Den attraktiva värderingen i Coor lockar

Aktieanalys Coor visade bra motståndskraft i ett väldigt utmanande andra kvartal. Volymerna är på väg tillbaka igen och vinsterna väntas öka stadigt de kommande åren.

Coor Service Management är normalt sett ett relativt konjunkturstabilt bolag. Efterfrågan på kontors- och fastighetstjänster brukar inte påverkas jättemycket i sämre tider. Historiskt har det snarare varit så att fler kunder vänder sig till Coor i lågkonjunktur då man ser en besparing i att överlåta den typen av icke-kärnverksamhet till en extern part.

Coronapandemin är dock inte någon normal lågkonjunktur. Många arbetsplatser har tömts nästan helt på personal de senaste kvartalen. Fortfarande behövs städning, reception, vaktmästeri och annan service men verksamheten går på sparlåga. 

Coors avtal är till cirka 70-80 procent fasta abonnemang. Resten är rörliga volymer som normalt sett genererar extra inkomster. I pandemin har de dock till stor del uteblivit vilket istället påverkat intäkterna negativt. Särskilt hårt drabbat är verksamheten inom mat och dryck som står för cirka 15 procent av omsättningen i koncernen.

Inom lokalvård har dock pandemin inneburit en del nya uppdrag, framför allt från offentliga aktörer, då kraven på rengöring av ytor och lokaler skärpts.

Totalt sett rapporterade Coor en organisk tillväxt på -11 procent i det andra kvartalet. Det var effekten från minskade rörliga volymer i uppdragen, främst inom mat och dryck. Avgående vd Mikael Stöhr konstaterar dock i sitt vd-ord i halvårsrapporten att de rörliga volymerna återhämtade sig i juni, framför allt inom lokalvård, när många företag började återvända till sina arbetsplatser.

Med en marknadsandel på cirka 40 procent är Coor nordisk ledare inom så kallad integrerad facilities management, IFM. Facilities Management är olika typer av kontors- och fastighetstjänster som lokalvård, posthantering, reception eller fastighetsservice. När flera av dessa olika tjänster kombineras i ett enda avtal kallas det integrerad facilities management.

IFM-marknaden i Norden växer med cirka 5 procent om året men Coor har vuxit snabbare än så och stärkt sina marknadsandelar. De senaste åren har även förvärv hamnat högre på agendan. Ökade volymer har även förbättrat lönsamheten successivt.

Sverige är Coors största marknad och står för drygt halva omsättningen i koncernen. Det organiska säljtappet i Sverige blev 12 procent, delvis dämpat av nytillkomna uppdrag jämfört med i fjol. Förvärvet av Norrlands Miljövård bidrog också positivt och totalt sett rapporterade Coor ett oförändrat rörelseresultat i Sverige.

Norge är näst största marknad för Coor tätt följt av Danmark. De båda står tillsammans för cirka 40 procent av omsättningen. Norge var klart hårdast drabbat under andra kvartalet med dels ett organiskt säljtapp på 17 procent och utöver det negativa valutaeffekter på -10 procent. Rörelseresultatet i regionen föll kraftigt jämfört med förra året.

Den svaga underliggande tillväxten till trots lyckades Coor förbättra resultatet i det andra kvartalet. Vinsten efter skatt steg 18 procent och den justerade rörelsemarginalen förbättrades 7 tiondelar till 6,2 procent.

Coor har vidtagit interna åtgärder för att slå vakt om marginaler och kassaflöden. Vid halvårsskiftet var fortfarande 1 500 anställda i hela Norden korttidspermiterade. Inköp av varor och tjänster har också minimerats.

Det operativa kassaflödet var svagt negativt i det andra kvartalet men förbättrades något sett till första halvåret. Nettoskuldsättningen i förhållande till rörelseresultatet före av- och nedskrivningar förbättrades till 2,2 gånger. Mikael Stöhr understryker att bolagets balansräkning möjliggör fortsatta förvärv.

Mikael Stöhr meddelade tidigare i år att han efter sju år på vd-posten väljer att lämna Coor. Hans efterträdare blir Sverige-chefen AnnaCarin Grandin som haft olika ledande positioner inom Coor i nära 20 år. Hon tar över 1 augusti i år.

2020 väntas för Coors del, enligt databasen Factset, sluta med drygt 5 procent lägre intäkter än i fjol. Rörelsemarginalen väntas vara i stort sett stabil och snittprognosen för justerad vinst per aktie ligger på 4,10 kronor. Coor gör fortfarande stora avskrivningar på kundkontrakt och varumärken som tyngder de rapporterade resultaten men som inte påverkar kassaflödena.

För åren 2021 och 2022 är snittprognoserna 4,82 kronor respektive 5,06 kronor enligt Factset. De estimaten ger i dagsläget p/e-tal på 14,3 respektive 13,6.

  2019 2020 2021 2022
Omsättning, Mkr 10 313 9 745 10 338 10 804
Rörelsemarg., % 3,5 3,3 3,8 4
Vinst/aktie, sek 3,7 4,1 4,82 5,06
Utdelning, sek 0 2,75 3,55 4,4
         
Källa: Factset        

Direktavkastningen i Coor-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 4,0 procent respektive 5,2 procent.

Coor-aktien drabbades hårt när coronapandemin tyngde börsen som mest. Aktien föll på bara ett par veckor 55 procent i början av mars. Två relativt betryggande kvartalsrapporter har presenterats sedan dess men aktien är fortfarande ned 16 procent sedan årsskiftet, klart sämre än börsen som helhet.

Vi tycker ändå att Coor har bevisat att verksamheten är relativt motståndskraftig. Bolaget har dessutom sänkt kostnaderna snabbt och visar faktiskt högre lönsamhet för tillfället än för ett år sedan, trots klart lägre underliggande efterfrågan.

Långsiktigt kan man fråga sig hur kontorsarbete kommer att se ut efter coronapandemin. Många väntar sig mer distansarbete framöver vilket skulle minska efterfrågan på kontorsytor och därmed även på Coors tjänster. Det är inte omöjligt men känns lite väl tidigt att spekulera om idag. 

Det är värt att notera när det gäller Coor att bolaget fortfarande är relativt beroende av ett fåtal stora kunder. De tio största kunderna svarade i fjol för halva omsättningen i koncernen. Skulle Coor tappa ett av de större kontrakten ger det ett hack i kurvan.

Sammantaget tycker vi ändå att Coor-aktien är köpvärd. Historiken är stark och vi tycker bolaget klarat de senaste extremt tuffa kvartalen på ett bra sätt. Värderingen har kommit ned och på sikt hägrar åter attraktiv direktavkastning i aktien. Sannolikt är även fler förvärv att vänta framöver.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Coor Service Management Hold. Köp 69,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -