garos installationsprodukter håller inte den tillväxttakten.

Faktum är att de senaste årens vinsttillväxt i Garo har varit relativt svag. E-mobility växer starkt men drar också en del kostnader. Konkurrensen är hård och det lär krävas fortsatt hårt arbete om Europamarknaden ska bearbetas.

På pluskontot i Garo hamnar bolagets starka marknadsposition framför allt inom laddare men även övrig elinstallation där man stärkt sina marknadsandelar successivt de senaste åren. Internationella avtal med stora aktörer underlättar vidare geografisk expansion och den starka balansräkningen öppnar för värdeskapande förvärv. Aktien rider också på en stark våg av intresse för miljövänlig teknik.

På minuskontot hamnar marginalpress och klen vinstutveckling de senaste åren. Bland konkurrenterna återfinns också internationella bjässar som ABB och Tesla och det är inte alltid den bästa produkten som vinner i slutändan. Värderingen är också som vi konstaterat hög.

Som ett lite mer långsiktigt innehav tycker vi Garo-aktien ser högintressant ut men frågan är hur högt kursen orkar de närmaste kvartalen givet att 2020 ändå lär bli ett rejält mellanår.

Höga värderingar tycks dock inte vara något som aktiemarknaden för tillfället fäster någon vikt vid så om bara området E-mobility håller ångan uppe tror vi Garo-aktien kommer fortsätta locka köpare även i närtid.

Sammantaget landar vi därför i en köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Garo Köp 321,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -