Placeras tio köpvärda aktier i juli

Köptips Juni har bjudit på värme och lätt sommarstiltje på börsen. Den starka uppgången har för tillfället kommit av sig och nu väntar alla på halvårsrapporterna i juli.

Juni har varit en rätt avslagen månad på börsen och med ett par handelsdagar kvar till halvårsskiftet är storbolagsindex både i Stockholm och USA i skrivande stund upp 1-2 procent sedan början av månaden. OMXS30-index toppade vid 1730 den 5:e juni och har sedan dess svajat betänkligt fram och tillbaka då optimister och pessimister har dragkamp om utvecklingen.

En viss sommarstiltje har redan infunnit sig på börsen. Halvårsrapporterna är fortfarande några veckor bort och nyhetsflödet är för tillfället rätt begränsat. I kombination med mycket soligt och varmt väder i stora delar av landet bidrar det till låg aktivitet på börsen.

Ett generellt problem på börserna både i USA och Stockholm är att tillväxtaktierna, som drivit mycket av uppgången framför allt i USA, börjar få lite svårt att orka vidare samtidigt som cykliskt och bank ännu inte är riktigt redo att ta över som draglok. Man kan sammanfatta det som att det som gått bra hittills börjar bli dyrt och det som kan tänkas ta över är fortfarande väldigt osäkert.

Det man kan hoppas på är att halvårsrapporterna bjuder på positiva besked om efterfrågeläget så att investerarna får lite mer förtroende för ett scenario med en successivt återhämtning av efterfrågan under andra halvåret och ett mer normalt 2021.

Att det andra kvartalet kommer att bli hårresande svagt för många sektorer är redan diskonterat. Själva resultaten blir därför, precis som i det första kvartalet, inte det viktigaste. För svenskt vidkommande är verkstadsbolagen högintressanta, framför allt vad de har att säga om orderläge och stämning bland kunderna. Verkstadssektorn har gått relativt bra under juni och nu blir det upp till bevis i halvårsrapporterna.

Återöppnandet av samhällena i Europa efter karantänerna tidigare under våren tycks hittills gå relativt bra. Enstaka utbrott av smitta har rapporterats här och där men ännu inga större bakslag. I USA är bilden betydligt grumligare med till synes stor smittspridning i delstater som Texas, Arizona, Florida och Kalifornien.

Samtidigt är det få som räknar med att USA, eller något annat land för den delen, ska återgå till de hårda karantänsåtgärder som rådde tidigare i år. Åtgärder framöver lär sannolikt bli mer av svensk modell med uppmaningar att jobba hemifrån och undvika folksamlingar. För aktiemarknaden är det en ganska avgörande skillnad även om en snabb andra våg i coronapandemin så klart skulle sänka humöret kraftigt.

På makrofronten har nyhetsflödet varit fortsatt relativt positivt med bland annat hyggligt starka PMI-siffror och stigande konsumtion i USA. Arbetslöshetsstatistiken i samma land är dock inte lika uppmuntrande och kan bli en bromskloss på sikt.

Vi räknar med att Stockholmsbörsen kommer att förbli slagig fram till halvårsrapporterna. Utfallen i dessa och mottagandena på börsen är väldigt svårt att förutspå. Givet det osäkra läget väljer vi att inte göra några förändringar på vår tio köpvärda listan inför juli.

Utvecklingen för våra favoriter i juni har varit rätt blandad. Med ett par handelsdagar kvar av månaden är det de amerikanska aktierna som presterat bäst. De båda bjässarna Amazon och Microsoft toppar med uppgångar på 13 respektive 9 procent. Även Activision Blizzard håller ångan uppe och har stigit 6 procent den senaste månaden.

Tyska Vonovia är upp 5 procent vilket är bättre än de svenska aktierna på listan som överlag skuggat index under juni. Tillväxtcase som Lifco och Instalco har tagit en andhämtningspaus. Swedish Match guppar lite fram och tillbaka beroende på börsens dagsform. Även Ericsson glider sidledes trots stort intresse för andra 5G-aktier och även positivt nyhetsflöde.

Cibus står svagt på minus. Intresset för fastighetsaktier är överlag fortfarande lågt, särskilt kontorsytor där det kommer signaler om lägre hyror och ökande vakanser. Cibus äger dock dagligvarubutiker vilket känns som en säker nisch med goda förvärvsmöjligheter.

Köpvärda listan för juli består av följande bolag:

Amazon

De senaste årens stora detaljhandelsvinnare har om något gynnats av coronapandemin då e-handeln tagit ytterligare marknadsandelar. Molntjänsten AWS är en lysande stjärna i bolaget och tidigare investeringar på området börjar nu gå mot skördetid.

Amazon lever upp till högt ställda förväntningar och estimat och riktkurser petas löpande upp.

(Sedan köprekommendation dec 2019 +54,0%)

Activision Blizzard

Kortsiktigt en stay-at-home vinnare då spelandet ökar när folk tvingas tillbringa betydligt mer tid i hemmen. Även långsiktigt väntas bolaget gå en ljus framtid till mötes med starka varumärken i portföljen. 2019 blev tufft men det innevarande året har fått en bra start och de kommande åren väntas bjuda på stadigt stigande vinster.

(Sedan köprekommendation feb 2020 +30,4%)

Microsoft

Microsoft är ett väldiversifierat mjukvaruföretag med ungefär tio avdelningar. Majoriteten utvecklas positivt. En viss negativ påverkan från coronaviruset kan man räkna med. Bland annat stängde bolaget alla sina butiker i mitten av mars. Samtidigt rapporteras en kraftig ökning av användandet av samarbetsverktyget Teams och av bolagets molntjänster.

(Sedan köprekommendation okt 2018 +75,0%)

Lifco

Lifco föll tungt när coronakrisen drabbade börsen mot slutet av februari. De förvärvsintensiva teknikhandlarna på Stockholmsbörsen har gått väldigt starkt de senaste åren och Lifcos värdering var hög i början av 2020.

Bolaget är dock i grunden välskött, har en stark huvudägare i Carl Bennet och en tredjedel av resultaten genereras inom den normalt sett konjunkturstabila dental-verksamheten. Bolaget flaggar för ett svagt andra kvartal, men aktiemarknaden har tydligt lugnats av beskeden i samband med rapporten för första kvartalet.

(Sedan köprekommendation nov 2017 +96,5%)

Mastercard

Branschen har strukturell tillväxt och Mastercard jagar ikapp marknadsledaren Visa. Under de kommande åren väntas Mastercard ha en högre omsättningstillväxt än Visa. Den i utgångsläget lägre bruttomarginalen väntas öka stadigt fram till 2021. Kortbetalningar växer strukturellt, inte minst pådrivet av e-handeln, och förväntas öka kraftigt under kommande år.

(Sedan köprekommendation feb 2019 +41,1%)

Vonovia

Den tyska bostadsbjässen har numera Sverige som sin näst största marknad. Detta efter förvärv av både Victoria Park och Hembla samt storköp av fastigheter från Akelius. Det senast angivna substansvärdet per aktie var 54 euro vilket också är precis vad aktien i skrivande stund handlas till

(Sedan köprekommendation sep 2019 +19,7%)

Cibus Nordic Real Estate

Cibus fokuserar på livsmedels- och dagligvarusektorn vilka är relativt okänsliga för konjunktursvängningar. Finland är huvudmarknad men i början av året köptes även ett stort bestånd av Coop-butiker i södra och mellersta Sverige.

Med stabila kunder följer också mer pålitliga kassaflöden och sannolikt därför också mer stabila substansvärden. Bolaget har nyligen emitterat ytterligare obligationer för nya förvärv.

(Sedan köprekommendation jul 2019 +5,6%)

Swedish Match

Snusbjässen står för starka kassaflöden, generösa utdelningar och återköp och en grundstabil efterfrågan. Snus, tuggtobak och cigarrer är kassakor medan tillväxthoppet står till de nya tobaksfria nikotinpåsarna Zyn som rullas ut i USA och på andra marknader i Europa. Prognoserna ser fortsatt lovande ut och försäljningen av Zyn börjar nu på allvar synas i siffrorna.

(Sedan köprekommendation april 2020 +18,6%)

Ericsson

Precis som Swedish Match bjuder Ericsson på bra kassaflöden och mycket stabila finanser. Utrullningen av 5G har också tagit fart och marknaden väntas inte påverkas nämnvärt av coronapandemin.

De senaste årens målmedvetna arbete med att bygga en stark position inom 5G-marknaden har lyckats och om analytikerna får rätt i sina prognoser väntar nu en kraftigt förbättrad lönsamhet och bra vinsttillväxt under de kommande åren.

(Sedan köprekommendation maj 2020 +3,3%)

Instalco

Snabbväxare inom installationstjänster. Presenterade en stark rapport för första kvartalet med nära 40 procents tillväxt och sade sig inte ha märkt några större negativa effekter på verksamheten från coronapandemin. Orderingången var fortsatt bra och bolaget har en välfylld orderbok sedan tidigare att ösa ur.

Fortsatta förvärv krävs för att lyfta aktien vidare och vi räknar med att Instalco håller ångan uppe även under de kommande kvartalen.

(Sedan köprekommendation juni 2020 +3,2%)

Juliutgåvan av Placeras Strategidokument

Placeras elva köpvärda fonder i juli

Bra börsläge på lång sikt, men juli oroar


Köptips. Juni har bjudit på värme och lätt sommarstiltje på börsen. Den starka uppgången har för tillfället kommit av sig och nu väntar alla på halvårsrapporterna i juli.
Köptips. Juni har bjudit på värme och lätt sommarstiltje på börsen. Den starka uppgången har för tillfället kommit av sig och nu väntar alla på halvårsrapporterna i juli.

Juni har varit en rätt avslagen månad på börsen och med ett par handelsdagar kvar till halvårsskiftet är storbolagsindex både i Stockholm och USA i skrivande stund upp 1-2 procent sedan början av månaden. OMXS30-index toppade vid 1730 den 5:e juni och har sedan dess svajat betänkligt fram och tillbaka då optimister och pessimister har dragkamp om utvecklingen.

En viss sommarstiltje har redan infunnit sig på börsen. Halvårsrapporterna är fortfarande några veckor bort och nyhetsflödet är för tillfället rätt begränsat. I kombination med mycket soligt och varmt väder i stora delar av landet bidrar det till låg aktivitet på börsen.

Ett generellt problem på börserna både i USA och Stockholm är att tillväxtaktierna, som drivit mycket av uppgången framför allt i USA, börjar få lite svårt att orka vidare samtidigt som cykliskt och bank ännu inte är riktigt redo att ta över som draglok. Man kan sammanfatta det som att det som gått bra hittills börjar bli dyrt och det som kan tänkas ta över är fortfarande väldigt osäkert.

Det man kan hoppas på är att halvårsrapporterna bjuder på positiva besked om efterfrågeläget så att investerarna får lite mer förtroende för ett scenario med en successivt återhämtning av efterfrågan under andra halvåret och ett mer normalt 2021.

Att det andra kvartalet kommer att bli hårresande svagt för många sektorer är redan diskonterat. Själva resultaten blir därför, precis som i det första kvartalet, inte det viktigaste. För svenskt vidkommande är verkstadsbolagen högintressanta, framför allt vad de har att säga om orderläge och stämning bland kunderna. Verkstadssektorn har gått relativt bra under juni och nu blir det upp till bevis i halvårsrapporterna.

Återöppnandet av samhällena i Europa efter karantänerna tidigare under våren tycks hittills gå relativt bra. Enstaka utbrott av smitta har rapporterats här och där men ännu inga större bakslag. I USA är bilden betydligt grumligare med till synes stor smittspridning i delstater som Texas, Arizona, Florida och Kalifornien.

Samtidigt är det få som räknar med att USA, eller något annat land för den delen, ska återgå till de hårda karantänsåtgärder som rådde tidigare i år. Åtgärder framöver lär sannolikt bli mer av svensk modell med uppmaningar att jobba hemifrån och undvika folksamlingar. För aktiemarknaden är det en ganska avgörande skillnad även om en snabb andra våg i coronapandemin så klart skulle sänka humöret kraftigt.

På makrofronten har nyhetsflödet varit fortsatt relativt positivt med bland annat hyggligt starka PMI-siffror och stigande konsumtion i USA. Arbetslöshetsstatistiken i samma land är dock inte lika uppmuntrande och kan bli en bromskloss på sikt.

Vi räknar med att Stockholmsbörsen kommer att förbli slagig fram till halvårsrapporterna. Utfallen i dessa och mottagandena på börsen är väldigt svårt att förutspå. Givet det osäkra läget väljer vi att inte göra några förändringar på vår tio köpvärda listan inför juli.

Utvecklingen för våra favoriter i juni har varit rätt blandad. Med ett par handelsdagar kvar av månaden är det de amerikanska aktierna som presterat bäst. De båda bjässarna Amazon och Microsoft toppar med uppgångar på 13 respektive 9 procent. Även Activision Blizzard håller ångan uppe och har stigit 6 procent den senaste månaden.

Tyska Vonovia är upp 5 procent vilket är bättre än de svenska aktierna på listan som överlag skuggat index under juni. Tillväxtcase som Lifco och Instalco har tagit en andhämtningspaus. Swedish Match guppar lite fram och tillbaka beroende på börsens dagsform. Även Ericsson glider sidledes trots stort intresse för andra 5G-aktier och även positivt nyhetsflöde.

Cibus står svagt på minus. Intresset för fastighetsaktier är överlag fortfarande lågt, särskilt kontorsytor där det kommer signaler om lägre hyror och ökande vakanser. Cibus äger dock dagligvarubutiker vilket känns som en säker nisch med goda förvärvsmöjligheter.

 

Köpvärda listan för juli består av följande bolag:

 

Amazon

 

De senaste årens stora detaljhandelsvinnare har om något gynnats av coronapandemin då e-handeln tagit ytterligare marknadsandelar. Molntjänsten AWS är en lysande stjärna i bolaget och tidigare investeringar på området börjar nu gå mot skördetid.

Amazon lever upp till högt ställda förväntningar och estimat och riktkurser petas löpande upp.

 

(Sedan köprekommendation dec 2019 +54,0%)

 

Activision Blizzard

 

Kortsiktigt en stay-at-home vinnare då spelandet ökar när folk tvingas tillbringa betydligt mer tid i hemmen. Även långsiktigt väntas bolaget gå en ljus framtid till mötes med starka varumärken i portföljen. 2019 blev tufft men det innevarande året har fått en bra start och de kommande åren väntas bjuda på stadigt stigande vinster.

 

(Sedan köprekommendation feb 2020 +30,4%)

 

Microsoft

 

Microsoft är ett väldiversifierat mjukvaruföretag med ungefär tio avdelningar. Majoriteten utvecklas positivt. En viss negativ påverkan från coronaviruset kan man räkna med. Bland annat stängde bolaget alla sina butiker i mitten av mars. Samtidigt rapporteras en kraftig ökning av användandet av samarbetsverktyget Teams och av bolagets molntjänster.

 

(Sedan köprekommendation okt 2018 +75,0%)

 

Lifco

 

Lifco föll tungt när coronakrisen drabbade börsen mot slutet av februari. De förvärvsintensiva teknikhandlarna på Stockholmsbörsen har gått väldigt starkt de senaste åren och Lifcos värdering var hög i början av 2020.

Bolaget är dock i grunden välskött, har en stark huvudägare i Carl Bennet och en tredjedel av resultaten genereras inom den normalt sett konjunkturstabila dental-verksamheten. Bolaget flaggar för ett svagt andra kvartal, men aktiemarknaden har tydligt lugnats av beskeden i samband med rapporten för första kvartalet.

 

(Sedan köprekommendation nov 2017 +96,5%)

 

Mastercard

 

Branschen har strukturell tillväxt och Mastercard jagar ikapp marknadsledaren Visa. Under de kommande åren väntas Mastercard ha en högre omsättningstillväxt än Visa. Den i utgångsläget lägre bruttomarginalen väntas öka stadigt fram till 2021. Kortbetalningar växer strukturellt, inte minst pådrivet av e-handeln, och förväntas öka kraftigt under kommande år.

 

(Sedan köprekommendation feb 2019 +41,1%)

 

Vonovia

 

Den tyska bostadsbjässen har numera Sverige som sin näst största marknad. Detta efter förvärv av både Victoria Park och Hembla samt storköp av fastigheter från Akelius. Det senast angivna substansvärdet per aktie var 54 euro vilket också är precis vad aktien i skrivande stund handlas till.

 

(Sedan köprekommendation sep 2019 +19,7%)

 

Cibus Nordic Real Estate

 

Cibus fokuserar på livsmedels- och dagligvarusektorn vilka är relativt okänsliga för konjunktursvängningar. Finland är huvudmarknad men i början av året köptes även ett stort bestånd av Coop-butiker i södra och mellersta Sverige.

Med stabila kunder följer också mer pålitliga kassaflöden och sannolikt därför också mer stabila substansvärden. Bolaget har nyligen emitterat ytterligare obligationer för nya förvärv.

 

(Sedan köprekommendation jul 2019 +5,6%)

 

Swedish Match

 

Snusbjässen står för starka kassaflöden, generösa utdelningar och återköp och en grundstabil efterfrågan. Snus, tuggtobak och cigarrer är kassakor medan tillväxthoppet står till de nya tobaksfria nikotinpåsarna Zyn som rullas ut i USA och på andra marknader i Europa. Prognoserna ser fortsatt lovande ut och försäljningen av Zyn börjar nu på allvar synas i siffrorna.

 

(Sedan köprekommendation april 2020 +18,6%)

 

Ericsson

 

Precis som Swedish Match bjuder Ericsson på bra kassaflöden och mycket stabila finanser. Utrullningen av 5G har också tagit fart och marknaden väntas inte påverkas nämnvärt av coronapandemin.

De senaste årens målmedvetna arbete med att bygga en stark position inom 5G-marknaden har lyckats och om analytikerna får rätt i sina prognoser väntar nu en kraftigt förbättrad lönsamhet och bra vinsttillväxt under de kommande åren.

 

(Sedan köprekommendation maj 2020 +3,3%)

 

Instalco

 

Snabbväxare inom installationstjänster. Presenterade en stark rapport för första kvartalet med nära 40 procents tillväxt och sade sig inte ha märkt några större negativa effekter på verksamheten från coronapandemin. Orderingången var fortsatt bra och bolaget har en välfylld orderbok sedan tidigare att ösa ur.

Fortsatta förvärv krävs för att lyfta aktien vidare och vi räknar med att Instalco håller ångan uppe även under de kommande kvartalen.

 

(Sedan köprekommendation juni 2020 +3,2%)

 

 

Rek. datum

1 mån (%)

Sedan köp (%)

Mastercard

feb-19

−1,5

41,1

Cibus

jul-19

-´1,7

5,6

Activision Blizzard

feb-20

5,7

30,4

Microsoft

okt-18

8,9

75,0

Lifco

nov-17

1,4

96,5

Vonovia

sep-19

4,6

19,7

Amazon

dec-19

13,6

54,0

Swedish Match

apr-20

3,2

18,6

Ericsson

maj-20

1,9

3,3

Instalco

jun-20

1,6

3,2

 

 
 
 
 
 
 
 

Juni har varit en rätt avslagen månad på börsen och med ett par handelsdagar kvar till halvårsskiftet är storbolagsindex både i Stockholm och USA i skrivande stund upp 1-2 procent sedan början av månaden. OMXS30-index toppade vid 1730 den 5:e juni och har sedan dess svajat betänkligt fram och tillbaka då optimister och pessimister har dragkamp om utvecklingen.

En viss sommarstiltje har redan infunnit sig på börsen. Halvårsrapporterna är fortfarande några veckor bort och nyhetsflödet är för tillfället rätt begränsat. I kombination med mycket soligt och varmt väder i stora delar av landet bidrar det till låg aktivitet på börsen.

Ett generellt problem på börserna både i USA och Stockholm är att tillväxtaktierna, som drivit mycket av uppgången framför allt i USA, börjar få lite svårt att orka vidare samtidigt som cykliskt och bank ännu inte är riktigt redo att ta över som draglok. Man kan sammanfatta det som att det som gått bra hittills börjar bli dyrt och det som kan tänkas ta över är fortfarande väldigt osäkert.

Det man kan hoppas på är att halvårsrapporterna bjuder på positiva besked om efterfrågeläget så att investerarna får lite mer förtroende för ett scenario med en successivt återhämtning av efterfrågan under andra halvåret och ett mer normalt 2021.

Att det andra kvartalet kommer att bli hårresande svagt för många sektorer är redan diskonterat. Själva resultaten blir därför, precis som i det första kvartalet, inte det viktigaste. För svenskt vidkommande är verkstadsbolagen högintressanta, framför allt vad de har att säga om orderläge och stämning bland kunderna. Verkstadssektorn har gått relativt bra under juni och nu blir det upp till bevis i halvårsrapporterna.

Återöppnandet av samhällena i Europa efter karantänerna tidigare under våren tycks hittills gå relativt bra. Enstaka utbrott av smitta har rapporterats här och där men ännu inga större bakslag. I USA är bilden betydligt grumligare med till synes stor smittspridning i delstater som Texas, Arizona, Florida och Kalifornien.

Samtidigt är det få som räknar med att USA, eller något annat land för den delen, ska återgå till de hårda karantänsåtgärder som rådde tidigare i år. Åtgärder framöver lär sannolikt bli mer av svensk modell med uppmaningar att jobba hemifrån och undvika folksamlingar. För aktiemarknaden är det en ganska avgörande skillnad även om en snabb andra våg i coronapandemin så klart skulle sänka humöret kraftigt.

På makrofronten har nyhetsflödet varit fortsatt relativt positivt med bland annat hyggligt starka PMI-siffror och stigande konsumtion i USA. Arbetslöshetsstatistiken i samma land är dock inte lika uppmuntrande och kan bli en bromskloss på sikt.

Vi räknar med att Stockholmsbörsen kommer att förbli slagig fram till halvårsrapporterna. Utfallen i dessa och mottagandena på börsen är väldigt svårt att förutspå. Givet det osäkra läget väljer vi att inte göra några förändringar på vår tio köpvärda listan inför juli.

Utvecklingen för våra favoriter i juni har varit rätt blandad. Med ett par handelsdagar kvar av månaden är det de amerikanska aktierna som presterat bäst. De båda bjässarna Amazon och Microsoft toppar med uppgångar på 13 respektive 9 procent. Även Activision Blizzard håller ångan uppe och har stigit 6 procent den senaste månaden.

Tyska Vonovia är upp 5 procent vilket är bättre än de svenska aktierna på listan som överlag skuggat index under juni. Tillväxtcase som Lifco och Instalco har tagit en andhämtningspaus. Swedish Match guppar lite fram och tillbaka beroende på börsens dagsform. Även Ericsson glider sidledes trots stort intresse för andra 5G-aktier och även positivt nyhetsflöde.

Cibus står svagt på minus. Intresset för fastighetsaktier är överlag fortfarande lågt, särskilt kontorsytor där det kommer signaler om lägre hyror och ökande vakanser. Cibus äger dock dagligvarubutiker vilket känns som en säker nisch med goda förvärvsmöjligheter.

 

Köpvärda listan för juli består av följande bolag:

 

Amazon

 

De senaste årens stora detaljhandelsvinnare har om något gynnats av coronapandemin då e-handeln tagit ytterligare marknadsandelar. Molntjänsten AWS är en lysande stjärna i bolaget och tidigare investeringar på området börjar nu gå mot skördetid.

Amazon lever upp till högt ställda förväntningar och estimat och riktkurser petas löpande upp.

 

(Sedan köprekommendation dec 2019 +54,0%)

 

Activision Blizzard

 

Kortsiktigt en stay-at-home vinnare då spelandet ökar när folk tvingas tillbringa betydligt mer tid i hemmen. Även långsiktigt väntas bolaget gå en ljus framtid till mötes med starka varumärken i portföljen. 2019 blev tufft men det innevarande året har fått en bra start och de kommande åren väntas bjuda på stadigt stigande vinster.

 

(Sedan köprekommendation feb 2020 +30,4%)

 

Microsoft

 

Microsoft är ett väldiversifierat mjukvaruföretag med ungefär tio avdelningar. Majoriteten utvecklas positivt. En viss negativ påverkan från coronaviruset kan man räkna med. Bland annat stängde bolaget alla sina butiker i mitten av mars. Samtidigt rapporteras en kraftig ökning av användandet av samarbetsverktyget Teams och av bolagets molntjänster.

 

(Sedan köprekommendation okt 2018 +75,0%)

 

Lifco

 

Lifco föll tungt när coronakrisen drabbade börsen mot slutet av februari. De förvärvsintensiva teknikhandlarna på Stockholmsbörsen har gått väldigt starkt de senaste åren och Lifcos värdering var hög i början av 2020.

Bolaget är dock i grunden välskött, har en stark huvudägare i Carl Bennet och en tredjedel av resultaten genereras inom den normalt sett konjunkturstabila dental-verksamheten. Bolaget flaggar för ett svagt andra kvartal, men aktiemarknaden har tydligt lugnats av beskeden i samband med rapporten för första kvartalet.

 

(Sedan köprekommendation nov 2017 +96,5%)

 

Mastercard

 

Branschen har strukturell tillväxt och Mastercard jagar ikapp marknadsledaren Visa. Under de kommande åren väntas Mastercard ha en högre omsättningstillväxt än Visa. Den i utgångsläget lägre bruttomarginalen väntas öka stadigt fram till 2021. Kortbetalningar växer strukturellt, inte minst pådrivet av e-handeln, och förväntas öka kraftigt under kommande år.

 

(Sedan köprekommendation feb 2019 +41,1%)

 

Vonovia

 

Den tyska bostadsbjässen har numera Sverige som sin näst största marknad. Detta efter förvärv av både Victoria Park och Hembla samt storköp av fastigheter från Akelius. Det senast angivna substansvärdet per aktie var 54 euro vilket också är precis vad aktien i skrivande stund handlas till.

 

(Sedan köprekommendation sep 2019 +19,7%)

 

Cibus Nordic Real Estate

 

Cibus fokuserar på livsmedels- och dagligvarusektorn vilka är relativt okänsliga för konjunktursvängningar. Finland är huvudmarknad men i början av året köptes även ett stort bestånd av Coop-butiker i södra och mellersta Sverige.

Med stabila kunder följer också mer pålitliga kassaflöden och sannolikt därför också mer stabila substansvärden. Bolaget har nyligen emitterat ytterligare obligationer för nya förvärv.

 

(Sedan köprekommendation jul 2019 +5,6%)

 

Swedish Match

 

Snusbjässen står för starka kassaflöden, generösa utdelningar och återköp och en grundstabil efterfrågan. Snus, tuggtobak och cigarrer är kassakor medan tillväxthoppet står till de nya tobaksfria nikotinpåsarna Zyn som rullas ut i USA och på andra marknader i Europa. Prognoserna ser fortsatt lovande ut och försäljningen av Zyn börjar nu på allvar synas i siffrorna.

 

(Sedan köprekommendation april 2020 +18,6%)

 

Ericsson

 

Precis som Swedish Match bjuder Ericsson på bra kassaflöden och mycket stabila finanser. Utrullningen av 5G har också tagit fart och marknaden väntas inte påverkas nämnvärt av coronapandemin.

De senaste årens målmedvetna arbete med att bygga en stark position inom 5G-marknaden har lyckats och om analytikerna får rätt i sina prognoser väntar nu en kraftigt förbättrad lönsamhet och bra vinsttillväxt under de kommande åren.

 

(Sedan köprekommendation maj 2020 +3,3%)

 

Instalco

 

Snabbväxare inom installationstjänster. Presenterade en stark rapport för första kvartalet med nära 40 procents tillväxt och sade sig inte ha märkt några större negativa effekter på verksamheten från coronapandemin. Orderingången var fortsatt bra och bolaget har en välfylld orderbok sedan tidigare att ösa ur.

Fortsatta förvärv krävs för att lyfta aktien vidare och vi räknar med att Instalco håller ångan uppe även under de kommande kvartalen.

 

(Sedan köprekommendation juni 2020 +3,2%)

 

 

Rek. datum

1 mån (%)

Sedan köp (%)

Mastercard

feb-19

−1,5

41,1

Cibus

jul-19

-´1,7

5,6

Activision Blizzard

feb-20

5,7

30,4

Microsoft

okt-18

8,9

75,0

Lifco

nov-17

1,4

96,5

Vonovia

sep-19

4,6

19,7

Amazon

dec-19

13,6

54,0

Swedish Match

apr-20

3,2

18,6

Ericsson

maj-20

1,9

3,3

Instalco

jun-20

1,6

3,2

 

 
 
 
 
 
 
 
Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Vonovia SE Köp 54,96 -
Lifco B Köp 585,50 -
Amazon.com Köp 2 680,38 -
Mastercard Köp 292,90 -
Köp 651,60 -
Köp 75,50 -
Microsoft Köp 198,44 -
Ericsson B Köp 85,28 -
Lifco B Köp 585,50 -
Instalco Köp 145,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -