Placeras tolv köpvärda fonder i mars

Köptips Börsåret har börjat starkt. Placera passar på att bredda fondvalet genom ett fondbyte inför mars.

Februari har bjudit på lite stökigare börser med högre svängningar. Trots det är de flesta börser på plus för månaden. Placeras köpvärda fonder i februari har haft en bra månad alla fonder utom en är på plus. Och förra månadens nya fond Storebrand Global Multifactor har fått en bra start.

Jag tar bort den defensiva hälsovårdsfonden Handelsbanken Hälsovård Tema som i huvudsak investerar i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen med inriktning på de framtidsteman man tror på.

Jag väljer att vara opportunistisk och passar på att ta in den aktivt förvaltade MS INVF Asia Opportunity.

Fonden har fokus på kvalitetsbolag som har en bra förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna. Den förvaltas av Kristian Heugh och Krace Zhou sedan 2016, och i fjol anslöt den erfarne förvaltaren Anil Agarwal.

Anil Agarwal, Krace Zhou och Kristian Heugh

De förvaltar en koncentrerad fond och avvikelsen från index är stor. Kristian Hoegh förvaltar samtidigt Placeras globalfondsfavorit MS INVF Global Opportunities framgångsrikt.

Investeringsprocessen påminner mycket om den för Globalfonden. Det är ett starkt fundamentalt fokus med en grundlig aktieanalys. Bolagens värdering är central i investeringsprocessen. Bolagen ska vara lågt värderade relativt utsikterna för det hållbara resultatet, och med en god kassaflödestillväxt. Investeringsmandatet är brett. Fonden har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

Fonden är väl diversifierad och koncentrerad på runt 30 bolag. Idag finns det totalt 30 innehav i fonden. Förvaltarna investerarar en ganska stor del i bolag man tror mest på. Oftast får de största investeringarna en andel på 6 procent. De tio största innehaven väger runt 50 procent, vilket ger en stor avvikelse mot index och fondkategorin.

Förvaltarna har lyckats med konststycket att och kapa en avkastning som är bäst i klassen för de tre senaste åren och inte minst under fjolåret. De senaste tre åren har fonden en avkastning per år på otroliga 25 procent. Betydligt bättre än kategorisnittets knappt 11 procent.

Risken i fonden mätt som standardavvikelse är högre än kategorisnittet. Men den stora överavkastningen gör det till en ovanligt bra prestation riskjusterat. För det har fonden belönats med fem stjärnor av Morningstar. Vi tror att fonden har bra förutsättningar att fortsätta gå bättre än kategorisnittet av liknande fonder på en uppåtgående marknad.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder. För den riskvillige finns det sju övriga fonder inom segmenten högst och högre risk att välja på.

Den som vill ta mindre risk hänvisar vi till våra två fonder med lägst risk eller våra två medelriskfonder.

HÖGST RISK

Spetsfonder

SEB Nordamerikafond Småbolag fokuserar på snabbväxande småbolag. Ansvarig förvaltare är Alexander Yakirevich som förvaltat fonden sedan januari 2015. Han har 20 års erfarenhet av amerikanska småbolagsinvesteringar.

DNB Teknologi: Fonden har en stark historik av att hitta vinnande bolag över hela världen inom TIME-sektorn – alltså telekom, information, media och entertainment (underhållning).   

Nordea 1 - Emerging Stars Equities BP SEK investerar företrädesvis i kvalitetsbolag som gynnas av strukturell tillväxt. Nordeas Starsfonder försöker aktivt placera i företag som fokuserar på hållbarhetsfrågor istället för att exkludera företag som inte gör det.

MS INVF Asia Opportunity: Har ett tydligt fokus är på kvalitetsbolag med en tydlig förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna.

HÖGRE RISK

Spetsfonder

TIN Ny teknik är en nordisk innovationsfokuserad fond. Fonden förvaltas av radarparet Erik Sprinchorn och Carl Armfelt. De investerar i bolag som har en stor innovationskraft. De flesta av bolagen är verksamma inom de tre olika temana mjukvarubolag, hälsovårdsbolag och digitala varumärken.

PriorNilsson Realinvest: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i aktier.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

Didner & Gerge Small&Micro Cap: Förvaltarna letar gärna små bolag som är verksamma inom en udda nisch med tydliga inträdes barriärer för konkurrenter. Ledningen i bolagen är en viktig faktor. Oftast har de mindre bolagen en stark ägare och är entreprenörsdrivna – man investerar i starka ledare.

MEDELRISK

Spetsfonder

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Nordic Cross Total Return R: Förvalteamet Magnus Nilsson, Fredrik Tauson och Emil Nordström har gjort ett mycket bra jobb sedan de lanserade fonden sommaren 2017. Investeringsfokuset är så kallat cross-over, vilket innebär den investerar minst 50 procent i företagsobligationer med mycket god kreditkvalitet (AAA) och god kreditkvalitet (Investment Grade).

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Marsutgåvan av Placeras Strategidokument

Placeras sexton mest köpvärda aktier

Räkna med ett fortsatt börsstök

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SEB Nordamerikafond Småbolag Köp 511,41 -
Köp 2 418,81 -
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP SEK Köp 1 675,46 -
MS INVF Asia Opportunity A Köp 701,58 -
TIN Ny Teknik A Köp 219,92 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 3 973,91 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 2 802,16 -
Didner & Gerge Small & Microcap Köp 254,98 -
Sensor Sverige Select A Köp 329,74 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 678,61 -
IKC Avkastningsfond Köp 126,73 -
Köp 107,55 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -