Placeras köpvärda fonder i december

Köptips Riskviljan ökade lavinartat i november. Ett pärlband av positiva vaccin-nyheter har varit tändvätska till en av de största sektorrotationerna på många år. Placera passar på att genomföra ett fondbyte inför december.

Enlig den amerikanska investmentbanken BofA Securities har det under november varit rekordinflöden till globala aktier. Ett enormt nettoinflöde som skapat den bästa novembermånaden sedan 2002 för de globala börserna.

SIXRX

Bakom det ökade nettoflödet till aktier ligger en ökad riskaptit. Den viktigaste faktorn är det pärlband med positiva vaccinnyheter som kommit under november. Det gjuter hopp om en mer normaliserad värld inom det närmaste året. Det har investerarna tagit fasta på genom att handla upp eftersläntrarna på världens börser.

Pendeln har svängt snabbt. Den ratade och utbombade energisektorn är den största vinnare i november. Vi summerar uppgången till runt 30 procent för globala energiaktier. Bankaktier hör också till vinnarna. På andra sidan hittar vi hälsovårdsaktier och teknikaktier med modesta uppgångar. Småbolagsaktier hör också till de stora vinnarna med ett betydande nettoinflöde under november.

Efter att jag vilade med fondbyte inför november, passar jag nu på att genomföra ett fondbyte.

Inför december väljer jag att öka risken i fondvalet och tar bort blandfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv. Det nya fondvalet blir en aktivt förvaltad tillväxtmarknadsfond med fokus på tillväxtbolag som gynnas av långsiktiga strukturella trender.

Det finns flera faktorer som talar för tillväxtmarknaderna. Enligt många fondförvaltare är värderingsskillnaden nu historiskt låg, vilket brukar vara ett bra köpläge.

Hälften av världsekonomin finns i Asien och fyra av de fem snabbast växande länderna i världen ligger där. På tillväxtmarknaderna växer den konsumtionshungriga medelklassen snabbt. Den största delen av befolkningen i världen lever just i en tillväxtmarknadsekonomi.

En inte helt obetydlig faktor är att de globala investerarna rankar tillväxtmarknaderna som den intressantaste tillgångsklassen för 2021.

Jag väljer att ta in Nordea 1 - Emerging Stars Equities BP SEK. Fonden förvaltas av Juliana Hansveden och Emily Leveille som till sin hjälp har Nordeas tillväxtmarknadsteam på totalt fem personer samt 20 analytiker. Utöver det så har de tillgång till ett av marknadens största hållbarhetsanalysteam på 18 analytiker.

Förvaltarna investerar långsiktigt och investeringsprocessen består av att hitta bra kvalitetsbolag som gynnas av strukturell tillväxt.

Förvaltarna letar bolag med en stark och hållbar affärsmodell som är tydliga inom ett antal strukturella tillväxtområden. Och man investerar gärna i marknadsledande bolag. Bolag som har en stark balansräkning och ett bra kassaflöde. Bolagen ska ha tydliga så kallade komparativa fördelar som man identifierar som framgångsfaktorer och driver bolagets tillväxt.

Fondens fokusområden inom strukturell tillväxt är flera. De viktigaste hittar vi inom teknikområdet. Där fokuserar de på industriell automatisering, att saker är ständigt uppkopplade (Internet-of-things), och mjukvarubolag som erbjuder molntjänster.

Hållbara investeringar inom förnybar energi är ett annat fokusområde. Elektrifiering av fordon, omställning till grön energi och energieffektivisering gynnas som investeringar.

Den strukturella tillväxten inom hälsovårdssektorn är stark. Med en allt mer åldrande befolkning som har mer kapital än tidigare kommer efterfrågan på hälsovårdstjänster att öka. Efterfrågan på sjukvårdsförsäkringar i kombination med digitalisering och effektiviseringar av vårdsektorn driver efterfrågan.

Fonden följer Nordea Asset Managements policy för ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsanalysen genomsyrar investeringsprocessen. Nordeas Starsfonder försöker aktivt placera i företag som fokuserar på hållbarhetsfrågor istället för att exkludera företag som inte gör det.

Det som imponerar på mig är den riskjusterade avkastningen. Fonden har de tre senaste åren uppvisat en riktigt bra avkastningen i relation till risknivån jämfört med kategorin Tillväxtmarknadsfonder.

Fonden har haft hela 9 procent i genomsnittlig årsavkastning de tre senaste åren, jämfört med kategorisnittet på 6 procent. Detta till en risk som är lägre än kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation och placerar fonden bland de absolut bästa i kategorin.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder. Den som vill ta mindre risk hänvisar vi till våra två fonder med lägst risk eller våra två medelriskfonder. För den riskvillige finns det sju övriga fonder inom segmenten högst och högre risk att välja på.

HÖGST RISK

Spetsfonder

SEB Nordamerikafond Småbolag fokuserar på snabbväxande småbolag. Ansvarig förvaltare är Alexander Yakirevich som förvaltat fonden sedan januari 2015. Han har 20 års erfarenhet av amerikanska småbolagsinvesteringar.

DNB Teknologi: Fonden har en stark historik av att hitta vinnande bolag över hela världen inom TIME-sektorn – alltså telekom, information, media och entertainment (underhållning).   

Nordea 1 - Emerging Stars Equities BP SEK investerar företrädesvis i kvalitetsbolag som gynnas av strukturell tillväxt. Nordeas Starsfonder försöker aktivt placera i företag som fokuserar på hållbarhetsfrågor istället för att exkludera företag som inte gör det.

HÖGRE RISK

Spetsfonder

TIN Ny teknik är en nordisk innovationsfokuserad fond. Fonden förvaltas av radarparet Erik Sprinchorn och Carl Armfelt. De investerar i bolag som har en stor innovationskraft. De flesta av bolagen är verksamma inom de tre olika temana mjukvarubolag, hälsovårdsbolag och digitala varumärken.

PriorNilsson Realinvest: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i aktier.

Fidelity European Dynamic Growth Fund:  Fonden är aktivt förvaltad sedan november 2008 av Fabio Riccelli. Han har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som är bäst i klassen för de tre senaste åren såväl som på 5 år och inte minst i år. Risken i fonden mätt som standardavvikelse är i nivå med kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation.

MS INVF Global Opportunity A. Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

Handelsbanken Hälsovård Tema: Investeringsmandatet är brett och har en tematisk ansats. Fonden investerar i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de framtidsteman man tror på.

MEDELRISK

Spetsfonder

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Nordic Cross Total Return R Fund: Förvalteamet Magnus Nilsson, Fredrik Tauson och Emil Nordström har gjort ett mycket bra jobb sedan de lanserade fonden sommaren 2017. Investeringsfokuset är så kallat cross-over, vilket innebär den investerar minst 50 procent i företagsobligationer med mycket god kreditkvalitet (AAA) och god kreditkvalitet (Investment Grade).

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SEB Nordamerikafond Småbolag Köp 434,19 -
Köp 2 234,74 -
TIN Ny Teknik A Köp 196,71 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 3 974,84 -
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Köp 747,00 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 1 097,94 -
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) Köp 290,32 -
Sensor Sverige Select A Köp 309,86 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 633,55 -
IKC Avkastningsfond Köp 123,62 -
Köp 106,00 -
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP SEK Köp 1 570,91 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -