Håll koll på motståndskraftig grossist

Aktieanalys Den amerikanska industrigrossisten Fastenal är en lite oväntad vinnare på börsen i år. Bolagets försäljning har visat sig mer motståndskraftig än man kunnat tro.

Amerikanska teknikaktier på all-time high nivåer mitt under vad som ser ut att bli den kraftigaste konjunkturnedgången sedan andra världskriget har vi vant oss vid. Många av bolagen i fråga påverkas knappt alls av konjunkturläget eller tjänar till och med på att folk håller sig hemma mer.

Att den amerikanska industrigrossisten Fastenals aktie handlas på rekordnivåer är dock något mer överraskande. Aktien har gått starkt under flera år och när investerarna börjat positionera sig för en återhämtning i amerikansk industri under andra halvan av 2020 har Fastenal uppenbarligen varit förstavalet för många.

Bolaget är som en blandning mellan svenska Bufab och Momentum. Fastenal säljer nästan uteslutande på den nordamerikanska marknaden och tillhandahåller ett stort antal produkter till kunder huvudsakligen inom tillverkningsindustrin. Även byggsektorn är en viktig kundgrupp liksom olika typer av statliga verksamheter.

De viktigaste produktområdena är fästelement (som skruvar och muttrar) vilket utgör en dryg tredjedel av omsättningen, säkerhetsutrustning stod för 18 procent av omsättningen i fjol och skärande verktyg för 6 procent. Bland annat har Fastenal inom skärande verktyg ett partneravtal med Sandvik.

Drygt 40 procent av omsättningen genereras av produkter inom andra kategorier men fästelement, säkerhetsutrustning och skärande verktyg är de tre områden där Fastenal satsat hårt och byggt upp sina starkaste positioner de senaste åren.

En av bolagets framgångsfaktorer är närheten till kunderna där Fastenal i många fall sätter upp varumaskiner eller lagerenheter direkt i kundernas lokaler (onsite). Vid utgången av 2019 hade bolaget över 100 000 varumaskiner ute hos kunderna och 1 100 onsite-lager som svarade för 30 procent av omsättningen.

Onsite-modellen är relativt ny och skiftet till en ny affärsmodell har varit framgångsrik men också bitvis jobbig för Fastenal. Kortsiktigt har den inneburit kanibalisering på bolagets servicebutiker och dessutom en viss press på bruttomarginalen. Fastenal hade dock vid åren efter finanskrisen nått en mättnad på den nordamerikanska marknaden och behövde hitta nya tillväxtmodeller.

Framgångarna med onsite-lagren har gjort intäktsflödena mer stabila men samtidigt inneburit högre fasta kostnader för att kunna serva alla enheter. I tider med snabbt fallande ekonomisk aktivitet innebär det en ökad negativ hävstång i resultaten.

Cirka två tredjedelar av bolagets kostnader är löner och Fastenal använder delvis rörliga avtal vilket gör kostnaderna något mer rörliga. Det gynnade bolaget under årets första kvartal.

De tre första månaderna 2020 slutade med drygt 4 procent högre omsättning än året innan, 3 procent justerat för antalet arbetsdagar. Bruttomarginalen försämrades dock till följd av mixförändringar i försäljningen. Mindre andel fästelement och mer säkerhetsprodukter samt ökat inslag av försäljning till stora kunder och myndigheter innebär sämre lönsamhet.

Rörelsemarginalen var dock i princip oförändrad i kvartalet tack vare snabba effektiviseringar och som sagt delvis rörliga lönekostnader. På sista raden ökade vinsten helt i linje med omsättningen.

Framgångarna för onsite och varumaskiner fortsatte i kvartalet. Antalet onsite-avtal ökade med 8 procent jämfört med föregående kvartal och med 25 procent jämfört med för ett år sedan. Även antalet varumaskiner ökade starkt i kvartalet.

Aktiviteten föll markant under andra halvan av mars bland de tillverkande kunderna och  efterfrågan på fästelement backade. Rent omsättningsmässigt kompenserade dock en starkt ökad efterfrågan på säkerhetsprodukter, bland annat från hälsovårdssektorn.

Förväntningarna var lågt ställda på det andra kvartalet men en starkt bidragande orsak till aktiens framfart på sistone är att försäljningsrapporterna för april och maj överraskat klart positivt. Justerat för antalet arbetsdagar har Fastenal rapporterat säljökningar jämfört med samma månader i fjol på 7 procent i april och på 15 procent i maj.

Det är fortsättningsvis säkerhetsprodukter som driver på tillväxten så pressen på bruttomarginalen lär bestå. Analytikerna har trots det fått skruva upp sina vinstprognoser en hel del sedan botten i april.

Enligt S&P Global Market Intelligences sammanställning har snittprognosen för 2020 års vinst per aktie höjts 13 procent sedan 1 maj. Förväntan idag är att vinsten blir i princip oförändrad jämfört med i fjol. Omsättningen väntas öka något men rörelsemarginalen backa några tiondelar.

Även estimaten för 2021 har höjts den senaste månaden. Snittprognosen för vinst per aktie ligger för närvarande på 1,50 dollar, knappt 10 procent mer än 2020. Även år 2022 väntas vinsten per aktie öka med knappa 10 procent.

P/e-talen för innevarande och nästa år ligger för närvarande på 30,5 respektive 27,8. Fastenal har en låg skuldsättning på bara 0,1 gånger rörelseresultatet, ebitda. Justerat för den starka balansräkningen värderas rörelsen till 20,8 gånger nästa års väntade rörelseresultat, ev/ebit.

Direktavkastningen väntas de närmaste åren summera till 2,3 procent respektive 2,5 procent.

I början av 2019 var andelen 81 procent men i slutet av året hade den fallit till 57 procent. I april var andelen nere i 22 procent men i maj hade den återhämtat sig till nära 40 procent.

Fastenal-aktien har i princip dubblats de senaste tre åren. Kursutvecklingen var stark även under 2019 trots att handelskriget mellan USA och Kina tyngde efterfrågan. Fastenal anger hur stor andel av bolagets 100 största kontrakt som växer och använder det som en värdemätare på marknadsläget. En andel över 75 procent innebär bra marknadsförhållanden.

Saker och ting rör sig således åt rätt håll för Fastenal. Att försäljningen faktiskt ökar i dagens förhållanden är såklart imponerande. De senaste årens satsning på säkerhetsutrustning lönar sig nu.

Efterfrågan från tillverkningsindustrin är dock fortfarande svag och det påverkar som sagt lönsamheten negativt. Det är heller inte orimligt förvänta sig en dämpad efterfrågan på säkerhetsutrustning de kommande månaderna i takt med att kampen mot coronaviruset går in i ett lugnare skede.

Fastenal har visat sig ha en motståndskraftig affärsmodell och bolaget framstår på alla sätt och vis som välskött. Satsningen på onsite-lager har delvis tyngt utvecklingen de senaste åren men bolaget räknar med att nå kritisk massa mot slutet av innevarande år med förbättrad tillväxt och stärkta kassaflöden som följd.

Med aktien på all-time high och stora frågetecken kring konjunkturen känns dock förhållandet mellan risk och möjlig avkastning för tillfället inte helt gynnsam. Rådet blir därför att hålla uppsikt efter kurssvackor i Fastenal. Här och nu blir dock rekommendationen Neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fastenal Neutral 42,06 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -