Flera anledningar att hålla hoppet uppe

Makro Aktiemarknaderna har fortsatt att utvecklas positiv under juli. Stigande konjunkturkurvor och fortsatta stimulanser bidrar till att hålla nere oron, som kommer sig av ökad Corona-spridning, i schack. Kampen mellan dessa krafter lär dominera även i augusti men förutsättningar finns för en fortsatt börsuppgång.

Den svenska börsen steg med cirka 4 procent under juli och noterade därmed en uppgång för den fjärde månaden i rad. Den var dessutom uppe och nosade på positivt territorium för året som helhet men efter en något svag avslutning på månaden saknas det fortfarande någon enstaka procent.

Den amerikanska börsen (S&P500) har dock numera passerat nollstrecket och är upp med cirka 2,5 procent för året. Men även den börsuppgången bleknar i jämförelse med den kinesiska börsen (MSCI-index) som, efter en rusning på 9,4 procent i juli, är upp med hela 13 procent under 2020.

Börserna i EMU-området har däremot återigen sackat efter och genomsnittsbörsen här har istället fortfarande 13 procent upp till nollstrecket.

Så det är fortfarande en del skillnader i återhämtningen på börsen men sedan botten den 23 mars har globala börser stigit med mycket imponerande 45 procent. En utveckling som vi på Placera tror att mycket få såg framför sig även när Corona-krisen började lätta.

Återhämtningens drivkrafter är numera välkända. Stimulansåtgärder av aldrig tidigare skådat slag, som framför allt hjälpte börsen genom de inledande svåra månaderna, och där uppgångarna fått extra fart nu när ekonomierna åter börjat öppnas upp och konjunkturkurvorna börjat peka uppåt. Extra drivkraft till börsuppgångarna har dessutom kommit sig av att flertalet Tech-bolag klarat Corona-stormen på ett beundransvärt sätt och snarast kommit stärkta ur den. En utveckling som till stor del förklarar skillnaden mellan börsuppgångarna i USA och mer konjunkturkänsliga Europa.

Till detta kan dessutom läggas en överlag ganska positiv rapportperiod där utvecklingen inte blivit lika dyster som befarat. I USA har inte mindre än 90 procent av rapporterna överträffat förväntningarna och, i något mindre grad, har den utvecklingen också gått att spåra i Sverige och i delar av Europa.

Än är vi däremot förstås inte helt ur Corona-krisens grepp utan globalt sett fortsätter smittspridningen snarare att stiga och det befaras även nya utbrott i de länder som nu öppnar upp sina ekonomier. Få tror dock att vi kommer att få se samma dramatiska nedstängningar som tidigare, även om Corona-fallen skulle öka. Inte minst mot bakgrund av de mer långsiktiga, negativa effekterna på ekonomin och samhällen blivit mer uppenbara. Ett cyniskt sätt att se på det enligt vissa medan andra tycker det är en pragmatisk linje, bland annat mot bakgrund av de negativa effekterna för den långsiktiga folkhälsan. Vem som egentligen har rätt är mycket svårt att bedöma på objektiva grunder utan liknar mer av ett personligt ställningstagande.

När vi nu börjar blicka fram mot sensommaren och hösten är det ändå ett fortsatt osäkert läge. Förnyad smittspridningen och partiella nedstängningar riskerar att sätta en del käppar i hjulet och fördröja återhämtningen. Å andra sida fortsätter konjunkturkurvorna att peka uppåt och återhämtningen kommer allt längre in i någon storts mognadsfas. Det kan också noteras att hårda konjunkturdata, över exempelvis industriproduktion och detaljhandel, överraskat positiv under sommaren även om tillväxten under andra kvartalet som helhet blev rekordsvag. Och så länge konjunkturkurvorna fortsätter att peka uppåt tycks marknaden kunna ta förnyad smittspridning med viss ro.

Vi är snarast inne lite i samma mönster som under finans- och eurokrisen där tillfälliga bakslag kunde ge positiva börsutslag eftersom det i sin tur innebar att nya stimulanspaket skulle vara på ingång. Förnyad smittspridning betyder bland annat att alla eventuella planer på att höja räntorna försvinner ytterligare i fjärran. EU har dessutom lyckats enas om en återhämtningsfond på 750 miljarder euro samtidigt som den amerikanska kongressen, när detta skrivs, diskuterar ett nytt stimulanspaket som ser ut att hamna någonstans i spannet 1 000 – 2 000 miljarder dollar (motsvarande 4,5 – 9,0 procent av BNP).

De skenande statsskulder som alla finanspolitiska stimulanser bidrar till blir givetvis ett stort problem på lite längre sikt, men just nu tycks marknaden snarast fokusera på att detta betyder att centralbankerna kommer att göra sitt yttersta för att även hålla nere de långa räntorna. Det betyder fortsatta, och möjligtvis utvidgade köp av obligationer. Det ryktas till och med om att andra centralbanker (läs Federal reserve) i likhet med den japanska ska sätta siffersatta mål även för de långa räntorna. Så kallad Yield Curve Control.

Det här betyder att mycket av kreditriskerna på finansmarknaden minimeras samtidigt som avkastningen på ränteplaceringar blir låg. Ett ytterligare skäl att tro på fortsatt börsuppgång. Det finns få vettiga alternativ till aktier som placering. TINA - There Is No Alternative - fortsätter att vara ett mantra bland marknadsaktörerna

Men med detta sagt så kan det samtidigt konstateras att både bas- och ädelmetaller gått mycket starkt under de senaste månaderna. Så det finns ändå vissa alternativ. Det här är dock marknader som är något svårare att överblicka för den genomsnittlige investeraren och en hel del av uppgångarna förklaras av en svagare dollar. Så har man inte valutasäkrat sina investeringar krymper den reala avkastningen väsentligt.     

För den svenska börsens vidkommande kan den allt starkare kronan bli ett problem på lite sikt. Framför allt om kronförstärkningen fortsätter. Samtidigt bidrar den till att tvinga Riksbanken att hålla stimulansgrytan kokande. Så nettoeffekten är lite svårare att bedöma.

Hoppet om en fortsatt konjunkturåterhämtning tror vi kan hålla riskviljan vid hyggligt liv även under augusti. Liksom det faktum att ett amerikanskt stödpaket finns i faggorna. Fortsatt smittspridningen är i sin tur det värsta hotet då det lär bidra till en trögare, global återhämtning. Utvecklingen på den amerikanska arbetsmarknaden tror vi på Placera kan bli en nyckelfaktor för börshumöret på kort sikt. I övrigt har de snabba, globala och svenska, konjunkturindikatorer som publicerats under senare tid pekat i en positiv riktning.

Vi väljer därför att höja andelen aktier i vårt allokeringsförslag för augusti till 60 procent. Resterande andel hamnar till övervägande del i kassan. En viss försiktighet tycker vi ändå är på sin plats givet fortsatt smittspridning och för att vi på Placera fortfarande inte är övertygade om styrka i konjunkturåterhämtningen på, framför allt, medellång sikt.  Där står i första hand hoppet fortfarande till att ett vaccin snart finns på plats.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -