Tolv köpvärda fonder i februari

Köptips Januaribörsen började urstarkt, men den senaste veckan har uppgången mattats av. Placera passar på att ta ner risken genom ett fondbyte inför februari.

Riskviljan var i mitten på månaden den högsta på länge enligt BofAs investerarenkät. Den ökade optimismen ser man tydligast i investerarnas kassor. Nettokassan fortsatte att sjunka från 4,0 procent till 3,9 procent. Historiskt har det indikerat en kortsiktig säljsignal när kassanivån sjunker under 4,0 procent. Samtidigt är fördelningen till globala aktier den högsta på två år. Och rekordmånga investerare säger att de tar högre risk än normalt.

Jag väljer att ta bort en av Placeras riktiga trotjänare, den tillväxtorienterade globalfonden MS INVF Global Opportunities som i huvudsak investerar i stora tillväxt- och teknikorienterade bolag.

Aptiten för värdeaktier och lägre värderade aktier som inte hängt med i fjolårets uppgång har ökat sedan i början på november. Samtidigt har de stora tillväxtbolagen underpresterat. Det är en sentimentförändring som jag tar rygg på.

Jag väljer att ta in den modellbaserat förvaltade fonden Storebrand Global Multifactor A. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fondens modell letar aktier inom fyra investeringsfaktorer: värde, storlek, momentum och låg volatilitet.  

Fonden sköts i Oslo av teamet för systematisk modellbaserad förvaltning. Ansvarig förvaltare är Andreas Poole sedan 2011.

Andreas Poole

Den egenutvecklade modellen tar ut de bolag som uppfyller modellens kriterium bäst inom varje faktor. Fonden investerar sedan i mellan 250 och 350 små, medelstora och stora företag. Var och en av de fyra faktorerna står för runt en fjärdedel. Det ger en bra riskfördelning mellan olika investeringsstrategier.

Fonden tar bara många små bet, inget innehav väger mer än 1,6 procent. Det tio största innehaven väger bara 12 procent, vilket ger en bra riskspridning. Det finns inga stor globala tillväxtbolag som Apple eller Amazon i fonden. Fonden har karaktär en tydlig vinkel mot medelstora värdebolag.

Storebrand Global Multifactor har haft flera framgångsrika år sedan multifaktor-strategin implementerades i november 2013, men sedan mitten på 2018 har fonden underpresterat.

Huvudanledningen till fondens relativt svaga avkastning är att värdeaktier har underpresterat och haft en ovanlig svag utvecklingsperiod. Små- och medelstora bolag har på global basis också underpresterat relativt stora bolag. Särskilt de allra största globala tillväxtorienterade bolagen som inte fonden har några innehav i har haft en otroligt stark utveckling.

Sedan september har fondens avkastning tagit fart. I och med allt bättre vaccinnyheter under hösten har värdeaktier och små- och medelstora bolag avkastat allt bättre. Fonden har stigit med drygt 13 procent och globalt aktieindex har stigit med drygt 6 procent. Frågan är det är starten på en ny investeringstrend för värde och medelstora bolag?

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

Den som vill ta mindre risk hänvisar vi till våra två fonder med lägst risk eller våra två medelriskfonder. För den riskvillige finns det sju övriga fonder inom segmenten högst och högre risk att välja på.

HÖGST RISK

Spetsfonder

SEB Nordamerikafond Småbolag fokuserar på snabbväxande småbolag. Ansvarig förvaltare är Alexander Yakirevich som förvaltat fonden sedan januari 2015. Han har 20 års erfarenhet av amerikanska småbolagsinvesteringar.

DNB Teknologi: Fonden har en stark historik av att hitta vinnande bolag över hela världen inom TIME-sektorn – alltså telekom, information, media och entertainment (underhållning).   

Nordea 1 - Emerging Stars Equities BP SEK investerar företrädesvis i kvalitetsbolag som gynnas av strukturell tillväxt. Nordeas Starsfonder försöker aktivt placera i företag som fokuserar på hållbarhetsfrågor istället för att exkludera företag som inte gör det.

HÖGRE RISK

Spetsfonder

TIN Ny teknik är en nordisk innovationsfokuserad fond. Fonden förvaltas av radarparet Erik Sprinchorn och Carl Armfelt. De investerar i bolag som har en stor innovationskraft. De flesta av bolagen är verksamma inom de tre olika temana mjukvarubolag, hälsovårdsbolag och digitala varumärken.

PriorNilsson Realinvest: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i aktier.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

Handelsbanken Hälsovård Tema: Investeringsmandatet är brett och har en tematisk ansats. Fonden investerar i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de framtidsteman man tror på.

Didner & Gerge Small&Micro Cap: Förvaltarna letar gärna små bolag som är verksamma inom en udda nisch med tydliga inträdes barriärer för konkurrenter. Ledningen i bolagen är en viktig faktor. Oftast har de mindre bolagen en stark ägare och är entreprenörsdrivna – man investerar i starka ledare.

MEDELRISK

Spetsfonder

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Nordic Cross Total Return R Fund: Förvaltarteamet Magnus Nilsson, Fredrik Tauson och Emil Nordström har gjort ett mycket bra jobb sedan de lanserade fonden sommaren 2017. Investeringsfokuset är så kallat cross-over, vilket innebär den investerar minst 50 procent i företagsobligationer med mycket god kreditkvalitet (AAA) och god kreditkvalitet (Investment Grade).

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SEB Nordamerikafond Småbolag Köp 489,76 -
Köp 2 341,32 -
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP SEK Köp 1 687,64 -
TIN Ny Teknik A Köp 212,03 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 3 969,54 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 2 704,22 -
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) Köp 303,21 -
Didner & Gerge Small & Microcap Köp 249,63 -
Sensor Sverige Select A Köp 317,13 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 667,79 -
IKC Avkastningsfond Köp 126,11 -
Köp 107,13 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -