Tolv köpvärda fonder i augusti

Köptips Riskviljan är fortsatt hög hos investerarkollektivet och i juli har de flesta börser fortsatt norrut. Placera passar på att utöka fondvalet inför augusti.

Juli har varit en överraskande bra månad på världens börser och Placeras köpvärda fonder har haft en bra månad. De flesta fonder - med olika risknivåer - har landat på plus. Högst avkastning har Latinamerikafonden Nordea 1 Latin American Equity Fund BP SEK och Sverigefonden Spiltan Aktiefond Stabil. Båda fonderna har en uppgång på över sju procent.

Placeras strateg Pekka Kääntä passar på att öka aktiedelen till 60 procent aktier. Senast Pekka höjde aktiedelen var inför februari. Läs här om hur Pekka resonerar om de globala makroutsikterna inför augusti.

Jag väljer att bredda fondutbudet i augusti och nu omfattar Placeras fondtopplista tolv fonder. För den som vill ta ett innovationsbet har Placera valt ut spetsfonden TIN Ny Teknik.

TIN Ny Teknik förvaltas av radarparet Erik Sprinchorn och Carl Armfelt. Förvaltarna har en bra historik i att hitta framtida vinnare, främst bland mindre svenska och nordiska innovativa bolag. De startade fonden i februari i fjol.

 

TIN Ny Teknik är en småbolagsfond med fokus på små- och medelstora bolag i Norden. Där har förvaltarna sitt nätverk och stor kunskap. Utöver det har förvaltarna ett 30-procentigt mandat att investera globalt. 

De investerar i bolag som har en stor innovationskraft. De flesta av bolagen är verksamma inom de tre olika temana mjukvarubolag, hälsovårdsbolag och digitala varumärken. Men de har mandat att investera i innovativa bolag inom andra mer traditionella sektorer. Det är i stora delar vad förvaltarna framgångsrikt fokuserat på tidigare. Ambitionen är att investera ungefär en tredjedel inom varje område.

Investeringsprocessen handlar om att leta efter tillväxtbolag med hög lönsamhet och starka kassaflöden. Gärna med en stark entreprenör som är kvar i bolaget. Bolagen ska ha en tydlig och hög innovation, och de undviker förhoppningsbolag och biotechbolag. Runt 95 procent av fonden är investerat i bolag som visar vinst. Förvaltarna är långsiktiga investerare och har en lång investeringshorisont.

I år är fondens avkastning drygt 32 procents, vilket är betydligt mer än snittavkastningen för fondkategorin. Med tanke på att drygt 60 procent av innehaven är svenska är det en bra prestation. Breda index för Stockholmsbörsen har stigit drygt 1 procent i år.

Bland fondens bästa bidragsgivare i år hittar vi Stillfont som rusat 120 procent i år. Gaming Evolution är god tvåa med ett fördubblat börsvärde sedan årsskiftet.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

För sen som vill ta mer risk hänvisar vi till TIN Ny teknik och våra övriga sex fonder inom hög och högre risk segmenten. Den som tror att coronaepedim tar fart igen och vill ha lägre risk i sitt fondsparande hänvisar vi till fonderna med låg risk och medelriskfonder.

HÖGST RISK

Spetsfond

Nordea 1 Latin American Equity Fund BP SEK: Fonden investerar i kvalitetsbolag med en tydlig förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar efter bolag med starkt kassaflöde inom tillväxtområden och som drar fördel av strukturell tillväxt.

DNB Teknologi: Fonden har en stark historik av att hitta vinnande bolag över hela världen inom TIME-sektorn – alltså telekom, information, media och entertainment (underhållning).   

HÖGRE RISK

Spetsfonder

TIN Ny teknik: Är en nordisk innovationsfokuserad fond. Fonden förvaltas av radarparet Erik Sprinchorn och Carl Armfelt. De investerar i bolag som har en stor innovationskraft. De flesta av bolagen är verksamma inom de tre olika temana mjukvarubolag, hälsovårdsbolag och digitala varumärken.

PriorNilsson Realinvest: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i aktier.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden investerar i välskötta bolag med en bra balansräkning och god utdelningspotential. En stabilfond med relativt låg risk och en av fondkategorins högsta avkastningar.

Fidelity European Dynamic Growth Fund:  Fonden är aktivt förvaltas sedan november 2008 av Fabio Riccelli. Han har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som är bäst i klassen för de tre senaste åren såväl som på 5 år och inte minst i år. Risken i fonden mätt som standardavvikelse är i nivå med kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation.

MS INVF Global Opportunity A. Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

Handelsbanken Hälsovård Tema: Investeringsmandatet är brett och har en tematisk ansats. Fonden investerar i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de framtidsteman man tror på.

MEDELRISK

Spetsfonder

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv:  Är en blandfond som skiljer sig på flera sätt. Den är global och inte begränsad till att leta investeringar i Sverige. Och investerar i flera tillgångsslag, så som råvaror, obligationer, valutor och aktier.

LÅG RISK

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

För aktieplaceringar hänvisar vi till Placeras tio köpvärda aktier i augusti

Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
TIN Ny Teknik A Köp 176,20 -
Nordea 1 - Latin American Equity BP SEK Köp 102,53 -
Köp 2 044,53 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 3 391,69 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 914,04 -
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Köp 742,44 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 944,07 -
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) Köp 282,75 -
Sensor Sverige Select A Köp 290,09 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 484,44 -
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A Köp 150,24 -
IKC Avkastningsfond Köp 119,44 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -