Placeras elva köpvärda fonder i juli

Köptips I juni har börsutvecklingen lugnat ner sig och gott in i en lugnare fas. Inför juli passar Placera på att dra ner risken och minska med ett fondval.

Juni har haft svagt positiv avkastning på Stockholmsbörsen. Placeras köpvärda fonder har utvecklats väl och elva av listans tolv fonder ligger på plus. Den enda plumpen i protokollet är Handelsbankens Hälsovårdsfond som drabbats av vinsthemtagningar i hälsovårdsaktier efter en ovanligt stark kursuppgång under året.

Placeras globalfondsval MS INVF Global Opportunity och Nordea 1 – Latin America Equity sticker ut under månaden. Båda fonderna har en avkastning norr om 4 procent. Det senaste fondbytet som genomfördes inför juni var just Nordea 1 – Latin America Equity. Fonden sticker ut inom fondkategorin Latinamerikafonder. Fonden har motsvarat mina högt ställda förväntningar.

Det är också värt att notera att fonden med absolut lägst risk haft en ovanligt bra månad. IKC Avkastningsfond som är vårt räntefondsval har avkastat 2,3 procent. Och klår fondkategorin Räntefonder – Företag, som stigit 1,5 procent. För den som vill minska risken eller ha en låg risk är IKC Avkastningsfond första valet.

Övriga fonder på fondlistan har levererat en stabil och bra avkastning utan någon större dramatik i juni. Det gör att jag inte går in och gör några byten på listan utan väljer att reducera antalet till elva.

Inför juli månad tar jag hem vinsten i Swedbank Robur Östeuropafond. Fonden har med sin stora Rysslands- och energiexponering haft en stark avkastning efter bottenkänningen i mitten på mars. Uppgången i det viktiga oljepriset har lugnat ner sig och vi tror att får svårt att stiga i närtid och väljer därför att reducera risken i fondvalen genom att ta bort fonden.

Jag har kvar Swedbank Robur Östeuropafond i mitt långsiktiga tjänstepensionssparande och mitt barnsparande.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

För den som tror att coronaepedemin tar fart igen och vill ha lägre risk i sitt fondsparande hänvisar vi till fonderna med låg risk och medelrisk. Den som tror att juli månads makrostatistik och bolagsrapporter blir överraskande starka och vill ta mer risk hänvisar vi till våra sex fonder inom segmenten hög och högre risk.

HÖGST RISK

Spetsfond

Nordea 1 Latin American Equity Fund BP SEK: Fonden investerar i kvalitetsbolag med en tydlig förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar efter bolag med starkt kassaflöde inom tillväxtområden och som drar fördel av strukturell tillväxt.

DNB Teknologi: Fonden har en stark historik av att hitta vinnande bolag över hela världen inom TIME-sektorn – alltså telekom, information, media och entertainment (underhållning).   

HÖGRE RISK

Spetsfonder

PriorNilsson Realinvest: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i aktier.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden investerar i välskötta bolag med en bra balansräkning och god utdelningspotential. En stabilfond med relativt låg risk och en av fondkategorins högsta avkastningar.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden investerar i välskötta bolag med en bra balansräkning och god utdelningspotential. En stabilfond med relativt låg risk och en av fondkategorins högsta avkastningar.

Fidelity European Dynamic Growth Fund:  Fonden är aktivt förvaltas sedan november 2008 av Fabio Riccelli. Han har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som är bäst i klassen för de tre senaste åren såväl som på 5 år och inte minst i år. Risken i fonden mätt som standardavvikelse är i nivå med kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation.

MS INVF Global Opportunity A. Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

Handelsbanken Hälsovård Tema: Investeringsmandatet är brett och har en tematisk ansats. Fonden investerar i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de framtidsteman man tror på.

MEDELRISK

Spetsfonder

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv:  Är en blandfond som skiljer sig på flera sätt. Den är global och inte begränsad till att leta investeringar i Sverige. Och investerar i flera tillgångsslag, så som råvaror, obligationer, valutor och aktier.

LÅG RISK

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

För aktieplaceringar hänvisar vi till Placeras tio köpvärda aktier i juli.

Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Juliutgåvan av Placeras Strategidokument

Placeras tio köpvärda aktier i juli

Bra börsläge på lång sikt, men juli oroar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Nordea 1 - Latin American Equity BP SEK Köp 99,46 -
Köp 2 046,65 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 3 345,07 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 850,29 -
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Köp 744,83 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 927,75 -
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) Köp 282,90 -
Sensor Sverige Select A Köp 280,08 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 425,22 -
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A Köp 155,73 -
IKC Avkastningsfond Köp 118,33 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -