Två fonder för den asiatiska tillväxten

Fondanalys Asien ligger i den absoluta framkanten när det gäller innovativa bolag och några av världens mest kända internet- och teknikbolag hör hemma här. Placera har två fondtips för den som vill öka sin Asienexponering.

Kina får en allt mer framträdande roll på den globala finansmarknaden och i olika aktieindex. Men trots att de stora indexleverantörerna ökat takten och inkluderingen av kinesiska bolag i olika aktieindex väger kinesiska aktier bara 5,5 procent av det breda MSCI All Countries World index, ett globalt index som inkluderar tillväxtmarknader.

Börsvikten återspeglar inte landets ekonomi som nu är en femtedel av världens globala BNP och befolkningen utgör knappt 19 procent av den globala folkmängden. De kinesiska börserna utgör världen näst största mätt i börsvärde efter USA-börserna. Det spås skapa betydande nettoinflöden till asiatiska aktier på sikt.

Asien och Kina blir på så vis underviktade i många fondportföljer. För att komma förbi problemet så kan man investera i en Asienfond ex Japan. Här väger kinesiska aktier 45 procent följt av Taiwan och Sydkorea med runt 15 procent vardera och Indien med 10 procent.

Mycket av de nya förmögenheterna kommer från världens hetaste börssektorer. Vi pratar om internetbolag inom e-handel, digitala betallösningar, molntjänster, programvara, cybersäkerhet, teknisk hårdvara som minnen, grafikkort, halvledare och Artificiell Intelligens. Traditionellt är det tekniker man associerar med Silicon Valley, men flera av bolagen som ligger i framkant är från Asien.

Den globala pandemin har bara accelererat dessa trender under det senaste året, men vi förväntar oss att dessa trender kommer att bestå långt efter att pandemin är över. Och inom alla dessa områden har många företag utanför USA fortsatt att driva denna innovation.

Inom e-handel är det tydligt att lokala företag som Alibaba och Kakao tenderar att ha en bättre förståelse för konsumenternas behov på sina hemmamarknader än deras större amerikanska motsvarigheter.

Den största fondkategorin för Asienfonder är ”Asien, exklusive Japan” som innehåller knappt 50 fonder. Fondkategorin väljer bort japanska aktier, investerar i både utvecklade asiatiska länder och asiatiska tillväxtmarknadsländer. Den fondkategorin är utgångspunkt när jag väljer Asienfonder.

Enligt indexberäknaren MSCI är de ledande sektorerna i indexet MSCI Asia ex Japan tekniksektorn, följt av sällanköpsvaror där vi hittar e-handelsföretagen Alibaba, JD.com och elbilstillverkaren Nio. Fjärde största sektor är kommunikationsbolag. Traditionellt hittar vi telekomoperatörer här med data- och internetsspelsutvecklare som Tencent hör till den sektorn.

MSCI Asia ex Japan index, sektorer

Jag har valt en Placerafavorit som fortfarande håller måttet.  Det är en aktivt förvaltade fond, samtidigt ger jag ett alternativ med en bra marknadsexponering med en billigare indexnära fond.

MS INVF Asia Opportunity förvaltas av Kristian Heugh och Krace Zhou sedan 2016 och i fjol anslöt Anil Agarwal. De förvaltar en koncentrerad fond och avvikelsen från index är stor.

Kristian Hoegh förvaltar samtidigt Placeras globalfondsfavorit MS INVF Global Opportunity. Investeringsprocessen påminner mycket om den för Globalfonden. Det är ett starkt fundamental fokus med en grundlig aktieanalys.

Anil Agarwal, Krace Zhou och Kristian Heugh 

Fokus är på tillväxt- och kvalitetsbolag med försvarbar affärsmodell. Det innebär att bolagen ska dominera sin marknad, gärna ha starka nätverkseffekter och drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna. Och ledningen ska ha en bra och tydlig historik av att generera långsiktigt aktieägarvärde.

Förvaltarna är långsiktiga och har ett stort tålamod med sina investeringar. Värdering är central i investeringsprocessen. Bolagen ska vara lågt värderade relativt utsikterna för det hållbara resultatet, och med en god kassaflödestillväxt. Investeringsmandatet är brett. Fonden har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

Utifrån den investeringsprocessen sätter man ihop en diversifierad och koncentrerad portfölj på runt 30 bolag. Idag finns det totalt 28 innehav i fonden. 

Förvaltarna investerarar en ganska stor del i bolag man tror mest på. Oftast får de största investeringarna en andel på 6 procent. De tio största innehaven väger 55 procent, vilket ger en stor avvikelse mot index och fondkategorin.

Av fondens tio största innehav har fem av aktierna mer än fördubblat sitt börsvärde det senaste året. Det är kinesiska e-handelsmatvarubolaget Meituan Dianping som avkastat hela 344 procent, och Kweichow Moutai som tillverkar mat och inhemsk likör som har stigit 145 procent.

De två viktigaste sektorerna är sällanköpsvaror respektive finansbolag med 32 respektive 20 procent. Sällanköpsvaror har en stor övervikt mot index och mest underviktade sektor är tekniksektorn där fondens andel är 6 procent jämfört med 23 procent i index. Och fonden har inga råvaru- eller energiinvesteringar.

Det är värt att belysa att den stora avvikelsen från index samt den långsiktiga investeringshorisonten kan resultera i perioder med sämre avkastning mot jämförelseindex och fondkategorin.

Men sedan fonden startade 2016 har den fondkategorins absolut högsta avkastning både på tre år och ett års sikt. Men risken i fonden är hög och högre än både jämförelseindex och fondkategorin. Förvaltningsteamet imponerar med sin riskjusterade avkastning.

Fonden har fem stjärnor hos Morningstar och förvaltningsavgiften är över 2 procent per år, vilket inte är billig. Men Placera rekommenderar köp på MS INVF Asia Opportunity och tror att förvaltarna över tid kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning, vilket motiverar den höga avgiften.

För den som hellre vill köpa en billig fond och tycker att avgiften är den viktigaste parametern vid fondval är valet en indexnära fond.

Vi rekommenderar den indexnära fonden Swedbank Robur Access Asien. Fonden följer det breda MSCI Asien ex Japan index, som investerar i ett tiotal länder.

Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, och har även utökade hållbarhetskriterier, vilket bland annat innebär att företag exkluderas om de bryter mot internationella konventioner, begår allvarliga miljöbrott eller producerar kontroversiella produkter såsom tex alkohol, tobak och vapen. Det leder till att vissa bolag exkluderas från jämförelseindexet.

Kina är precis som indexvikten den största marknaden på 45 procent följt av de utvecklade länderna Sydkorea och Taiwan på 15 procent vardera.

Fonden har en jämn fördelning mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Totalt har fonden drygt 500 investeringar.

Andelen stora bolag är 90 procent och medelstora bolag utgör 10 procent. Fondens fem största innehav väger drygt 32 procent. Teknikbolag på 25 procent är den största sektorn, och näst största sektor är finansbolag på 19 procent.

Avkastningen har varit marginellt lägre än kategorisnittet de senaste tre åren. Men det har levererats till en lägre risk än kategorisnittet. Det är en billig indexnära fond som levererar i nivå med index efter avgifter. Swedbank Robur Access Asien har belönats med tre stjärnor av Morningstar och vi gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,35 procent.

Placera ger köp på den indexnära fonden Swedbank Robur Access Asien. Placera rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre och fem år för båda fonderna.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Access Asien A Köp 340,45 -
MS INVF Asia Opportunity A Köp 764,42 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -